Steiner Rudolf az oltásról

Sokakat foglalkoztat napjainkban az oltás kérdése. Sajnos azt veszem észre, hogy a párbeszéd kultúrája elveszett, nyoma sincs. A korszellem megvitatandó dolgairól csak egy vélemény engedélyezett az igazságügyi hivatal által. Hogy melyik? Tessék nyílt szemekkel járni a világot és gondolkodni. Tessék eljutni a gondolatmenet végéig, legyen az bármilyen rémisztő vagy hihetetlen. Rábízzuk-e életünket és gyermekeink életét a kormányra, az anyagias és nyereség és hatalom központú tudományra, gyógyszeriparra? Képesek vagyunk-e kritikusan szembeszállni a tömegvéleménnyel, az ár ellen úszni? Miért is gondolnánk azt, hogy a tömeg ill. a többség véleménye igaz? Nem tűnt fel, hogy a véleményalkotó sajtó és média, az országok kormányai, a közszereplők szinte mind egy szálig ugyanazt a kürt fújják? Honnan jön ez a hirtelennek vélt egység? Honlapunkon az ÚR Szava erre is választ ad. Ébredj ember! Ébredj fel a megosztottságból, a megtévesztettségből és a hazugságból! Ne odakint, a külsőben keresd az igazságot, hanem önmagadban, a magodban!

Visszatérve írásunk címére, alább olvashatjuk, mit szólt az oltásról Steiner Rudolf antropozófus. Személyével és munkásságával itt nem foglalkozunk, így nem is jelentjük ki, hogy egyet értünk minden megnyilvánulásával, legyen az a közéletben vagy rejtettben. Olvassuk:

„A lelket fel fogják számolni egy orvosság által. Egy „egészséges világszemléletből“ kiindulva találni fognak egy oltási anyagot, ami által olyannyira feldolgozzák a szervezetet lehetőleg már legfiatalabb korban, lehetőleg azonnal a szülés időpontjában, hogy ez az emberi test ne jusson el ezen gondolatmenetig: Létezik egy lélek és egy szellem. – Ilyen élesen száll szembe egymással majd a két világszemlélet áramlata.

Az egyik majd elgondolkodik a fogalmak és az elképzelések megalkotásáról, hogy megfeleljenek az igazi valóságnak, a szellemi és lelki valóságnak.

A másik, napjaink anyagias (materialista) embereinek követői majd keresni fogják azt az oltást, ami „egészségessé“ teszi a testet, ami annyit jelent, hogy ez a test alkotásának megfelelően nem beszél többé olyan ostoba dolgokról, mint lélek és szellem, hanem „egészségesen“ beszél azon erőkről, melyek gépekben és a kémiában élnek, amik bolygókat és napokat alkotnak a világ ködében. Ezt majd testi eljárások által hozzák létre. Aztán átadják anyagias orvosoknak a lélek kiűzésére az emberiségből.“

Forrás: Rudolf Steiner – „Előadások Dornachban 1917. szeptember 29-től október 28-ig“, Teljes kiadás, 177. füzet, 97. oldal)

*

“Mondtam maguknak, a sötétség szellemei arra sugallják majd az etetőit, az embereket, akikben lakni fognak, hogy feltaláljanak egy olyan oltási anyagot, ami a lelkekből már a legkoraibb fiatalkorban kiűzi a spiritualitásra irányuló hajlamot a testiség kerülő útján keresztül. Ahogyan ma beoltják a testet ez és az ellen, úgy fogják a jövőben beoltani a gyerekeket egy anyaggal, amit tetszőlegesen elő lehet állítani, úgy hogy az emberek ezen oltás által védettek lesznek a spirituális élet „bolondságai“-nak magukból eredő kibontakozása elöl, persze a bolondságok anyagias értelemben értendők.“

Forrás: mint fentebb, 236-238. oldal

Saját fordítás alapján, mivel nem leltem rá a világhálón meglévő magyar tükörszövegre.

Marosics Tamás