A szellemek különválása …

BD – 1960.08.18.
7676. – A szellemek különválása …

 

Meg fog történni a szellemek különválása ezen Földnek a végén és már előtte is, ahol teljesen világosan kiderül, kihez tartoznak az emberek, Én hozzám vagy az ellenfelemhez … Már a vég előtt két csoportra fognak válni az emberek, mert az Enyéimet üldözni fogják a Nevem miatt, és az üldözőik nyilvánvalóan az ellenfelemhez tartoznak, aki még felhasználja a hatalmát, mivel napjai megszámoltatottak. És mindent megtesz majd azért, hogy megbuktassa az Enyéimet, de ez nem fog neki sikerülni, mert nagy erővel kiállok az Enyéim mellett, és lerövidítem a napokat az Enyéim érett …

 

És a vég hirtelen és váratlanul fog eljönni és maradéktalanul befejezi a szellemek különválását. Mert az Enyéim el lesznek ragadtatva ezen Földről, és az ellenfelem csatlósai ő vele együtt láncba lesznek verve, kötve lesz az Új Föld teremtéseibe és ezzel el lesz véve tőle minden hatalom ezen szellemi felett, ami újra legyengíti őt hosszas időkre, mivel a hatalma csak a csatlósai által adatik, ő maga már nem rendelkezik azon erővel, hogy saját maga tevékenykedhessen, hacsak nem azon emberek által tevékenykedik, akik engedelmesek hozzá.

 

Ezeket aztán elveszem az ellenféltől önmaguk miatt és lekötöm őket a teremtések mindenféle fajtájába, hogy újból elkezdjék felemelkedésüket, hogy egyszer majd újra döntés előtt állhassanak, ha újra maguk mögött hagyták az Új Föld teremtésein át történő fejlődési menetüket, ami végtelen időkbe telik. Meg kell történnie a szellemek ezen különválásnak, újra igazságos rendnek kell uralkodnia a Földön. Újra adottnak kell lennie a lehetőségnek minden lélek számára a szabad szellemi lénnyé való alakulásra, és az újból elmerült szellemit a fejlődési folyamat sorjába kell helyezni, más különb sohasem jutna el a beteljesülésig.

 

És ez a különválás mindig is egy földi korszak végén történik meg … ha az emberek a Földön teljességében megfeledkeznek földi életük értelméről, ha teljesen egy Isten nélküli életvitelt folytatnak … ha már nem ismernek fel Engem és nem hisznek Bennem. Nem lehet erőszakkal megtörni a Velem szemben tanúsított ellenállásukat, ezért kell újra útra kelniük az Új Föld teremtésein át, és ez az út a kín útja, mert a lény részben már élvezhette a szabadságát ás újból láncba verte magát, mert az ember szabad akarata törekedett a mélységekbe, habár éppen úgy választhatta volna a magaslatokat is és az ember el is érte volna a célját. És fennáll a nagy veszélye annak, hogy még az Enyéim kis csapata is megbuknak, ami miatt meg kell kezdeni a szellemek különválását …

 

Minden ami szellemi döntés elé állíttatik még a vég előtt, és üdvösek azok a lények, akik az Enyéimhez számolhatják magukat, akik hisznek Bennem és felhívnak Engem, ha bajban vannak. Mert ezek felépítették Velem a kapcsolatot, és fent is fogják tartani és hűek maradnak Hozzám a végekig, mert ellátom őket nagy erővel. És fel fogják ismerni embertársaikat is, hogy mely szellem szültjei azok és távol tartják magukat azoktól, akik nyilvánvalóan az ellenfelemhez tartoznak …

 

De mindaddig, míg létezik a Föld a régi módján, addig ellenségeskedés fogja érni az Enyéimet az ellenfél és csatlósai által. És ez a hitpróba ideje is, ahol helyt kell állniuk az Enyéimnek. De Én föléjük tartom védő kezeimet és tudni fogom megakadályozni, hogy az ellenfél hatalmat nyerjen felettük … Kiállok az Enyéim mellett és erőt adok nekik, és ők ki fognak tartani a végig és el lesznek ragadtatva az ítélet napján … És ekkor befejeződött a szellemek különválása, és az Enyéim békében és üdvösségben fognak élni az Új Földön … Ámen

 

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“