A fátyolba borított kereszt

Még mielőtt megteremtettelek benneteket, tudatos volt számomra a szenvedés teljes kiterjedése, amit viselnem kell, ha ajándékba adom nektek a szabad akaratot és ezzel egyéniséggé teszlek titeket, akik rendelkeznek azon szabadsággal, hogy visszabeszéljenek Nekem és nem csak bábként táncoljanak az én füttyömre. Önálló gyermekeket akartam teremteni, akik önmaguk teremtőkké válnak szabadságukban és ezáltal boldogságba kerülnek.

Tudtam, mit tettem és mely áldozatot követel Tőlem a cél elérése. Tudtam, mely keresztet kell viselnem a ti szabad akaratban való kiképzésetekért. De azt is tudtam, a szabad akarat kiképzésének ez az egyetlen útja, ami kérdésbe jöhet. Teljes körűnek kellett lennie és megadnia nektek a szabadságot a mellettem vagy ellenem hozott döntésben. A gondolat a keresztformát eredményezte.

Megszületett a kereszt. – Ős-gondolatom volt egy olyan lény teremtése, ami a keresztből jön létre. Olyannyira el voltam ragadtatva a hasonmásomra teremtett lény ötletétől, hogy készen álltam megosztani szinte az egész isteniségemet.

Gondoljátok meg, egyedül voltam, nem volt szemköztem, akiben felismerhettem magam. Már magában a gondolat: Egy lény az egyedüllétemben, akivel társaloghatnék és akinek odaajándékozhatnám a szeretetemet – igen, boldogságom határtalan volt.

Volt azonban egy kockázata a dolognak, mégpedig hogy teljesen elvesztem magam a gondolatban. És ez megóvott Engem attól azon lépéstől, hogy megosszam az isteniségemet.

Így számomra – bennem – megteremtettelek titeket külsőben is a kereszt jelképében (ha széttárjátok karjaitokat, keresztet képeztek). A kereszt volt az Én értelmem szarint a kép, ami a ti keresztformátokhoz vezetett. Ez a szabad akarat jelképe. Ez a szeretetem kifejezése, amit belétek ültettem.

A kereszt közepébe ültettelek titeket és körbefogtalak benneteket szeretetemmel. A kereszt közepe kimondja, hogy a jó és a gonosz válópontján vagytok, ami kötéltáncot jelent számotokra.

Hogy megadjam nektek a lehetőséget a szabad akarat kezelésére, létrehoztam nektek egy alapot, amit itt találtok a Földön. Itt minden lehetőség megadatott számotokra a berendezkedésre, ahogy az nektek a legkényelmesebb, külsőben mint belsőben.

Külsőleg a makrokozmoszban találjátok magatokat, ami számomra az elveszett Fiú, belsőleg a mikrokozmoszban, mint a bennetek lévő elveszett Fiúban. Itt szembesültök a fátyolba borított szellememmel, ahogyan az ellenfelem szellemével is. Külsőben az ellenfelem szellemével szembesültök, belsőben az Én szellememmel, ami számotokra csupán kicsi és rejtettségben halk hangként észlelhető. Ez a fátyolba borított kereszt, ami ezen formában nem tudatos számotokra.

Teljesen egyszerű az oktatásom, ami önmagatok nevelésének a szabadságából áll. Önmagatoknak kell megtanulni a jó és a gonosz közti megkülönböztetést. De ez azt jelenti, hogy elkezdetek keresni az ittlétetek értelme után, a Teremtő után, aki megteremtett titeket és a szeretet után, ami beburkol titeket.

A kereszt előttetek áll befátyolozva, mert nem tudjátok értelmezni azt a sok képet, melyek körbeveszik a keresztet. Elvesztettétek a képletes nyelvet, ami egykor az akkori népek nyelve volt.

Így hát még egyszer elmagyarázom nektek a kereszt jelentését.

A függőleges gerenda a lélek fejlődését ábrázolja, amiben a lélekrészecskék átélnek minden fejlődési formát, össze lesznek illesztve egyre érettebb formákká, hogy kiérlelődjenek a beteljesedett emberformába, és onnan tovább vonuljanak az örök hazába.

A vízszintes gerenda az anyagi teremtést ábrázolja, amit teremtettem és ami a lélekállapotok és formák érését szolgálja, ami a lélek fejlődésének hosszadalmas felívelő útja, a sötét és legmélyebben bezárt anyagból, a földi keresztúton át, a mennyei birodalom fényes szintjeire. Itt állítódik előttetek a feladat, hogy felismerjetek Engem a teremtésben. Ezt viszont csak egy alázatos és hálás tartásból tudjátok megtenni.

Egy másik jelentést a keresztben a világképekről ismertek fel, amiket ismertek.

A függőleges gerendában megtaláljátok a geocentrikus rendszert, ami felmutatja nektek szellemi szemszögből, hogy ti vagytok a teremtésem koronája és miattatok lett megteremtve minden. Így a szemlélet közepén a Föld áll az emberrel.

A vízszintes gerendában megtaláljátok a heliocentrikus rendszert, ami felmutatja nektek, hogy kicsik és jelentéktelenek vagytok az anyagi teremtésben. Megtanítja nektek, hogy legyetek alázatosak itt a Földön, hogy a korlátozott földi élet után megkaphassátok kezemből a koronát. Ezt is csak egy alázatos, hálás tartásból ismerhetitek fel.

Egy további kép a függőleges gerendán felmutatja nektek, hogy a Hozzám vezető igaz út a szeretetből áll (Újszövetség), amiben a függőleges gerendában szükséges volt a érés időszaka a rendben (Ószövetség).

Éppúgy felmutatja a függőleges gerenda a szellemben való feltámadást és a vízszintes az anyagi halált. Az anyagi halál viszont a lélek számára felszabadulás a szellemi örök életre. Ez azt mondja nektek: Ne nézzetek az anyagi keresztgerenda külső csillogására, hogy az rabjává tegyen titeket, azaz ne engedjetek az anyagi javak csábításának, hanem nézzetek függőlegesen fel a mennyek felé, a fény felé, ahonnan ér titeket az áldás és a megmentés.

Ebben is felismeritek a tanulási folyamat hosszadalmas útját, ami képekbe burkolt.

Ez a Föld számotokra a szellemi iskola és tananyagként nem könyveket kaptatok Tőlem ajándékba – olyanokat írtatok eleget ti magatok is -, hanem a felebarátot adtam, akiben felismerhetitek a jót és a gonoszt és akivel, legyen az bárhogy, szeretetetekben közeledjetek. Ő az, aki a kereszt terhét jelenti számotokra.

Ha békében és megértésben éltek vele együtt, az megkönnyíti nektek a kereszt terhét. Ha vitában éltek vele, akkor a kereszt teljes terhét érzitek, amit egyedül kell viselnetek.

Így a Irántam tanúsított szeretetetek is csak a felebarátotokon keresztül működik, azaz mielőtt arra gondoltok, hogy szerettek Engem, gyakorolnotok kell a szeretetet felebarátotok felé. Igazolnom kell nektek, hogy előbb meg kell tanulnotok a szeretetet. Gondoljátok meg: Nem is tudjátok mi a szeretet, főleg nem, mi a feltétlen szeretet. Más különb sokkal óvatosabban használnátok a „szeretet“ fogalmát.

A szeretet egy szent fogalom! De Én vagyok a feltétlen szeretet és feltétlenül szeretlek benneteket. Ha ezt felfognátok, akkor nem a büntető bírát látnátok Bennem, aki megbüntet titeket, hanem csak az Atyát, aki megvéd titeket.

Ha nem védenélek meg titeket, akkor nem találnátok ki a bűn mocsarából.

 

Egy másik téma az a kérdés: Miért van annyi nyomor, szenvedés és betegség? Nézzétek, és ezzel megint csak a kereszthez értünk.

Itt azonban feltevődik a kérdés, ki büntet kit?

Ha túlzottan esztek és egészségtelenül éltek, ami alatt szenved az egészség -Én vagyok a bűnös?

Ha vitában éltek az embertársaitokkal és szenved ezalatt a lelketek – Én tehetek róla?

Ha háborúztok egymás ellen és sebet kaptok és szenved ezalatt a családotok és gyermeketek -Én vagyok a bűnös?

Ha jól vagytok és semmit sem akartok tudni Rólam gőgösségetekben, viszont elvárjátok a segítségemet káresetben, amit aztán meg kell tagadnom, mert nemet mondtatok Nekem – Én vagyok a bűnös?

Kell-e további kérdéseket feltennünk a bűnös meghatározására?

 

De milyen gyakran segítek anélkül, hogy megkérnétek rá, mert nem volt képes nemet mondani a szívem? erre nem gondoltok. Nézzétek, ez az Én keresztem veletek. Hát nem a földi keresztutam a legjobb bizonyítéka annak, mennyire szeretlek benneteket?

Együtt szenvedek mindegyikőtökkel, ha szenved, hát miért ítélnélek el akkor titeket? – El tudjátok Nekem ezt magyarázni?

Azonban, ha megtagadtok Engem, vagy tudni sem akartok Rólam, ha gyermekeiteket is visszatartjátok Tőlem hitükben és inkább anyagi bálványokhoz kötitek őket – hogyan álljak mellétek?

Ide illik tökéletesen a szólás: „Ha valakinek akaratával történik valami, nincs jogtalanság“.

Amikor megláttam, milyen vízen hajózik az emberiség, és eltávolodik Tőlem a papság hamis tanításai miatt, úgy Magam jöttem el hozzátok, megmenteni a menthetőt. Eközben vállamra vettem bűneitek minden vétkét, tudván, mi áll Előttem. Részt vállaltam az emberiség szenvedésében, viseltem helyette a keresztet, de csak kevesek követtek, akik szerettek. Csak kevesen osztoztak fájdalmamban és szenvedtek Értem. És mégis megmentettem kereszthalálommal az egész emberiséget.

Nem úgy néz ki ma?

A rabszolgasorsba vétel legnagyobb veszélyében álltok és még csak fel sem ismeritek. Vakká tesznek titeket a félelemmel, uralkodnak felettetek és megpróbálnak megtizedelni. A vírus nem veszély, hanem egy ingyen lakoma a hatalmon lévőknek, akik megpróbálják ellenőrzésük alá vetni az emberiséget és felhasználni a saját érdekeikre.

Akkoriban kivégeztek Engem a kereszten. Ma hasonló történik.

És megint csak kevesek azok, akik ezen átlátnak és még kevesebbek, akik követnek Engem.

Akkoriban feltámadtam, megjelentem tanítványaim előtt a feltámadási testemben és erősítettem őket. Nem féltek többé és hirdettek Engem a pogányoknál.

Ma hasonló fog megtörténni. De ezennel megkötöm az ellenségemet és megfosztom hatalmától, hogy ő tőle ne menjen ki veszély reátok.

Ez az ígéretem nektek, tanítványaim. Bízzatok Bennem, maradjatok hűek Hozzám. Szeretlek benneteket. Ámen

 

2021.03.28.