Fiaim és leányaim, némelyikőtöket foglalkoztatja a kérdés, miért nem ragadtam fel eddig az „oltás“ témáját, s lehetőleg olyannyira pontosan, hogy azt követően tudja, mit tegyen vagy hagyjon.

Gondoljátok el, szeretteim, mit is jelentene ez. És eközben ne feledjétek, hogy szabad teremtményei vagytok a teremtésemnek, melyek feladat többek között abból áll, hogy fejlesszétek önfelelősségeteket a Hozzám vissza vezető úton. Hogy ezalatt nem hagylak titeket magatokra, hanem segítségem segítséget követ, az nem kérdéses és ezt szüntelenül megtapasztalják azok, akik belementek egy Velem való szoros és szeretet teljes kapcsolatba.

A szabad akarat ajándéka kizárja, hogy Részemről utasítások vagy tilalmak hangozzanak el. Erre léteznek parancsolatok (1) és az Én ajánlásom, hogy hagyom létrejönni az önmagatok által keletkezett megfontolást és támogatom döntéseiteket ott, ahol a helyzet éppen játékteret hagy neki. Ezzel egyidőben iskoláztatik az önállóságotok, mire fel – ha a törvényszerűségeim, bölcsességem és szeretetem mércéjét használjátok – önállóbbak lesztek attól, amit mások helyesnek vagy helytelennek állítanak be és cselekvésre ajánlanak vagy előírnak.

Belátom, ez a nehezebb út, mint minden nagyobb gondolkodás nélkül tovább úszni a tömegvéleménnyel. Ennél szükség van a jó szándékotokra, egy kis gondolkodásra és bátorságra, hogy a saját döntések következményeit persze viselni kell. De: A következményeket mindenképpen viselnetek kell, történt az saját elhatározásból vagy idegen ajánlásra vagy döntésből.

Végül is meg kell fontolnotok, miben rejlik a legnagyobb kockázat, mennyire nagyon játszanak közre félelmeitek vagy más érdekek és hogy kiben bíztok meg: azon segítségekben, amiket Én adok nektek, vagy a másik oldal előadásában, aminek nem mindig és nem mindenképp kell ellentétben állnia egymással. De ha fennállna az ellentét, akkor viszont a szívetek logikája kérdezett.

Épp ezért, legyen is bármilyen aktuális, nem olyannyira vagy kizárólag az oltásról van szó. Az oltás témát helyettesíthetitek bármily más témával, mivel újra és újra olyan helyzetekben fogjátok találni magatokat az életetekben, melyek hasonlóan kihívnak benneteket, mint ez is. Többek között ez is a leszületés értelme. Mindezalatt fennáll a kérdés, vajon melyik a helyes, melyik a rossz döntés? Mi okoz nekem jót, mi nem? Mi hoz nekem előnyt, mi hátrányt?

Azon emberek számára, akik nem csupán hisznek bennem, hanem igyekeznek követni Engem az Én értelmezésemben, feltevődik egy további kérdés: Mi helyes vagy helytelen az Isten értelmében?

Persze más lapon áll, hogy elfogadjátok-e a „felfedezett“ választ és aszerint cselekedtek-e vagy sem. Szabad akarattal rendelkeztek, kedvetekre tesztek vagy nem tesztek, anélkül, hogy büntetnék vagy kárt vegyen irántatok a szeretetem. De legalább tudjátok, melyik lenne a jobb döntés az isteni törvény szerint; akkor is, ha a saját utatokat járjátok, mert talán ellene szólnak külső vagy belső körülmények, amik megakadályozzák a más döntést.

Ilyen vagy ehhez hasonló megfontolások értelme többek között abban rejlik, hogy érzékenyüljetek, tekinteteteket a dolgok „mélyére“ vessétek és ezáltal lehetővé váljon, hogy egyre több összefüggést felismerjetek;és azért is, hogy megértsétek, nem elég hinni a „szerető Istenben“. Az élő hit él, ahogy a neve is mondja. Ez egy olyan hit, amit egyre erősebben áthat a bölcsességem; ami egyre jobban bizonyosságot nyújt, de ha kell kihívást jelent önfelelősség átvételére.

Bővebben…

 

Hallasz-e Engem gyermekem? Hallasz-e Engem a sok hangos hang közepett? Hallod-e az Én halk hangomat a léted legbensőbb magjában? Hallasz-e?

 

Oly sok gyermekem nem hall Engem. Azokra hallgatnak, akik ez időben hangosan hangoztatják szavukat a világban. Oly sokan úton vannak, akik hang-szóróként nyilvánítják ki véleményüket. Ezek nagyon is jól tudják, mi az igazság és ezeket, mondják ők, el kell fogadniuk az embereknek.

 

És te, gyerekem, tudsz-e különbséget tenni azok között, akik az Én nevemben szólnak és azok között, akik csak úgy tesznek, mintha az Én nevemben szólnának? Képes vagy rá?

 

Beszéltem arról, hogy az én igám gyengéd (0). Tudod-e ember, mi az iga? Nos, az iga egy teherbíró állvány. Az Emberfia igáját külsőben a kereszt képezte. Szívemben viszont a „visszautasított szeretet“ terhét hordtam.

 

Valóban, azt mondom nektek: „Aki visszautasítja a szeretetet, aki elveti az elfogadását, aki megvonja a felebarátjától, az súlyos terhet cipel a vállán!“

 

Olyan sok gyűlölet és irigység, oly sok fukarság és kapzsiság van e világban! De nem nyíltan mutatkoznak meg, hanem pontokba foglaltan, elködösítve, elrejtve, a helyes vélemény álarca alatt bújnak elő. Oly sok rosszat adnak el jóként. Igen, eladnak! A szeretetet is eladják, az Én Szavamat is eladják.

 

Mindegyikőtök kapott egy ajándékot megszületésekor – Engem, a SZERETETET. S mégis üzletelnek az Én nevemmel, pénzért terjesztik az Én Szavamat. Mondjátok meg, ti, kik ezt csináljátok, láttátok-e ezt Én nálam? Az ás magának medret, ki hiszi, hogy Velem és a Szavammal üzletelhet. Ebbe a mederbe saját maga fog bele esni!

 

Oly sok kép terjeng Rólam a világban, oly sok kép, mint amennyi ember van. De nem azt mondtam nektek, sőt parancsolatba is foglaltam, hogy ne csináljatok képet Rólam? Valóban, ezt mondom nektek. Eszerint cselekedtek? Sokan a parancsolatom ellen cselekednek.

 

Figyelmeztettelek benneteket, hogy ne fussatok oda, ahol azt hirdetik, hogy Én ott vagyok. Figyelmeztettelek benneteket, nehogy jobban higgyetek a külső szavaknak, mint a szívetek hangjának. Figyelmeztettelek benneteket, nehogy azokat kövessétek, akik látszólag nagy tetteket fognak végrehajtani. Vajon miért figyelmeztettelek benneteket ezekre? Mert ez nem a ti utatok.

 

A ti utatok az életen át vezet ezen a Földön. Ezen élet elől ti ne fussatok el, hanem hassátok át szeretettel!

Bővebben…

Az Isten határtalan erőt ajándékoz nekünk minden olyan dologra, amit -kapcsolatban Ő vele- önzetlen szeretetből teszünk az Ő akaratában. Ekkor kizárt a lehetetlen.

 

Így szól az ÚR:

 

„Nyilvánvalóvá fog válni majd az Én szellemem bennetek. A múlté lesz Létem láthatatlanban rejlő időszaka. Nyilvánvalóvá fog válni, hogy ki vagyok bennetek, amikor eljön a nap, ami mindent megváltoztat. Szabaddá váltok majd a Föld minden terhe alól, szabaddá a jelenidő sötétjétől. Én vagyok gyermekeim felébresztője, és haza hívlak benneteket az örök szeretetbe. Áldásom nyugszik rajtatok és az emberiség ébredésén.

 

Békém legyen veletek!“

Bővebben…

Sötétségben jött el hozzánk a jövő! Ő, az ÖRÖKKÉVALÓ, eljött a mi sötétségünkbe SZERETETÉBEN, hogy világosságot teremtsen számunkra.

 

Valaha régen így szólt: „Legyen fény!“

 

Amikor felülkerekedett volna a sötétség, Ő maga jött el FÉNYKÉNT! EMBER lett az ISTEN! Ezzel meggyógyította az emberi létünket. És Ő beteljesítette, amit csakis Ő teljesíthetett: „Meggyógyította a bukást!“

 

Habár újra és újra sötét lett ezen idők óta, és igen, lesz még sötét ezután is, azonban soha többé nem lesz még egy ilyen szellemi sötétség, mint akkoriban. Ő közepettünk van és a fénye világít nekünk.

 

21 évvel ezelőtt feljegyezhettem egy nővér szavait, talán tégedet is megszólítanak. Az Ő békéje legyen te benned és te általad minden világban.

Bővebben…

Bőségesen megtelt a könnyek kelyhe és ezen kehely vize behálózza a Földet. Az meg vigaszra szomjazik, szeretetre szomjazik. Az irgalmasság sírt könnyei vigaszeső a Föld számára. Mindazon könny, amit szeretetből sírtak, benne foglaltatik ebben a kehelyben és most ki lészen ürítve a Földre.

 

A világ szédeleg, elkapta a szédelgés és ezt érzi is minden ember. Azonban az emberek java a külső világban keres magának biztonságot, pedig lelkük mélyén tudják, hogy ez a világ nem tud számukra biztonságot nyújtani.

 

Az emberiség szabadság után kiált. Oly sokan kiáltanak szabadságuk után és nem fogják fel, hogy ezen szabadságok gyakran ellentmondanak egymásnak, igen, ezen szabadságok háborút vezetnek egymás ellen. Ez a világ nem képes szabadságot nyújtani. Ezen világ szabadsága olyan mint egy áru, veszik és eladják.

 

Az emberiség igazságosság után kiált. Azonban sok ember összetéveszti a jogosságot az igazságossággal. A jogukra hivatkoznak és ezzel gyakran ellentmondanak az igazságosságnak. Lelkükben tudják ezt az emberek, de sokuk elzárta lelkének a terét és elrakták a kulcsát.

 

Sok ember már nem képes a saját világán is túl látni, a saját világi érdekük körül forog minden. Megfeledkeztek róla, hogy ők maguk is részei ezen világnak és nem külső megfigyelői. Megfeledkeztek róla, hogy részesei ezen történésnek.

 

Kiáltanak a tengerekben fulladozók. Hallod-e őket? Kiáltanak az éhezők. Hallod-e őket? Kiáltanak a fogvatartottak. Elmész-e hozzájuk a börtönökbe? Szörnyű sebeket hordoznak a megkínzottak. Segítesz-e bekötözni őket? A betegeknek szükségük van gyógyulásra, segítesz-e rajtuk?

 

Hol vagy, ó ember? Nem látlak téged! ÉN ott vagyok ezeken a helyeken, ezeknél az embereknél. Nem látlak tégedet, hol vagy?

Bővebben…

Ha jön a nagy szél, ha dörög az ég és villámlik, ahogy eddig még soha, ha megcsuszamlik, ketté válik alattad a föld, ha magával ránt az ár, ha szinte már megperzsel a tűz és megüti orrodat a halál szaga, mond, vajon mid marad?

Mindez jönni fog. Meggyújtottad-e a lámpád?

 

Törekedj az örök értékekre, amiket a szívedben gyűjtesz, hisz csak azt viszed majd magaddal, ha meghallod a harangszót, amit éretted húznak. Szeress! Szeress, ó ember, és ott állsz majd a védettek közt, Mellettem.

 

Nyújtom feléd kezem, fogd meg és ragadd meg az alkalmat, itt az idő!

 

A fény elől retteg a sötétség, mivel a tiszta fénynek nincs árnyéka. Neked se lesz, ha fénnyé leszel, mint ami Én Vagyok.

 

Ébresztő! A szeretet győz! A szeretet benned van, légy maga a szeretet! Állj fel és szeress! Szeress, ahogyan Ő szeret, ki az Egy és az Egyetlen!

 

Talán még nevetsz Rajtam, s azon, ki ezt írja. Emlékezni fogsz. Magot ültettem beléd, saját magomat magamból. Benned vagyok, s te Én bennem. Fény vagy a Fényből, szeretet a Szeretetből. Szeretlek.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2020. szeptember 16-án

 

 

Szent, szent, szent az óra és a nap, ami közepett vagytok. Váljanak szentté számotokra! Egy hatalmas kegyelmi idő közepén vagytok, ami később majd úgy neveznek: «azon idő». Mert az azon idő, melyben belátást kaptok. Átlátást kaptok, belátást az Első és a Második Idő történéseibe, mind ami segít nektek a Harmadik Időbeni hitetek útján. Tudjátok, minden kezdet nehéz és így számotokra sem könnyű megtenni olyan lépéseket, melyek rávezetnek a gyengéitekre, a bizonytalanságba, a biztonság hiányába. A hitbéli út akar titeket elvezetni oda, hisz kívánjátok az Én vezetésemet és kezemet. Ebből ered a bizonytalanságotok, és azt eredményezteti, hogy nem tudjátok merre tovább, mert csakis akkor álltok készen átadni az Én kezembe a vezetést – valóban, valóban, valóban. Legyetek őszinték önmagatokkal és kérdezzétek, mily gyakran engeditek meg ezt? Ne engedjétek megtéveszteni magatokat, engedjétek vezetni magatokat Általam minden kedvtelenségben, egyedüllétben és félelemben, miben megkértek Engem, teljes szívből megkértek, hogy megtegyem! Segítek nektek, mellettetek állok és legyetek biztosak benne: Nem hagylak el titeket, egyikőtöket sem! Mert ez az Én ígéretem, mindegyik bárányom után elmegyek, míg haza nem talál a csordába, az Enyéimhez. Itt nem létezik túl hosszú út, nincs túl nagy fájdalom, már elviseltem a tiéteket és ezáltal megváltottak vagytok, ha megbocsájtotok és bocsánatot kértek. Váltsátok meg a lelketeket és tegyétek le a terheteket! Túlságosan nehéz, de képesek lennétek olyan könnyűnek lenni! Fel, Izrael gyermekei, fiai és leányai, fel ti anyák és apák, akiknek elő kell készíteni az utat gyermekeiknek! Fel vannak osztva az iskolai osztályok, a szellemi iskola tananyaga elő van készítve, a lecke ott van minden nap helyzeteiben, életetekben, családotokban, munkahelyeteken. Tanuljátok megérteni, mit akarnak veletek közölni és hogyan vezetlek benneteket. Tanuljatok, ó tanuljatok ezen szent időszakban, kegyelmi idő van mindenki számára, mindazoknak, akik akarják! Felkarol benneteket a lét egysége és az életetekben egyetlen egy másodperc se, semmi sem a véletlen műve szellemileg nézve. Beszélek hozzátok minden és mindenki által, akivel találkoztok. Látjátok-e az üzeneteimet? Észlelitek-e őket? Megértitek-e őket? Készüljetek, leányok és fiak, álljatok készen mint az okos szűzleányok, akik idejében megtöltötték olajjal a lámpáikat, mert nem ismeritek a napot és az órát.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2020. szeptember 1-én

 

 

Az Én igazságomat, az igazságot nem akarjátok hallani, de meg kell mondanom nektek és fel kell mutatnom, mert az igazság része az Isten irgalmasságának és kegyelmének! Én vagyok a titeket szerető Krisztus fivéretek és fájdalmat okoz nekem így látni az emberiséget. Ahogy az emberek gátlás nélkül bemocskolják magukat cselekvésük által, megfosszák önmagukat becsületüktől és beszennyezik méltóságukat. Hogyan is tudnék hallgatni, mikor tudom, milyen ínségbe kerül ezáltal a lélek, hisz át kell élnie mindent és éreznie kell mindazt, amit másoknak okoz és okozott. «Ki másnak vermet ás, maga esik bele.», hangzik az egyik mondásotok, és ezt mondom Én, Krisztus is! Túl emberiesen gondolkodtok, mivel úgy vélitek és bebeszélitek magatoknak, hogy halálotok után mindennek vége van. Azt mondjátok: «Eddig még senki sem tért vissza.», Én azonban azt mondom nektek, az újjászületés kereke újra és újra visszahoz titeket a Földre, mind ameddig kötöttek vagytok e Földhöz. Újjászületve a Földön, a húsban, újjászületve lélekként a bűn feloldozására, jóvátételére. Újjászületni szellemben annyit jelent, felszabadulni félelem, bűn alól felismerés, megbánás, vezeklés, jóvátétel és kiegyenlítés által. Aki újjászületett szellemben, az belátást nyer lelkének útjába, belátást abba, amit az Isten titkának neveztek, azaz megérti Isten igazságát és irgalmát, megérti a vetés és aratás törvényét.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2020. augusztus 31-én

 

 

Én vagyok az újra eljött Krisztus, megemelem Szavam, ami az igazság és figyelmeztetlek titeket komolysággal és a legnagyobb aggodalommal:

 

Ti emberek, rossz utakon jártok. Igazságosságot, szabadságot, egyenlőséget és békét követeltek, utcára vonultok fajmegkülönböztetés és erőszak elleni tiltakozásokra, eközben nem ismeritek és fogjátok fel, hogy ezzel azok kezébe játszotok, akik meggyőződése, hogy a rendet csakis erőszakkal lehet visszaállítani. Ti, akik igazságosságot és egyenlőséget követeltek, látjátok, a tüntetések és tiltakozások vezetnek azon zavargásokhoz, melyek közepett találjátok magatokat. És most tegyétek fel a kérdést, vajon lehet-e, vajon ez lenne a helyes és jó út, ami a változásokhoz vezet? Sokszor, már nagyon sokszor megjártátok ezt az utat, ami forradalomban és zűrzavarban torkollik, dühkitörésekben és ellenséges átvételekben, háborúban, fájdalomban és szenvedésben. Ezt követően újra kezdődik a játszma, csupán más hatalmi viszonyok közepett. Azok, akik áldozatok voltak, ezután tettesekké válnak, az ő eszményképük szintúgy rendszerek, melyek egymás ellen küzdenek, azonban nem vezetnek jobb, igazságosabb világba.

 

Minden népek anyái imádkoznak fiaikért és leányaikért, és igazságosságot és békét kérnek gyermekeik, országuk, sőt az egész világ számára! Mindegyik félnek, mindegyik népnek, mindegyik fajnak vannak anyái, mindegyikük segítséget vár Tőlem, Krisztustól, és Istenetektől és Teremtőtöktől. Az anyák feladata a gyermekek felnevelése és tanítása, az alapok szívükbe fektetése. Mint ezek a tisztelet, a megbecsülés, a megtűrés és megértés, a nyitottság, az egyenesség és az igazságosság alapjai. Éppúgy az önbecsülés alapjait is az önkibontakozás egészséges mértékben történő támogatására és elősegítésére. Az egészséges mértéket az emberiség azonban már rég elhagyta. Megtanulta: Az erősebb győz és a ravaszabb jut célba! Megtévesztés és hazugság a helyes eszköz és szentesíti őket a cél.

 

És ha most tiltakoztok, és a saját beszűkült igazságotok pellengérére állítanátok tanításomat és szavaimat, így ez teljesen világosan felmutatja nektek, hogy még tettestársak vagytok és nem vagytok képesek az énetek megtévesztése mögé tekinteni, vakok vagytok, akiket vak vezetők vezetnek, akik okosnak vélik magukat és mégis leragadtak az emberi szellemük beszűkült tudatában! Mélyüljetek el a Jelenidőkre adott üzeneteimben és a 2000 évvel ezelőtti tanításom üzenetébe, a kettő egy és ugyanaz, és újra azt mondom nektek: Az Én országom ne e világi! Halljátok ezen szavaimat, elérik mindazokat, akiket elérni hivatottak. Beharangozzák a szellem nagy forradalmát, aki képes ezt felfogni, az fogja fel, aki képes hinni benne, az vonuljon a bensőjébe és meg fog ismerni Engem. 2000 évetek volt rá, hányszor volt más dolgotok? Hányszor döntöttetek az igazságom és valóságom ellen? Most azonban bezárul az időablak, külön lesz választva. És azoknak, akik azt hitték, hogy szégyentelenül és gátlástalanul átléphetik a parancsolatokat és a törvényt, hogy kizsákmányolhatják és elnyomhatják a felebarátaikat, épp ahogy tetszik nekik, azoknak azt mondom: Vége van, tetteitek követnek benneteket!

Bővebben…

Üzenet a világnak 2020. augusztus 29-én

 

 

Názáreti Jézusként azt mondtam: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem jut el az Atyához, csakis Általam. És így újra és újra elismétlem ezen szavakat, hogy megtanuljatok a mélyrére járni és megérteni. Legyen tudatos számotokra ezen szavam. Mit gondoltok róla? Vajon megfelel-e az igazságnak? Lehet-e egyáltalán? Miért is mondanék olyat, amit istenkáromlásként lehetett a szememre vetni és az életembe került? Az igazság volt ez akkoriban is és ma is, ami kimondtam. Ismerjétek fel azonban, a világ rendszerei nem akarják az igazságot, mivel hazugságra és megtévesztésre épültek, és akik kimondják az igazságot, azok veszélybe kerülnek. Hírnevüket tönkreteszik, méltóságukat sárba tiporják és a becsületüket bemocskolják. Világotok minden körében és rendszerében mindennapos ez a gépezet. Akik még hisznek a jóban, az igazságosságban és az igazságban és tesznek érte, azokat pellengérre állítják és gátlástalanul átverik és mindenki szeme láttára megkülönböztetik. Így az árnyékvilágban mindent szabad, csak az igazságot kimondani nem, vagy feltenni bíráló és jogos kérdéseket. Egyre inkább betiltják a saját véleményt vagy a más véleményt. Mennyire csaló a képzelet, amiben éltek, amit felépítettetek magatoknak és ami kártyavárhoz hasonlóan összeomlik majd felettetek.

Bővebben…