Félelem a jövőtől

Életetek legapróbb részleteit is jól átgondoltam. Mindazt, amivel szembesültök, azt Én teremtettem, úgy hogy tökéletesen egymásra van hangolva a szükségletetek és az Én bőségem. Úgy hoztam ezt létre, hogy nektek ne kelljen erről gondoskodnotok, mert van mindenből elegendő. Nem kell aggódnotok, mert bízhattok Bennem és építhettek Reám.

 

Ti vagytok a teremtés koronája – itt a Földön – és nem kívántok magatok fölé senkit sem. Épp ezért elutasítjátok a létezésemet.

Saját magatokra, tudásotokra és értelmetekre építkeztek. És mivel csakis a külső látszatban bíztok, így nem vagytok biztosak abban, hogy ezt az életet követi-e valami más vagy sem. Végül is féltek a haláltól.

Eszerint értelmezhető az a téma is, ami jelenleg foglalkoztat titeket, mégpedig a félelem a jövőtől. Ez ugyanaz a félelem, mint egy katasztrófa közepett, amiről mindenki beszél, vajon hogyan lehet megmenekülni belőle. Eközben mindenki a saját módján keresi a biztonságot.

És Én azt mondom nektek, a katasztrófával mindenki akképpen szembesül, ahogyan azt kifesti magának és ahogyan ill. amivel hozzájárul.

 

Ti emberek – ez majdnem mindenkit érint, kivéve a kevés Enyéimet – elfelejtettétek, hogy nem vagytok képesek önerőből túlkerekedni sorsotokon és jövőtökön. Minden, ami van, az csakis Én belőlem és Én velem létezik. Megfeledkeztetek róla, vagy már gondolatot sem veszítetek vele.

Nem akar beleférkőzni elmétekbe, hogy nem vagytok képesek önerőből biztonságot és rendet teremteni. Úgy vélitek ez csak akkor működik, ha ti magatok veszitek kézbe. Ez az általános gondolkodásotok.

Így gondolkodnak az úgynevezett igazgatóitok és politikusaitok is és ennek alapján terveznek – ők is Nélkülem terveznek, nincsen szükségük Reám – és csodálkoznak, ha a nép szenved a szakadás alatt, amit ők idéztek elő.

Nem, nem lesz ennek így jó vége. Bár rendelkeztek akaratotok szabadságával, de végül minden úgy van alakítva, hogy szükségetek legyen Reám. Nélkülem nem lennétek. Szükségetek van Reám az életetekben, hogy létezhessetek. Szükségetek van Reám, hogy gondoskodjak mindennapi kenyeretekről. Szükségetek van Reám, hogy csillapítsam legnagyobb vágyódásaitokat. Vágyódásaitok és érzéseitek Én reám irányultak, ha hiszitek, ha nem. Bár elnyomhatjátok őket, de nem tudjátok elpusztítani őket. Csillapíthatjátok őket hatalommal, pénzzel vagy embertársaitokkal, akiket kihasználtok, azonban megtagadni és elásni nem tudjátok. Szükségetek van Reám, hogy gondoskodjak biztonságotokról és rendetekről.

 

Legtöbben nem akarják bevallani bizonytalanságukat, de ezzel elárulják magukat, mert biztosítást kötnek minden apróságra.

Így hát azt tanácsolom nektek, ne barikádozzátok el magatokat Tőlem, hanem nyíljatok meg Előttem. Gondolkodjatok másképp! Földi életetek csupán rövid időre tervezett. Valódi utatok, amit Én terveztem nektek, az örökös idejű. Tegyetek középpontotokká. Én nálam biztonságban és rendezettségben érzitek magatokat. Mindegyikőtök számára itt vagyok, neked is, ki ezen sorokat olvassa.

 

Így most személyesen megszólítalak. Ne félj a jövőtől. Nyugodtan vágyódhatsz arra, hogy megszabadulj a világ gondjaitól. Ragadd meg az Én kezem és próbáld Velem együtt legyőzni gondjaidat. Az akadályok sötétségében fel fogod ismerni az Én fényemet.

Ismerd el, hogy a gondoknak van egy jó értelme is. Ezek az életutad keresztjei, melyeket le kell győznöd. Ha Velem járod az utadat, akkor segítek neked keresztjeid cipelésében, és akkor öröm támad benned.

Eközben vedd figyelembe: A mennyekben gondok nélkül vár reád az örökkévalóság.

Itt a Földön hajlandó vagyok segíteni neked. Csak meg kell kérned rá, hallani szeretném kívánságaidat és gondjaidat, épp ezért hozd Elém minden gondodat és aggódásaidat. Beszéld meg Velem őket, meséld el, mi az ami szorongat és engedd, hogy a fényem megvilágítsa terveidet és reményeidet. Nézd, ilyen egyszerű az együttműködés Velem.

 

Viszont figyelemre kell venned az időablakomat, mert nem ismerek sürgetést. Hinned kell Bennem és bíznod benne, hogy az, amiben reménykedsz és amire kérsz, beteljesül. Ha létre hozol Velem egy ilyenfajta kapcsolatot, akkor gondoskodok rólad. Ez a kapcsolat viszont hitből, bizalomból és hálaadásból áll és mindent jóba vezet szeretetben. Ezért is hitben kell élned és nem a világ eseményeire bámulni, Velem való bizalomban kell élned és nem mindent önmagad felkutatni és nem utolsóképp hálás legyél Nekem, mivel felismerted, hogy építhetsz Reám. Igen, maradj te így a szeretetben Én irántam és felejtsd el a világ gondjait, melyek kikészítenek.

 

A reményből öröm növekszik benned arra, ami vár reád a mennyekben. Ez erősítsen téged és bátorítson fel és töltsön el örömmel. Ez a remény pont most ebben a sötét időben világítsa meg utadat a Szent Szellem erejével és növekedjen benned.

A szeretet, ami a Velem tartott kapcsolatból növekszik, az számodra egy olyas fajta titokzatosság, aminek csak nehezen tudsz mélyére járni itt a Földön, mivel a szeretetet te csak a földi értelmeddel vagy képes érezni. Bele kell hatolnod a szeretetbe, szeretetté kell válnod. Csakis akkor fogod megérteni a szeretetet. Ennek a szeretetnek létre kell jönnie benned, azaz dolgoznod kell lelked állapotán, hozzá kell nyúlnod lelkedhez. Szeretetté kell válnia az egész lényednek, csak azután fogsz tudni valóban szeretni Engem. Ezt a szeretetet aztán az Engem való szeretés örömében fogod megélni. Ezt viszont csak te magad érheted el.

Az Én részemről minden szívedbe fektetett.

 

Újra a születésnapomat ünneplitek – ha egyáltalán ünneplitek valahol -, ami ezzel egy emlék, ami sokat mondana neked.

Gondolj arra, mi a jelentősége a betlehemi barlangnak. Ez a piszkos barlang Betlehem földjein, ahol éjjel bárányok voltak, Fiam születésére szolgált. Oda jött mennyekből a fényem és foglalt helyet az emberek közt.

Ez a barlang a piszkos szívetek megfelelője, melyekben helyet foglaltam fény-szikrájukban és ezzel bennetek és köztetek élek. Legtöbbek számára ez egyáltalán nem tudatos.

 

Igen, Én, az Istenség, benned lakok, úgymint minden ember szívében. Ezzel templomnak választottam szíved barlangját. Neked csak meg kell gyújtanod és lángra kell lobbantanod a szikrát, hogy feltámadjon benned a fényem. És ez a fény kapcsolója: Hit és bizalom. E kettőből növekszik aztán a szeretet, ami tevékennyé kíván válni. Aztán a szeretet tetteivel díszítheted fel a templomodat, ahol a Szent Szellemem lakozik. A szeretet tetteivel dicsőítesz Engem. Minden tett közelebb hoz minket egymáshoz. Összehoz Engem mindenkivel, akik szeretni kívánják egymást. És így váltok az Én gyermekeimmé.

 

Bármelyik lépcsőfokát akarod megmászni a mennyek létrájának, a te kezedben van. Te magad határozod meg a boldogságod fokát. Szeretetem csak azok szívébe áramlik, akik szeretni-képesek és ezek megint csak olyan szívek, melyek szeretetből tevékenyek.

 

Aki nem találták meg a fénykapcsolót, azok sötétben maradnak. Templomukat szentségtelenítik. Ezek a sötétség gyermekei, akik még még sok időre van szükségük vándorútjukon a boldogság felé.

 

Én viszont azt tanácsolom neked: Végezd el szorgalommal a jó tetteidet és szolgálj Nekem minden erőddel, jutalom jár értük örökkön örökké.

 

Áldottak mindazok, akik hűségesek és engedelmesek maradnak Hozzám.

 

Ámen

2021.12.19.