Magas követelmény

Üzenet a világnak 2020. május 21-én

 

 

Isten, az Atya:

 

A Harmadik Időben, a Szellemkorban, melybe belépett az emberiség és még tovább be fog lépni, változnak a szemszögek, változnak a felismerések, de azok sohasem előzik meg a régi parancsolatokat, a jövendöléseket, hanem ezeket a beteljesülésbe fogják elvezetni. S amint egyházaitokban és naptáraitokban megemlékeztek a Fiam mennybemeneteléről és megünneplitek, ehhez hadd mondjam: Fiam már visszatért a Földre! Így hát ne emlékezzetek meg többet a felmeneteléről a mennyekbe, a jövőben inkább a visszatéréséről emlékezzetek meg, Földetek árnyékvilága való szellemi megérkezéséről. Nem emberként, hanem tiszta szellemlényként fogja magához emelni mindazokat, akik nap mint nap élnek a tanítása szerint, akik megértik és felfogják, hogy ma is ugyanúgy beteljesülnek a jövendölések és írások, mint akkoriban!

 

Krisztus, a Fiú:

 

Ahogyan akkoriban emberként jöttem el az emberekhez, hogy tanítsam őket az Isten szeretetében, elhoztam e világba a szót, továbbvittem a tanításba, ami összekapcsolja a törvényt és a szeretetet, úgy ma újból eljövök, hogy elhozzam nektek az igazságot, hogy beteljesüljön, ami kezdetét vette. Készüljetek, tudatosuljon bennetek, hogy a szellem Harmadik Ideje meghozza majd az „elvégeztetett“-et. Teljesítés emberként, teljesülés lélekként, és tökéletesedés szellemként a szellemkorban, ezt jelenti az „elvégeztetett“, amibe minden élet torkollik.

 

Az „elvégeztetett“, amit Jézusként kereszthalálomkor kimondtam, az a teljesítés, amelybe minden lélek be fog lépni. S mivel ezt az utat tanítottam nektek, ismerjétek hát fel az út következő szakaszát és ismerjétek meg a belátást az Új Időbe. Magas a követelményem azok felé, akik követnek Engem. Ez a követelmény, amit akkoriban ki kellett mondanom az embereknek az akkori Isten Népének rabbijai és vezetői előtt, ami az életembe került, ezt a követelményt emelem ma is és bemondom teretekbe és időtökbe: Egyetlen út sem vezet az Atyához, csak Rajtam keresztül! Rajtam, Krisztuson keresztül, kiként minden léleknek, még a legsötétebbnek is a szívébe ültettem a Megváltó Szikrámat. Csak aki ezt elismeri és hisz benne, csak az fog tudni belépni a Mennyországba. És újra sokan elfordulnak, mert nem hisznek, mert nem akarnak hinni és főleg nem bizalmat nyújtani.

 

De valóban, valóban azt mondom nektek, templomaitok harangjai beharangozzák az Új Időt! A Szellem Korszaka a szellembe emeli majd mindazokat, akik hinni akarnak! Így hát Én, Krisztus felhívom mindazokat, akik bíznak a hangomban, lépjenek be az Új Szellembe! Amit sok életen át gyakoroltatok, az most valóra válik valóságotokban és időtökben. Én, Krisztus, győzelmi diadalmenetemen vagyok, Én, Krisztus, visszatértem a Szóban, Én, Krisztus, beköltözök azok szívébe, akik hisznek ezen Szavamban és élik is! Én, Krisztus, visszatértem, ahogy meg lett ígérve, hogy ítélkezzek az élők és holtak felett! Győzelmi menetemhez csatlakoztatom mindazokat, aki megmaradtak a tanításom hitében és igazságában és minden nehézségek ellenére, amit Miattam elszenvedtek, hűségesen kiálltak Mellettem. És így ezen visszatérésem korszakos történésként fog bevonulni Isten Népének a történetébe. Mindazoknak, akik fel tudják fogni, azoknak ez már igazságot jelent, ők megemelkedtek az angyalok kórusába, ami méltatják e nagy történést Isten trónja előtt.

 

Úgy hát örvendjetek, kik megérzitek e szavakban az igazságot, halljátok meg hívó szavamat a harangszóban, ami eljut az emberekhez! Lássátok meg a Harmadik Valóságot is a régi írásokban, ami a történés szellemi síkjára kíván átvezetni titeket, hogy megtanuljátok megérteni és felfogni, miről is van szó.

 

Én, Krisztus, mennybemenetelemkor eltűntem azok tekintete elől, akik hittek Bennem, kik szerettek Engem és követtek. És most visszajövök, éppúgy, ahogy elmentem, azoknál, akik hisznek Bennem, akik szeretnek Engem és követnek. Ők azok, akik felismerik a jövetelemet, akik meghallják a hangomat és akik az Én oldalamon megélik majd a győzelmi menetet a bolygón, ezen a Földön. És ha vágyódtok az égbolton feltűnő jelekre, úgy arról már gondoskodtam. Mindegyikőtök számára látható volt a vérhold és csupán kevesek értelmezték azt a visszatérésem jeleként. Azonban láthatóvá teszik ezt a történést majd azok, akik látták és azok, akik jelen volt anélkül, hogy felfogták volna mi történt közepettük. Ó lássátok, lássátok, mint a tolvaj jövök az éj leple alatt és betartottam a szavam. Jöttem, mint a tolvaj az éj leple alatt, Én, Krisztus, itt vagyok. És ha kérdezitek Tőlem: Hol vagy? Úgy azt felelem: Itt vagyok ezen üzenetben és beszélek az enyéimhez néhány forráson keresztül, akik képesek tiszta vizet meríteni. Oly forrásokon keresztül, melyek nem emelik meg magukat, akik megtisztították csatornájukat emberi akarattól, emberi kívánságoktól és elképzelésektől, és akiknek nehéz, igen nehéz életiskolát kellett kijárniuk. Erről tanúskodhatnak mindazok, akik végig kísérték őket útjukon. Többen elfordultak tőlük, rosszat terjesztettek róluk és engedtek a gonosznak. Minden, minden benne áll az Élet Könyvében, fel van írva és nem lesz feloldva se varázslat, se hókuszpókusz vagy egy guru mágiája által. Én, Krisztus, egyedül Én tudom megváltani azokat, akik beismerik igazságtalanságukat és szégyenben és megbánásban megbocsájtást kérnek.

 

És ezzel újra megemelem a magas követelményemet, ami így szól: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jut az Atyához, csakis Rajtam keresztül! És mivel ezen szavaimmal is éppen visszaélnek emberek megtévesztésére és leláncolására, maguk a szavak fogják kijelenteni, hogy bűnös az, akik visszaéltek és visszaélnek a nevemmel. S ha úgy gondoljátok, hogy ezt már hallottátok, hogy ez nem új, gondoljátok át, szükséges és még továbbra is szükséges lesz kimondani ezt az igazságot újra és újra, mert ezen üzenetek is rögződnek tudásként. Azonban hivatott megkérdőjelezni a gondolkodásotokat. Szembesítsétek cselekvésetekkel, hogy megszívleljétek az Én szavaimat és tanításomat is, hogy elkezdjetek igazhitű életet folytatni és tudjatok észlelni Engem a bensőtökben, hogy Velem együtt megtalálhassátok az igazságotokhoz vezető utat. Rajta, rajta, szólnak az angyalseregek, legyetek éberek és lássátok, ahogyan Krisztus hatni tud rajtatok keresztül!

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.