Szellemi fordulat … Ezen Föld átváltozása …

BD 1953.03.19.
5630. – Szellemi fordulat … Ezen Föld átváltozása …

 

Ne adjátok oda magatokat egy hamis reménynek sem és ne várjátok, hogy e Földön jóra fordulnak a dolgok, ami abból áll, hogy javulhatna az emberek szellemi állapota, és hogy újra felismerhető lenne egy hitbeli és szeretetbeli élet a Földön. Ez a Föld már nem fogja megélni az ember ilyesfajta szellemi átalakulását, viszont bekövetkezik a szellemi átalakulás. Így tehát egy másik lesz a Föld, előtte egy átalakuláson, egy átalakításon fog keresztülmenni, és az emberi faj, mely aztán be fogja népesíteni a Földet, egy magas szellemi szinten fog állni …

 

Aki viszont azt hiszi és reméli, hogy az emberek e Földön még létezni fognak, hogy egy más idő veszi kezdetét ezen a Földön, az hatalmasat téved, és ő számára még alig ismert az isteni Üdvösségi Terv, mely más célt követ a régi Föld átalakításával, mint csak egy szellemileg magasan álló emberi fajt. Elősegítést kell kapnia felfelé ívelő fejlődésében a még formába zárt szellemi is és ezzel kezdetét kell vennie egy új megváltási és fejlődési időszaknak, ami a Föld külső formájának előbbi átalakítását teszi szükségessé.

 

Az emberek átszellemülése e Földön igenis megfelelne ezen isteni Üdvösségi Tervnek és támogató jelleggel bírna a még teremtési művekbe kötött szellemire is. De a jelenidő embereinek szellemi mélypontját tekintve nem várható ezek átalakulása; teljességében uralja őket az anyag, és nem gondolnak szellemi fejlődésükre, és ezzel egyre inkább csak lefelé igyekszenek és ezzel saját maguk idézik elő a véget … a földi teremtés feloldódását, minden beléje kötött (zárt) felszabadulását és önmaguk száműzését a szilárd anyagba, a Föld újbóli teremtéseibe …

 

Egy olyan tanítás, ami képvisel egy szellemi átalakulást e Földön, az helytelen, habár egy szellemi fordulat bekövetkezik. De az emberek nem akarnak hinni a Föld elmúlásában vagy végében. Ez a gondolat számukra teljes egészében felfoghatatlan, és ezért várják feltételezésükben a fordulatot jó felé, mert másrészt meg vannak győződve egy eljövendő fordulatról. Viszont az, hogy az emberekből hiányzik a hit a Föld bekövetkezendő végéről, hátrányosan hat, mert valóban jobban is felhasználhatnák az időt egy ilyesfajta hitben, tudatosabban élnének, azaz keresnék az isteni akarat teljesítését azon felismerésben, hogy csakis a saját lényük átalakulása védi meg őket azon sorstól, hogy ők is be legyenek vonva az újrateremtésbe.

 

A tudás és a hit hiányzik az emberekből és csak ritkán lehet azokat meggyőzően elvezetni hozzájuk, utalásból azonban kapnak eleget, de azt szabad akaratukra bízva, hagyják-e magukra hatni azokat. Bár sejtik vagy érzik is, hogy nagy események előtt állnak, de soha nem akarják elhinni, hogy ezen események annyira meghatározóak, hogy befejeződik egy földi időszak és kezdetét veszi egy új, de el tudnák hinni, ha ápolnák az emberek iránti szeretetet, ha szeretetet ajándékoznának a nyomorban szenvedő felebarátjuknak, ami ő maguknak is fényt hozna. Akkor felismernék, mely órában élnek, és nem kételkednének többé abban, amit mondanak nekik a közelgő végről … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“