Üzenet a 2024-es esztendőre

Jézus, a Megváltó beszél:

 

Béke a Földön! Béke minden nép felett! Az Én békém legyen veletek! Béke gyermekeim szívében.

 

Még akkor is, ha nem is ismertek még Engem, találjatok el Hozzám szívetekben a békén keresztül! Mert szeretetem kéz a kézben megy a békével. És ahol szeretet és béke van, ott vagyok Én is. Onnantól már csak egy apró lépésnyire van karöltésem. Nézzétek, ahol az ember éli a szeretetet és a békét, mégis kavalkád, hiány vagy akár fájdalom mutatkozik életében, ott az életét még nem adta teljesen át Nekem, Krisztusnak. Csak azután foghatlak kézen benneteket, hogy vezesselek és irányítsalak titeket az utakon, melyeket szeretetem, bölcsességem és messzelátásom tervezett meg számotokra, ha „igent“ mondtok rá Nekem.

És függően átadásotok tökéletességétől, Belém vetett hitetektől és bizalmatoktól, onnantól már a kezemet fogva haladtok.

Aztán meg lehet, hogy keskenyebbnek tűnik számotokra az út. És így is van. Nem engedlek többé védett teremből, azon nyomokból, melyeket szeretetem készített elő nektek. Ott nem történik veletek semmi, ami nem szolgálná fejlődéseteket a hazavezető úton mennyei hazátokba.

Hacsak, igen, ha nem választotok magatoktól újra egy (kerülő-)utat, mely csábítóan hat rátok, mely kíváncsivá tesz titeket arra nézve, vajon mi felfedezni való lehetne még ezen titokzatos sötétben. Oda aztán el kell engednem titeket Atyátokként, ki a védelmem és kezeim alól – azon világba, területre, ami a sötétség játékmezeje.

Ezért is figyelmeztetlek titeket Szavaimban újra és újra, hogy Földetek a sötétség uralkodási területe.

Gyermekeim itt is védve vannak mindenható kezem által, melyben ezen teremtési idő kezdete óta lefektetve vannak isteni törvényeim, amik vetéstől és októl függően aratásra és kihatásra kerülnek.

 

Ó, értsétek meg, hogy akkor nem isteni önkény uralkodik, hanem az Isteni Törvényeimnek kell újra helyreállítania a rendet és az igazságosságot. Néha elképzelhetetlenül hosszas időn keresztül, igen, ami szinte örökkévalóságnak tűnhet.

 

Egyedül az Én kegyelmem és irgalmam, melyeket Atyátokként szeretetem ősalapjából merítek, egyedül e kettő képes csökkenteni, de nem felemelni a kihatást. Mivel ha felemelném törvényeimet, nem lennék Isten.

 

Jézusként, a Megváltóként, egy Új Szövetséget hoztam. A szövetség minden bukott megmentésére és megváltására, a Szent Isteni Mindenhatóság által köttetett, és az Én Isteni Jézus-véremmel megpecsételtetett – örökkön örökké.

 

Gyermekeim visszavezetése előtt most egy következő nagy lépés áll. Téren és időn kívül, az Én rendem szellemi síkjaiból, előkészítettem egy nagy eseményt Földetek számára, ami egy új pályát vesz Békebirodalmam beiktatására.

Semmi, egész egyszerűen semmi sem képes feltartani ezt az eseményt. A kairosz, ami Isten időpontja, egyedül az Én kezemben nyugszik.

Előkészítéseit maguk az Én gyermekeim hajtották végre; közülük sokan a sötét hatalmakkal való szoros együttműködésben. Mostanra már messzemenően lezártak az előkészületek.

Azok, akik együtt dolgoztak rajta, örvendeznek már, mert röviddel a céljuk előtt tekintik magukat.

Nos, Én hagyom őket befutni céljukba – azonban az Én tervem szerint. Még győzelmi ünneplésük alatt meg fognak dermedni a rettenettől.

 

A hazavezetés új pályája egy nagy tisztítással veszi kezdetét, amilyet a Föld még nem látott.

Külsőleg nézve magának a Földnek, belső szellemileg viszont minden emberi tudatnak szól. Ez alapján csak a külső történés elől lehet elrejtőzni, elbújni, magát beásni. A belső tisztítás alól senki sem vonhatja ki magát. Függően a belső piszok fokától folyik le e tisztítás erőssége. Igen, sikítás és fogcsikorgás lesz, amint ez lezajlik.

 

Sokan, nagyon sokan nem fogják túlélni saját lelki piszkuk láthatóvá tételét és eltávolítását.

 

Most ha ti, gyermekeim, halljátok Szavamat és hisztek benne, úgy Én, Jézusotok, azt javaslom nektek:

Ne hagyjátok hasztalanul elmúlni az időt, vonuljatok bensőtökbe és kérjetek meg Engem, hogy velem együtt tisztítsátok meg mindazt, ami előttetek megmutatkozik maszatként, és amit láthatóvá tesz nektek az Én fényem, az Én szellemem.

 

Ezen, Irántam tanúsított szeretetből alaposan kivitelezett előtisztítással, nem fog titeket se megijeszteni, se megrázni az előttetek álló nagy tisztítás. Igen, igazából örvendezhettek és ünnepelhettek, mert tiétek a győzelem!

 

Ezen a megtisztult Földön, az Én Békebirodalmamban, sokszor láthatóan is Velem, Jézusotokkal együtt járhatjátok az utat. Boldogságotok pedig üdvösségetekké válik, ha magatokkal tudjátok vinni azokat is, akik még az útmentén álldogálnak tétovázva.

 

Lenni fog:

Egy új ég és egy új Föld –

Az Én Békebirodalmam

 

Mondja nektek ezt:

Jézus, az Atyátok, Aki örökké szeretett titeket

És szeretni fog az örökkévalóságig

Ámen

Imám:

Legkedvesebb Jézus! Szeretett Atyaként, leghatalmasabb királyként és uralkodóként megajándékoztál minket Szavaddal. Felmutattál nekünk egy járható utat, ami biztonságosan átvezet minket mindenen, ami csak eljön és megtörténik az eljövendő esztendőben, ha –

Igen, ha szívünkbe ejtjük az Általad ajándékba kapott szavakat és beiktatjuk életünkbe ezt az előtisztítást, mégpedig komolysággal és mindennapossággal.

 

Amint a mai nap folyamán (írói) szolgálatra hívtál engem békehívásoddal, rátalálhattam és szívembe ejthettem ráhangolásképp egy régi karácsonyi énekre a tizenhetedik századból. Ennek néhány versszakát a végén majd feljegyzetelem majd azoknak, akik engednék, hogy megérintse őket.

 

De e dal utolsó versszakát minden változatában énekli szívem:

 

Téged szeretlek, Jézusom

Téged akarlak magasztalni;

Dicsérni, dicsőíteni és tisztelni!

Engedj csakis a Te tetszésedre törekedni!

Jézus, Uram, ragadj el;

Segíts, gyermekes értelemben

örökké csak Neked éljek!

Ámen

 

Gerhard Tersteegen, 1697 – 1769

IEK, 2023.12.31. 11:00 órakor

 

Kivonat: ÚR szavai

 

„A szenvedés nem csak betegségből és üldöztetésből áll. A szenvedés belső viszályokból, káros hajlamokból és kóros függőségekből áll, melyek rabul ejtették lelketeket. Mondtam nektek: ‚Nem tudtok harcolni a bűn ellen!‘ Egy ilyen harcban erőre kap a bűn, és ezzel a bűn – a kórós hajlam és viszály – megerősödik és legyőzi a lelket. Azt mondtam: ‚Szeressetek, szeressetek, szeressetek viszályok, kóros hajlamok és bűn ellenére is‘, és akkor széjjel szeretitek a sötétséget!“

 

Forrás: ÚR – az igazi cél, 33. füzet, 15. oldal, https://www.anita-wolf.de