Használati feltételek

magyartaltoshubKérjük olvassa el a Magyar Táltos Honlap használati feltételeit. Ha van még kérdése, azt felteheti a társalgóban vagy akár géplevélben is.

Rövid forma:
A honlapra való bejegyzésével elfogadja a Magyar Táltos Honlap szabályzatát.

A közösségbe való belépéssel felveheti a kapcsolatot hasonló gondolkodású testvérekkel valamint igénybe veheti az oldalon kínált lehetőségeket, tagsági minőségtől függően. A alap bejegyzés ingyenes, mint bármi más a Magyar Táltos Honlapon.
Kérjük valós nevét és adatait adja meg, és a felhasználó név is értelmes, magyar legyen.

Néha előfordul az is, hogy bizonyos elemek hamis, nem létező géplevél címet adnak meg bejegyzéskor, ennek semmi értelme. Minden új bejegyzési kérelem, mely egy héten belül nem lesz visszaigazolva, és egy héten belül nem történik vele belépés a honlapra, szó nélkül törlésre kerül. Minden bejegyzési kérelem a rendszergazdák engedélyét vagy elutasítását vonja maga után. Hamis vezeték-, keresztnév megadása esetében a kérelem automatikusan törlésre kerül a rendszerből.

Továbbá fenntartjuk annak a jogát, hogy értelmetlen, semmitmondó és esetleg sértő tartalmú bejegyzéseket és hozzászólásokat azonnali hatállyal töröljük a rendszerből.

A honlapunkon elérhető előadások hang- és képanyaga mind szabadon terjeszthető, kivéve engedély nélküli és forrás megjelölése nélküli  felmásolása idegen oldalakra! Ehhez honlapunk írásos engedélye szükséges.

Szemünk előtt lobog népünk vallási és hagyományi hanyatlásának megfékezése a szabadon terjesztett tudás által. Erősen bízunk magyar népünk feltámadásában, minden tettünkkel ezt kívánjuk alátámasztani.

Ahogy fent, úgy lent. Ahogy bent, úgy kint.  Ahogy a makrokozmoszban, úgy a mikrokozmoszban. Ez mindegyikünkre vonatkozik.

Áldás!

.

Részletes forma:
A használat feltételei:
A Magyar Táltos Honlap társalgójának, világhálós oldalainak használati feltételei és jogi szabályozása („Feltételek”)

A Magyar Táltos Honlap fenntartói és kiadói („Kiadók”) engedélyezik a a Magyar Táltos Honlap (magyartaltos.info) domén alatti oldalakra látogató felhasználók („Felhasználók”) számára az utóbbiakon keresztül megjelenő anyagok letöltését és tanulmányozását, az alábbi feltételekkel; az oldalak felhasználói („Felhasználók”) pedig az oldalak megtekintésével és az oldalakon keresztül elérhető szolgáltatások („Szolgáltatások”) használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek fogadják el az alábbi feltételeket és irányelveket.

Az oldalak használata. A Magyar Táltos Honlap oldalain található anyagokat a Felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni, kivéve az e dokumentumban kifejezetten engedélyezett módon és formában. A jelen Feltételek értelmében ezen anyagok más világhálós oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása, vagy egyéb elektronikus vagy nem-elektronikus módon történő teljes vagy részleteiben történő közzététele csak a Kiadó írásbeli engedélyének birtokában lehetséges. Ez alól kivételt képeznek a promóciós, tájékoztatási vagy oktatási céllal történő, de az írások teljes terjedelmének 10%-át (de legalább 500 karaktert) meg nem haladó méretű részletek közlése, amely e jog visszavonásáig előzetes írásbeli felhatalmazás nélkül is engedélyezett. A Magyar Táltos Honlap oldalain megjelent anyagok vagy azok egyes részletei átvételének és közlésének további feltétele az eredeti forrás („Magyar Táltos Honlap”) jól látható helyen és formában történő megjelölése, illetve on-line kiadványok esetén az anyagok eredeti fellelhetőségére (a Magyar Táltos Honlap oldalaira) mutató hivatkozás (link) elhelyezése a másolat mellett. Ezek hiányában az átvétel a szerzői jogba ütköző engedély nélküli utánközlésnek minősül.

A felhasználó kötelezi magát, hogy a Magyar Táltos Honlapon a Magyar Táltos Honlap használóiról megjelent géplevél (e-mail) címeket és egyéb személyes adatokat nem gyűjti és nem tartja nyilván azokat, valamint nem használja fel információk tömeges terjesztéséhez (pld. spam), és semmilyen egyéb módon sem hasznosítja azokat kereskedelmi célzattal.

Felhasználó géplevél címének a Magyar Táltos Honlap rendszereiben történő önkéntes megadásával engedélyt ad Kiadók részére, hogy azok számára a szóban forgó címre alkalmi jelleggel az oldallal kapcsolatos újdonságokról, ajánlatokról értesítő levelet küldjenek. Kiadók vállalják, hogy a Magyar Táltos Honlap-hoz kapcsolódó rendszereken keresztül megszerzett géplevél címeket harmadik félnek a postafiók tulajdonosának engedélye nélkül nem adják ki, illetve, hogy felhasználó kifejezett és egyértelmű kérésére géplevél címét véglegesen törlik rendszereikből. Utóbbi törlés természetesen egyben a Magyar Táltos Honlap bejegyzést igénylő szolgáltatásainak használatából történő kizárást is jelenti.

A bejegyzéskor megadott géplevél cím megszűnése, vagy elérhetetlenné válása esetén a Kiadók fenntartják a jogot a felhasználó azonosítójának felfüggesztésére vagy törlésére.

——————————————————————————

Felhasználói közzétételek.
A Magyar Táltos Honlap támogatja az információk és ötletek szabad cseréjét. Ugyanakkor nem áll módjában ellenőrizni a Magyar Táltos Honlap keretein belül keletkezett minden hozzászólást és azok tartalmát, aminek következtében ott akár hamis, megtévesztő, vagy nem megfelelő információk is közlésre kerülhetnek. Ennek megfelelően a Magyar Táltos Honlap felhasználóit képező egyének és szervezetek, valamint a Magyar Táltos Honlap munkatársai által közzétett vélemények és információk nem feltétlenül tükrözik a Magyar Táltos Honlap és munkatársai hivatalos álláspontját. A hozzászólásokért kizárólag annak feladója, mint egyén felelős, de sem a Magyar Táltos Honlap, sem a vele közvetlenül kapcsolatba hozható személyek és társaságok semmilyen jogi, gazdasági vagy egyéb felelősséggel nem tartoznak azokért.

A Magyar Táltos Honlap szolgáltatásainak használatával a Felhasználó beleegyezik és elfogadja, hogy semmilyen obszcén, egy bizonyos személyt, esetleg személyek egy csoportját sértő, fenyegető, egyéb módon törvénybe vagy szerződésbe ütköző, mások számára a Magyar Táltos Honlap használatát korlátozó vagy megnehezítő információt, anyagot és hozzászólást nem tesz közzé, nem továbbít és nem generál a Magyar Táltos Honlap-on és az azzal közvetlenül kapcsolatba hozható eszközökön és médiákon. A Magyar Táltos Honlap felhasználóitól elvárja, hogy szolgáltatásait a mindenkor hatályos jogba ütköző cselekményekre ne használják fel sem közvetlen, sem közvetett módon, illetve ilyen cselekményekre ne hívjanak fel és ne segítsenek hozzá senkit a Magyar Táltos Honlap szolgáltatásai segítségével. Anyagok a Magyar Táltos Honlap-on történő megjelentetésével azok szerzői elismerik, hogy tulajdonosai és/vagy jogos felhasználói azoknak, vagy a tulajdonos kifejezett kérésére és engedélyével teszik közzé az szóban forgó információkat és/vagy szellemi alkotásokat. A Felhasználó elfogadja, hogy hozzászólása a társalgóba történő postázásával lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról és, hogy anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

Bár a Kiadóknak nem áll módjában minden hozzászólást és megjelentett információt ellenőrizni, de fenntartják a jogot (azonban a törvények adta keretek között nem vállalnak kötelezettséget rá), hogy a tudomásukra jutott, jogi vagy más okból kifolyólag nem megfelelőnek vagy megengedettnek tartott anyagokat, hozzászólásokat és információkat töröljék, módosítsák vagy más helyre mozgassák. A társalgóban eszközölt duplikált postázás (ugyanaz a hozzászólás, téma felvetése több témában is), a hozzászólás azonnali törlését vonja maga után.

Normális körülmények között nem vizsgáljuk azokat a privát elektronikus üzeneteket amelyek a Magyar Táltos Honlap rendszerein keresztül, de nem a Magyar Táltos Honlap részére kerülnek feladásra, azonban a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően az erre feljogosított hatóságoknak hivatalos eljárás keretében ilyen jellegű birtokunkba jutott információkat is kötelesek vagyunk kiszolgáltatni.

A felhasználó elfogadja, hogy a Magyar Táltos Honlap szolgáltatásait semmilyen formában nem használja hirdetésre, reklámozásra, vagy konkrét termékek, szolgáltatások üzleti célból történõ népszerűsítésére a Magyar Táltos Honlap üzemeltetőinek előzetes írásbeli engedélye nélkül.

——————————————————————————

Szavatosság és Jótállás kizárása.
A JELEN OLDALAKON SZOLGÁLTATOTT ANYAGOK ÖNMAGUKBAN, JÓTÁLLÁS VAGY GARANCIA VÁLLALÁSA NÉLKÜL KERÜLNEK KÖZLÉSRE. A Magyar Táltos Honlap ÉS A MEGJELENT ANYAGOK SZERZŐI KIFEJEZETTEN ELUTASÍTANAK BÁRMIFÉLE FELELŐSSÉGVÁLLALÁST EZEN ANYAGOKÉRT, IDEÉRTVE EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSSEL VAGY A SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGET. A Magyar Táltos Honlap nem garantálja, hogy a jelen Oldalakon található anyagok pontosak és teljesek. A Magyar Táltos Honlap oldalain fellelhető anyagok esetenként lehetnek idejét múltak, amelyek felújítására és aktualizálására Kiadók kötelezettséget nem vállalnak.

Jogok visszavonása.
A Magyar Táltos Honlap üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy visszavonják vagy megtagadják a hozzáférést a Magyar Táltos Honlap bizonyos vagy akár összes szolgáltatásához olyan személyektől akik meggyőződésük szerint megsértik vagy megsérteni tervezik a felsorolt feltételeket vagy a megállapodás bármilyen más pontját.

Egyéb rendelkezések.
Kiadók jogosultak a fenti Feltételek tartalmát naprakész állapotba hozni, azt bármikor módosítani. Ezért Felhasználók számára tanácsoljuk jelen oldalak időről-időre történő ismételt áttanulmányozását, hogy mindig az időszerű, kötelező érvényű információk birtokában legyenek. A jelen Rendelkezések egyes szabályai az Magyar Táltos Honlap egyes oldalain megjelenő helyi szabályozás pontjainak tekintetében ellentmondásos esetben érvényüket veszíthetik.

Magyar Táltos Honlap
Egy az Isten. Ébredj Magyar!

kelt: 2007.03.04.
frissítve: 2014.02.13.

Vélemény, hozzászólás?