Legyetek fivér és nővér ebben a világban, hogy fénytelibb legyen a világ általatok.

ikon-beszel-a-szeretetSokszorosan elhangzott a hívás – sokan mégsem hallották meg!

Sokszorosan elhangzik a hívás – hallod-e?

 

 

Ebben az időben is felhangzik a Szavam, de nem hallják meg közületek sokan és azok, akik meghallják, kételkednek benne gyakran, vajon az Én hangom-e az. Vizsgáljátok meg! Vizsgáljátok a szívetekkel, vizsgáljátok a józan eszetekkel és fel fogjátok ismerni, kinek a hangja hív titeket!

 

Az emberek oly soka fogoly. Foglyai elképzeléseiknek und képeiknek, melyek ősidőkkel ezelőtt jöttek el hozzájuk és melyeket –gyakran vizsgálat nélkül- átvették.

 

Te kedves olvasó, te is eféle fogoly vagy? Te is rabja vagy elképzeléseidnek? Te is rabja vagy „külsőséges képeknek”? Ne ess kétségbe, ha az vagy, mert lásd, itt vagyok, hogy ledöntsek minden börtönfalat. De vedd figyelembe, hogy a szabadság, ami keletkezik, elfogadásra vár.   

 

Oly sokan közületek, kik szabadságért kiáltanak, egyidőben félnek a felelősségtől, amit magával hoz  ez a szabadság. Biztonságot akarnak. Biztonságot életük minden pillanatában és helyzetében. Pontos szabályokat akarnak és pontosan tudni akarják, hogy ez jó-e számukra.

 

Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok – én megkönnyítlek titeket!

 

Ismeritek e szavakat. De ahhoz, hogy megkönnyítselek titeket, jönnötök kell. Jönnötök kell Énhozzám, nyitott szívvel és készséggel afelől, hogy Én vagyok az, aki a lehető legjobbat teszi veletek.

 

Soka, kik jönnek Hozzám, így teszik: „Uram, tedd meg kérlek ezt vagy amazt. Tégy így vagy úgy. Változtasd meg az életemet, de úgy, ahogy én szeretném!” Bár sokan közületek ezt nem látják, mégis így szól a javatok.

 

Nem-e mondtam azt is: „Áldottak azok, akik nem látnak, mégis hisznek!”

 

Az írnokhoz mondtam néhány héttel ezelőtt: „Hallgasd meg pontosan, amit hallasz és nézz oda pontosan, amit látsz!” Meglepő dolgokat hallott és látott és mind elhozta Hozzám.

 

Hallgassatok és nézzetek oda ti is jobban. Legyetek ti is figyelmesek és meglepődtök, mily utakon jövök el hozzátok. Meg lesztek lepődve, mert a „régi képek” már nem számítanak többé vagy más jelentőséget kapnak.

 

Többé már nem mondjátok, „ilyen az Isten” vagy „ekképp kell hinned (máshoz szólva)”. Nagyon elcsendesedtek „beszélgetéseitekben Istenről és arról, hogy Ő milyen!”

 

ÉN vagyok az ISTEN SZERETETE!

 

Az egész világ ismeri MEGVÁLTÓ NEVEMET, ami JÉZUS!

 

De tudjátok-e és eltudjátok-e fogadni, hogy ÉN vagyok az egész teremtés TEREMTŐJE is? Eltudjátok-e fogadni, hogy ÉN vagyok az ÖRÖK EGY ISTEN, a mennyek és az egész világegyetem TEREMTŐJE? Felülmúlja már ez az „Istenfia” fogalmatokat?

 

Irgalmasságomból jön a szeretet!

 

Gondolkodjatok el ezen, ha egyszer a vallásaitokban rejlő istenfogalmakról társalogtok. Igen, társalogtok, mert igencsak szívesen teszitek ezt. Társalgásaitokban a „helyes látásmódról és a helyes útról veszekedtek”. Fogalmakról és képekről veszekedtek.

 

De nem figyeltek! Olyanok vagytok mint a süketek, kik mesélik amit hallani véltek és sokatok olyan mint a „vakok, kik utat mutatnának másoknak”!

 

Hallgassatok ide! Hallgassatok ide, és hagyjatok fel a veszekedéssel képeitekről és utaitokról.

 

„Szeressétek az Istent mindenek felett és felebarátotokat mint önmagatokat!”

 

Szerettek Engem? Képhát megkérdeztem egyszer és válaszolt. Te mit válaszolnál? Válaszolsz-e egyáltalán? Így még egyszer megkérdezlek, téged, ki olvassa ezen szavakat:

„Szeretsz-e Engem? Szeretsz-e Engem, az ÖRÖK ISTENSZERETETET? Szeretsz-e e Engem, az ÖRÖK ATYÁT? Szeretsz-e Engem, az ÖRÖKKÖN EGY ÉS IGAZ ISTENT?

 

Sokatok valóban szeret Engem. De hol vannak a szeretet jelei? Nem ismered őket? Azt hiszed, kevés a számuk?

 

Ne tévedj, mert csak egy világ felületét látod. Ha a felület mögé tudnál tekinteni, mint Én, akkor felismernéd, valóságosan mennyi szeretet van ebben a világban. Híreitek telis-tele van a „szeretet elleni undorral”, de valóban, Én mondom neked, ezen hírfelület mögött a szeretet működik és valóban, már rég győzedelmeskedett.

 

ÉN VAGYOK AZ ÖRÖK GYŐZTES!

 

Most azt kérditek, „Uram, hol van ez a szeretet, amit még nem láthatok?” és Én azt válaszolom: „Benned, mert ott van a szeretet temploma!” Térj be ezen szívtemplomba és ott felismered majd, hogy te a „szeretet teremtménye és az irgalmasság gyermeke vagy!” És gondolj arra, hogy ez a templom minden gyermekem számára jelen van!

 

Így beküldöm ezen szavakat a te idődbe; Beküldöm őket minden időbe; Beküldtem egy teremtésbe, még mielőtt létezett volna az idő. Ti a „földi életre” korlátozzátok az életet és valóban, külső (felszínes) értelmében ez helyes is! De csakis a felszínes értelme szerint, mert az élet nem kötődik időhöz. Ez a földi tér az ideiglenes tartózkodási helyetek – most. Csupán erre a „rövid időre” vagytok itt. És utána? Utána már nem léteztek?

 

Ha így vélekedtek, akkor nem hallottátok az Én hangomat. Nem arról beszéltem, hogy elmúlik minden világ – időszerűen Általam életben tartva -, de az élet nem múlik el. Az élet ÖRÖK! Ti ÖRÖKKÖN léteztek! Akkor is, ha még nem fogjátok fel teljes egészében, az élet örök!

 

Így a Földön járt út a szeretet művének adósa, legyen az mégannyira nehézkes. E Föld azért létezik, mert volt a bukás.

 

ÖRÖK MEGVÁLTÁSOM a „bukás kötelékei” alól szeretetből történt! Igen, beteljesült!

 

Ismeritek ezen szavakat! Tudjátok, hol mondtam őket! Ne kételkedjetek benne többé. Az éj akkor a legsötétebb, röviddel mielőtt láthatóvá válik a nap.

 

Így ne  bámuljatok csak a sötétségre, hanem készüljetek fel, hogy hamarosan látható lesz a nap (>Mindazoknak, akik időhöz kötött jövendölést próbálnak levezetni Szavaimból, azt mondom: „Csakis Én ismerem a napkeltét!”<) és ekképp cselekedjetek felebarátaitokkal és magatokkal szemben, mintha már a következő percben válna láthatóvá a nap.

 

Ez a fény, ami minden „sötétséget” kivilágít és amiben minden „állítólagosan fontos és helyes” áttetszővé válik, fel fog világítani. Az, ami „nem fontos” feloszlik majd az idő folyamán. Az, ami „fontos”, fel fog támadni. Fel fog támadni az „igazi ember”!

 

Ismered az igazi embert? Nos, nem ismered, mert magadat sem ismered. Nem ismered, mert önmagadat illetően is a külső képhez ragaszkodsz. Még nem vagy szabad „önmagad megítélésében” és emiatt a külsőben is „gátoltan” ítélkezel!

 

Fel foglak szabadítani! Felszabadítom minden teremtményemet a külső képek és külső elképzelések alól. Ehhez viszont, hallgass ide pontosan, szükség van az „érlődési útra”.

 

Ezen az érlődési úton megtalálható az egész „bukott világegyetem”. Az érlődési folyamat magában foglalja „minden kép és elképzelés elvesztését” és a „saját látóképesség” újra elnyerését”!

 

Csak egy ISTEN van – ÉN VAGYOK AZ!

 

Csak egy teremtés van – ti egy része vagytok neki!

 

Sok út vezet Énhozzám – Én vagyok az ÖRÖK vezető!

 

A szeretet létezik – és ti hallgassatok rá!

 

Gyermekem, hallasz-e Engem? Hívlak téged!

 

JÉZUS, az Atyád és MEGVÁLTÓD, a barátod és fivéred az érlődési úton hív téged!

 

Ámen. Ámen. Ámen.

 

Mindazoknak, akik szeretik a merev tantételeket – éljétek őket a szeretet és a könyörület jegyében.

 

Azoknak, akik elutasítják a merev tantételeket – szeretettel és könyörülettel viszonyuljatok azokhoz, akik szeretik őket.

 

Ne pusztítsátok el azok képeit, akik nem a ti képeiteket szeretik – hanem éljetek velük együtt testvériesen szeretetben és könyörületben.

 

Ne pusztítsátok el a világot – hanem hassátok át szeretetetekkel, hogy jóra változzon. Legyetek fivér és nővér ebben a világban, hogy fénytelibb legyen a világ általatok.

 

Ámen. Ámen. Ámen.

 

MM – 2016. július 8.