Szellemi mélypont … Istentagadók … S ezek okítása …

BD – 1943.05.17.
2743. – Szellemi mélypont … Istentagadók … S ezek okítása …

 

Idézzétek emlékezetekbe az emberek jelen szellemi mélypontját, ami fokozott szeretetnélküliségben fejezi ki magát, úgymint teljes hitetlenségben és egy olyan életvitelben, ami tisztán anyagi alapokon nyugszik, és ebből felismeritek ezen szellemi mélypont orvosolásának szükségességét, ahogy ti is tanítva lettetek földi életetek valódi értelméről és céljáról. Ebből fakadóan szükséges a tudás minderről, hogy érthető legyen az ember számára Isten rendelkezése és tevékenysége, hogy aztán felismerhesse, Isten szeretete az alapja minden történésnek, legyen az mégoly fájdalom teli és elviselhetetlennek tűnő az ember szemében.

 

Minél jobban eltávolodik az ember Istentől a maga szeretetnélkülözése által, annál felfoghatatlanabb számára, hogy egy Istenség igazgatja a világtörténést, mivel az ő szempontja szerint az nem tanúskodik se bölcsességről, se szeretetről. És ezért tagadja az Istent teljesen, minden hitét feladja egy mindenható, szerető és bölcs Teremtőről. És nehéz egy ilyen embert másra tanítani, nehéz felfoghatóvá tenni számára az isteni igazgatás értelmét és célját, mind ameddig semmit sem fogad el azon kívül, amit számára szemmel látható és kézzel fogható.

 

Habár néhány embert elvezet Istenhez a jelen idő szenvedése, de ennél sokkal többen teljesen elveszítik hitüket, és mindezt tudatlanságból, földi életük valódi értelmének felismerése hiányában. Részben viszont ők maguk hibásak tudatlanságuk miatt, hisz szeretet nélkül élik le életüket, mert fordított az akarásuk és nem használják helyes módon az életerejüket … cselekvő felebarátszeretetben. Másképp oktatná őket bensőjükben a szellem, helyes lenne a gondolkodásuk, gondolatokban utalást kapnának a tulajdonképpeni rendeltetésükre és felismernék azon viszontagságot is, amit a szeretetnélküliség okoz az embereknek.

 

Helytelen gondolkodása miatt egyre csak megkeményedik az ember, azt pedig sötét hatalmak súgják be neki, és mégsem lehet neki másképp segíteni, mint utalásokkal a fordított életvitelére, s ennek következményeire egyrészt ő reá és lelkére nézve, másrészt földi szempontból az egész emberiségre nézve, mely azonos felfogással bír. Őt csak ezen következményekre lehet figyelmeztetni és az igazságot felismerheti abban, hogy az előre bejelentett földi történések beteljesülnek, és ezzel magyarázatot találhat a nagy szenvedésre, ami a Földet illeti, és ezzel közelebb lép gondolatokban ezen okításokhoz.

 

Ez az egyetlen lehetőség felhívni a figyelmét a jövendő nagy történésre, habár találhat erre még egy természetes magyarázatot is, ha teljesen makacs a felfogása. Erőszakkal viszont nem lehet helyesen irányítani a helytelen gondolkodását, rá kell hagyni azt az ő akaratára, hogy kapcsolatba hozza a történéseket egy azt irányító Istenséggel.

Elnyerhető az Istenbe vetett hit mélységes szenvedéssel, Istennek egy rendkívüli beavatkozásával, ami a természeti teremtésben nyilvánul meg. Azonban benyomástalanul is hagyhatja az embert minden ilyen, aki teljességében felhagyott az Istennel, és ez esetben nincsen más lehetőség felismerésre bírni őt. Elveszett ezen földi korszakra nézve és egy új megváltási korszakba kell kezdenie. Annyira távol van Istentől, hogy újból végig kell mennie a fejlődési meneten. Újra meg kell kötni az akaratát, amit rosszul használt szabad állapotában, mivel számára már nincsen másképp megváltás. Ámen

 

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“