Nézd! Így szól az ÚR, a mi ISTENÜNK

Halljátok, ti megátalkodottak, feltöröm a lelketek körül emelt korlátokat!

Halljátok, ti hazugok, feltárom a hazugságokat, amiket terjesztetek!

Halljátok, ti rágalmazók, felmutatom szégyenteljes tetteiteket!

Halljátok, ti megvezetők, felfedem az utakat, melyeken megközelítitek az megvezetetteket!

Halljátok, ti nagyjai e Földnek, felmutatom nektek hová vezet a hatalmatok!

Halljátok, ti tehetetlenjei e Földnek, felmutatom nektek, hol vagyok ÉN!

Halljátok, ti, kik visszaéltek az ÉN Szavaimmal, elnémítom szátokat, hogy többé ne tudjátok megtéveszteni az ÉN gyermekeimet.

Halljátok, ti, kik magas szellemi adottságokkal díszelegtek, nyilvánvalóvá teszek nektek valós helyzeteteket.

Halljátok, ti, kik azt hiszitek, Nélkülem járhatjátok a jövőbe vezető utat, felmutatom nektek, hogy akkor hol a jövőtök.

 

Lázongásban van a Föld mind a négy eleme, mert az emberek megvetik e Föld rendjét. Megemelkednek a tengerek, kitörnek a vulkánok, terjeszkednek a sivatagok. De az emberiség szemet huny és zárt fülekkel fogadja ennek a folyamát.

 

Itt vagyok! Mindenkiben jelen vagyok! Aki érezni akar Engem, annak nem kell hiányolnia! Így hát ne a múltban keressetek Utánam! Itt vagyok!

 

Nektek, Szavaim közvetítőinek azt mondom: „Ne kínozzátok gyermekeimet! Ne kínozzátok gyermekeimet újabbnál újabb szabályzatokkal, újabb irányelvekkel, mindig újabb útmutatásokkal, melyek Én hozzám vezetnek. Tudjátok, melyik út vezet Hozzám. Elmondtam nektek és többször elismételtem. Szeressetek Engem, szeressétek gyermekeimet, ahogyan Én szeretem őket! Minden egyes gyermekemet ÉN magam vezetem haza! A saját szabályaim szerint! Ismerem mindegyiket! Egyet se adjatok hozzá!

 

Holnap emlékeztek földi utamra, ami Golgotára vezetett. Igen, oda vezetett. Azonban nem ez volt a földi utam vége. „Golgota keresztje“ a szeretet napját jelképezi. Felmutatja nektek, hová vezeti az embert a rosszindulatosság, a hatalommal való visszaélés, az irigység és a kapzsiság. Igazságtalan bírákká teszi az embereket. Olyan ítéleteket hoznak, melyek maguk sem képesek felmérni összetettségükben. Hódolnak egy hatalomnak, habár tudják bensőjükben, hogy tehetetlenek.

 

Gyermekem, ha te, fiam, leányom, Én reám emlékezel holnap, akkor légy a tudatában, hol mindenütt állítottak most keresztet a Földön, hol mindenütt hangzik el a „keresztre vele“. Nézd, hány helyen feszítik keresztre az embert igazságtalansággal, hatalommal való visszaéléssel, konoksággal és dogmatizmussal. Ez életetek minden területén adott, mint ahogy életetek minden részében jelen van az ÉN szeretetem is, ami képessé tesz titeket szeretővé tenni.

Tudd, ezen keresztek mindegyikére Engem – az ÖRÖK SZERETETet – is kifeszítik. Tudd, a megfeszítettek mindegyike magában hordja az ÖRÖK TEREMTÉS szikráját. Tudd, mindegyiktőtök hozzájárulhat a békéhez. Ámen, Ámen, Ámen. Mindenki védett a szeretet együttlétében. Ámen, Ámen, Ámen.

 

Mint Jézus megöleltem az embereket“, és „bennetek ugyanazt teszi az ÖRÖK SZERETET, ha szeretővé váltok. Ekkor váltok valóban Szavam hirdetőivé. Ámen, Ámen, Ámen.

 

Minapjaink tapasztalata megnyit bennünket az ÚR szavának.

„Mint Jézus megöleltem az embereket“, mondta, és „bennetek ugyanazt teszi az ÖRÖK SZERETET, ha szeretővé váltok“. Adjon erőt nekünk az ÚR, hogy fogadhassuk az Ő szeretetét és általunk felkarolhassa minden testvérünket. Dicsőség az ÚRnak a mi ISTENünknek!

2022. április 14.