BD – 1944.11.22.
3340. – A végső idők lerövidítése …

 

Nagy a száma azoknak, akik ellenállnak Nekem, akiknek nincsen semmiféle szellemi kapcsolódásuk, azaz csakis földi dolgokon kering a gondolatuk és emiatt meghallgatásra sem méltatják a mennyek küldötteit, nehogy aztán az örök cél irányába vezettessék gondolataikat és mindezek kapóra jött támadási felületet alkotnak az ellenfelem számára … Mert ennek erőinek befolyásolására viszont nyitottak. Így hát megnyeri és a táborába állítja őket és kiválasztja őket az Ellenem folytatott harcra. Ővelük még foglalkozom, míg ellenségeskedésük el nem éri a legmélyebb fokát. Ahol még tudok egy gyenge lélekről, megadom neki a lehetőséget a felismerésre, és nem hagyok le ezen lélekért folytatott küzdelmemről, megismertetem vele a szavamat, elébe állíttatom a küldöttjeimet, és minden alkalmat megragadok gondolkodásának megváltoztatására, amíg el nem fordult Tőlem teljes egészében.

 

Azonban ezen lelkek vannak többségben, és ezek gyermekeim ijedtségére garázdálkodni és tombolni fognak ellenfelem befolyása alatt. Számuk napról napra növekszik, mert még a határozatlanok is elbuknak, akik még nem állnak a hit mélyén és akik langyosan és lustán éldegélnek, habár a szó értelmében engedelmesek Hozzám, de szívükben még távol állnak Tőlem és emiatt nem képesek ellenállni a csábításoknak. Jobban fogja őket ingerelni a világ, mint az üdvösségük, így hát lemondanak Rólam, amint csak döntés elé fogják állítani őket. És csak egy kicsi halomnyi azok száma, akik hűek maradnak Hozzám mind a végsőkig. Ő miattuk rövidítem le az időt, mert habár egyre nagyobb a szomorúság, az ellenfeleim közül ez már senkit sem mozdít el az ellenségeskedés feladása felé és az Én táboromba való áttérésre.

Bővebben…

Hejja TestVérek!

 

Nehéz időket élünk és bizonyára sokatok belefáradt már ebbe a „corona“ őrületbe, ugyanúgy mint én is. De ezen át kell küzdenünk magunkat, nincs más. Szerető Atyánk, Jézus, vigasztaló szavakkal ajándékozott meg minket, amit tobább is adnék nektek.

 

Miután egy kemény telet jelentett be számunkra, arra gyanakszom, hogy az életkörülményeket értette ezalatt. Az alábbi szavakat kaptam Ő tőle:

 

„A kegyelem ideje van, akkor is, ha nem annak tűnik. Piroson áll a lámpa mindazok számára, akik ugyanúgy folytatnák tovább, ahogy eddig tették. Nektek immár nincsen szükségetek a világ ezen dolgaira, új út mutatkozik meg előttetek. Segítségben részesülsz, mint mindenki más is, aki hisz Én bennem. Atyád és Teremtőd vagyok, szeretetem hordoz téged és benneteket mindenen át.

Az Én belém vetett bizalommal menedékházban vagytok. Az új út egy olyan út, mely az Én erőmből születik meg a szívetekben. Megszabadít azon nyomás alól, mely nyomaszt titeket, ez olyan, mint amikor megnyílik egy ajtó a mennyekbe. Meg fogjátok látni mi jön, és ahogyan segítek nektek.

Bízzatok és imádkozzatok, sokat imádkozzatok, más különb ez nem működik. Maradjatok a szeretetben, ez nagyon fontos, akkor semmi sem érhet titeket, ami kívülről jön, mindegy mi az. Férjetek meg egymás mellett és ne veszekedjetek!

A karácsonyt éljétek meg a szellemi világ igazi belépéseként bensőtökbe, mint egy sugarat a mennyekből, mint egy fénylő létrát. Megnyílok mindazoknak, akik szeretnek Engem, be lesztek vonva a fénybe, béke lesz és semmi sem tud kárt tenni bennetek.

Békém legyen veletek! Ámen.“

Bővebben…

BD – 1941.09.15-16.
2072. – Megváltási művelet …

 

Akaratotok alárendelésével az isteni akaratának feladjátok szellemi ellenállásotokat Isten iránt, és elismeritek és elismeritek hozzátartozásotokat az Istenhez. Tehát a földi élet értelme és célja az, hogy véglegesen hazatértek az Istenhez és megvetitek az Isten ellenfelét.

 

Az Istenhez való hozzátartozás felismeréséhez előbb közölni kell veletek a tudást Ő róla és tevékenykedéséről, úgymint az Isten ellenfelének lényéről is. Meg kell tanulnotok felismerni mindkettő hatalom erőinek kihatását, hogy aztán dönteni tudjatok kettejük hatalma közül egyike mellett.

 

Ha azonban az egyik hatalom elnyomja a tudást a másik hatalom tevékenységéről, az esetben nem beszélhetünk többé döntésről. Pont ezt vette tervbe az ellenfél hatalmának növelésére. Nekimegy magának az Istennek, úgy próbálja befolyásolni az emberek gondolkodását, hogy kétségbe vonják az örök Istenséget, hogy arra hajlanak, higgyenek a teremtés véletlen keletkezésében egy magasabb hatalom akarata és erőkifejtése nélkül.

 

Tehát elfojtják az Isten elismerhetőségének lehetőségét; jogtalan módon kerít benneteket tulajdonába az egyik hatalom; magához veszi, amit fél elveszíteni, ha a szabad akarat döntene. Ez a harc jogtalan és az emberre való kihatása hihetetlenül hátrányos. Ezzel az ember lenne az elszenvedője, ha az Isten nem jönne el megsegítésére. Meg kell próbálnia erősítenie az Ő beléje és az erejébe vetett hitet éppen úgy, mint ahogy az ellenfele azt gyengíteni próbálja, és fel kell ébresztenie azt, ahol ő azt már aláásta …

Bővebben…

BD – 1941.09.17.
2075. – Elholtak lelkei földközelben …

 

Az elholtak lelkei mindaddig tartózkodnak földközelben, míg a gondolataik és a hajlamaik földi javak és élvezetek után keringenek. Kapcsolatban vannak mindazzal, amire vágyakoznak hajlamaik által és mindig ezek közelében fognak tartózkodni. Attól, amit a Földön szeretnek, attól a túlvilágon is csak nehezen tudnak megválni, és ennek az a következménye, hogy nehezükre esik a túlvilágon a magaslatokba igyekezni.

 

Ha még földi kívánalom veszi foglyába a lelket, akkor megkérdőjelezett a szellemi kiérése, mivel egy kívánalom mindaddig kiiktatja leginkább az adakozást, amíg a lélek nem kívánja a szellemi ételt. Ha feléje fordul, akkor az adakozás ösztönét is felébreszti és növeli fogja benne. Ha viszont még nem befogadóképes a szellemi ételre, akkor az fel sem kínáltatik számára, mivel akkor még nem oldozta fel magát maradéktalanul a Földtől és fel sem tudná ismerni annak az értékét, amire legértékesebb ételként vágyakoznak a szellemi birodalomban.

 

A földi javak utáni vágyakozás a lélek érettségének a hiányát jelzi, és így a Földet körbe veszi számtalan sok lélek elégtelen érettségi állapotban, melyek nem képesek feloldozni magukat attól, ami kedvesnek és kívánatosnak tűnt számukra földi életükben. Ilyen lelkeknek csak imában lehet segítséget nyújtani, mert egy szeretetben mondott ima érezteti velük, amit mindeddig nem ismertek … Szellemi erő áramlik feléjük, ami teljesen mást old ki bennük, mint a földi kívánatok teljesülése.

 

Ők hihetetlenül boldogítónak érzik meg ezen erő feléjük való áramlását és és csak lassan fordulnak el az eddigi igyekvésük céljaitól. Így a földi ember azzal tudja meghozni a legnagyobb segítséget és a legnagyobb szeretetbeli szolgálatot az elholtak számára, ha gyakran küld feléjük imát, ami indíttatása a Földtől és a számára kedvelt környezettől való feloldozásnak.

Bővebben…

BD – 1941.09.16.
2073. – A belső hang …

 

Szüksége van az embernek valamire, ami figyelmezteti, mert nagyon sokszor veszélyében van annak, hogy megfeledkezzen önmagáról és az igyekvéséről, és akkor figyelmeztetni vagy inteni kell őt a rossz cselekvés elől vagy a jó cselekvésre. És ez egyúttal kegyelme is az Istennek, egy segédeszköz a magaslatokra, amivel hozzá fordul az Isten szeretetében.

 

Az Isten nem hagyja magára az embert a maga választott sorsában. Ha fennállna a veszélye, hogy helytelen útra térne, az esetben hangosan felhívja magára a figyelmet benne az intő szó által és mindig ellene fog felszólalni és tanácsolni neki, hogy mit hagyna inkább és szorgalomra intené őt jó cselekedetekre. És most tettre készen kell állnia az akaratnak arra, hogy kövesse a belső hangot. Habár gyakran belső küzdelem lesz az ára ennek, viszont harc nélkül nem lehet elérni szellemi fejlődést.

 

Különösképpen fontos fülelni erre a hangra a bensőben és előidézi az ember lelkének mielőbbi érett állapotát, mert az Isteni hang az, ami megszólal az emberben, amire most szükséges odafigyelnie, és utána biztos sikert eredményez. De erre a belső hangra kevés figyelmet fordítanak mostanság, túlharasogja a világ hangja, mivel ez hallhatóan eljut az ember fülébe, a belső hang viszont olyan halk, hogy oda kell reá figyelni, hogy minden külsőségnek el kell némulnia, ha hallani kívántatik a hangzása.

 

De az Isten Szava csakis annak hallatszik, aki hallani akarja. Az Isten hangja soha sem fog hangosan és a világgal egyetértően hallatszani, hanem csakis halkan és a szívben hallatszik, tehát aki hallani akarja, annak vissza kell vonulnia bensőjébe és ügyelnie arra, hogy mit akar neki mondani az Isten. A befelé fülelés az egyetlen, amit megkövetel az embertől az Isten, hogy tájékoztatást adjon neki.

 

Nagyon sokszor hajlamos az ember inkább a világ hangját figyelembe venni, és ha az Isten nem kívánná újra és újra útra kelni az emberhez, akkor a világ hangja túlharsogna a belső hangján és akkor megkérdőjeleződne a lélek alakítása. Mert mindenképpen hozzá tartozik a lélek kiképzéséhez, hogy az ember érzésbe kerüljön a szellemi erővel, mivel a belső hang ugyanakkor a szellemi erők ráhatása az emberre, és ha ezek, már ha megnyilvánulnak, hallhatást követelnek, más különb hatástalan marad az erejük.

Bővebben…

BD – 1957.02.15.
6762. – Világtörténések… Zűrzavar… Antikrisztus…

Leírhatatlan zűrzavar lesz, amikor megszólalok a természet erői által, mert míg létezik a Föld, nem élt még meg ilyet ember. Félelem és ijedtség tehetetlenné teszik az embert gondolkodni és cselekedni, mivel rettegnek azon történés megismétlésétől, és nem képesek kezet nyújtani segítésre és mentésre, ahol még lehetne.

Csak egy-néhányan fogják felismerni ami történt, mert ők utalást kaptak rá előtte és most meglátják a Szavam igazságát … Épp ezért ezek teljes meggyőződésből felvilágosítást fognak adni embertársaiknak, viszont újra csupán csak néhányan fogják őket meghallgatni, mert mindent elfogadnak az emberek, csak egy Isteni Üdvösségi Műveletet nem, ami ezen formában került kivitelezésre. Ennek ellenére jól ki kell használni az időt és ezen összefüggésben hírt adni az embereknek a közeledő végről …

Ami kozmikusan végbement, azt nem tudják letagadni, és hogy ez előre be lett jelentve, még elgondolkodásra bírhat egyet s mást. De az életerő, a saját fenntartási ösztön mégis győzedelmeskedni fog, és az emberek megtesznek majd mindent, hogy urai legyenek a földi ínségnek, amit az a természeti történés okozott. És most újra csak az ember szeretetbeli foka dönt, a segítési akarata felebarátja mellőli kiállásra arról, hogy javulnak-e ill. milyen mértékben javulnak az életkörülményei, mert segíteni fogok mindazoknak, akik magukénak tekintik embertársaik vészhelyzetét is …

De sokaknak nehezen kell küzdeniük, ha a saját erőjükbe vetik bizalmukat … vagy láthatólagos támogatást kapnak lentről, ha nagy szigorúsággal járnak el embertársaik kárára. Olyan nagy lesz a földi ínség, mint a zűrzavar is, ami az elképzelhetetlen pusztítás által keletkezik … És számtalan ember feladja hitét egy Istenben és Atyában, mivel érzékenyen lettek érve … De az ő hitük csak forma volt, nem állt helyt egy komoly próbának … És emiatt előre közlöm veletek ezt a történést, hogy helyt álljatok ti emberek, hogy tudjátok, hogy ez az Én tervem, hogy Úr vagyok a természet erői felett és ebből fakadóan Számomra könnyű újra megsegíteni az embereket, akik segítséget kérnek Tőlem …

Bővebben…

Mivel fogadod az Én szavamat, sokan fordulnak hozzád ezen kéréssel: Megkérdeznéd-e az Atyát? Hiszek Ő benne, fel is teszek Neki kérdéseket, de Ő nem válaszol nekem… De te üdvözült vagy, hogy hallasz Engem, és legszívesebben nem tennél fel nekem további kérdéseket. Megelégszel azzal, amit hallasz Tőlem és elégedett vagy vele. Mások, akik hisznek, de nem hallanak, vágyódnak Én utánam és sokuknak személyes kérdéseik is vannak. Így hát különféle vágyódások születnek.

 

Van, aki teli szeretettel és bensőséges vágyódással irányul Felém, legszívesebben Nálam lenne, mint a menyasszony, ki olyannyira szereti a vőlegényét. Nem kérdezi szereti-e őt – tudja és megbízik benne. Ez a szív vágyódása, amit kívánok tőletek.

 

Van azonban a kérdésekkel teli vágyódás is, ami úgy vélekedik, hallani vagy látni kellene Engem, hogy bizonyságot nyerhessen. Itt a Tamás tanítványomra emlékeztetlek benneteket, aki szeretett Engem, de nem hitte el a feltámadásom után, hogy valóban Én vagyok az. Bizonyítékra volt szüksége. Bár látott Engem a belső szemeivel, melyeket felnyitottam neki, de nem tudott különbséget tenni. Látott Engem a feltámadási testemben, ami sokkal tökéletesebb volt. A többi tanítvány sem ismert fel egyből, csak miután megszólítottam őket. De Tamásnak előbb meg kellett érintenie, jobban mondva a lelke volt az, ami megérintett. Csak ezután hitte el. Így szóltam hozzá: „Hiszel, mert megérintettél. Viszont üdvözültek azok, akik nem érintenek meg Engem és mégis hisznek.“

 

Igen, akik meggyőződésből hisznek Bennem és megbíznak Bennem, azok már üdvözültek, anélkül, hogy tudnának róla. Akik meggyőződésből hisznek Bennem, azok úgymond vakon szeretnek Engem és bíznak Bennem, anélkül, hogy látottak volna Engem. Nézzétek és ez a hitetek alapvető kérdése – mivel felmutatja milyen erős a hitetek. Az igazi hit mindig is összefonódik a bizalommal.

 

Nézzétek, szeretetem végtelen és tudok minden gondotokról és megértem a bizalmatlanságotokat is. Meg kell, hogy értsétek – az, aki meggyőződésből hisz Bennem, az máris üdvözült. Ő már megérkezett.

Az, aki még kételkedik, az úton van az üdvözülésbe. De még nem érkezett meg. Vannak még kérdései, azonban aktív és dolgozik önmagán. Bensője Én reám irányult és eggyé szeretne válni Velem. És erre viszont jó szándékú szemmel tekintek.

De ez lehet akár egy hitetlen is, aki küzd Ellenem a külsőben, bár a lelke Én reám irányult. Ő egy meghasadt személyiség, mely a külsőben küzd Ellenem, de a bensőben, azaz a lelkében már Én reám irányult.

Így hát azt mondom nektek: „Kedvelem a melegeket és a hidegeket, a langyosokat azonban nem kedvelem.“ Ez azt jelenti: Azok a melegek, akikek az előbb leírtam; a hidegek viszont, a hitetlenek, azok buzgóan küzdenek Ellenem, mert Saulra hasonlítanak, aki a hitetlenségéből kiindulva küzdött a Bennem hívők ellen és megtérült egy Velem való szellemi találkozás által és ezután lángolt Értem. Buzgó volt és az is maradt megtérése után is.

Megint máshogy van ez annál, aki hisz, de langyos, aki nem veszít gondolatot Rólam és a lelki üdvösségéről. Kényelmessé teszi a világi életét, pedig tud Rólam és a tanításomról. Úgy véli: Most élek és ha mégis létezne egy további élet, akkor majd újra kezdem. Csak nehogy tévedjen ebben!

Bővebben…

Tudom, nem kérdezel szívesen, mert boldog vagy felvenni a szavamat, ami számodra szent. Inkább megvárod, míg Én magam adom meg neked, mielőtt megkérnél rá. Úgy véled: Én jobban tudom, hogy jó-e az idő egy helyesbítésre vagy sem és Én tudom mi jó neked. Igen, maradj ennél a látásmódnál, mert ez jó.

 

Csak most kitört köztetek, szellemtestvérek között egy vita és te bajban vagy, mert nem tudod, mit jelent a jel a kézen és a homlokon János kinyilatkoztatásában (Jelenések könyve 13,16).

Visszakozol, habár a többség számára világos: A csip az!

Különféle értelmezések és magyarázatok keringenek köztetek a Jelenések könyve kapcsán. Legtöbben a jelenkori gondolkodásmódjukkal értelmezik a technika bevonása mellett, mely képes titeket megfigyelni és ellenőrzés alatt tartani.

A korszakváltásról adott szavamban nem figyeltél fel rá, pedig hivatkoztam rá. Így hát segíteni akarok neked ezen dologban.

Szóval, több értelmezése van az Írásnak és mégis a logikus gondolkodásmódotokkal tekintetek mindenre, ami sokszor félremagyarázásokhoz vezet. Bár helyes, hogy az Írásban az igazság áll, de az értelmezések sok helyen helytelenek, mivel mindenki az elméjével és önmaga javára értelmez.

 

Ennek az az oka, hogy az Én időm nyelvezetét, amikor a Földön jártam, már nem értitek – veszendőbe ment. Ez egy képbeszéd volt, ami valóságos képekből tevődött össze és szellemi tartalmat jellemzett. Ez az egyetlen lehetősége körülírni számotokra a szellemi világot és egyben közvetíteni felétek a szellemi tartalmat. Az akkori időm emberei efféle megfelelési képekkel megtudták érteni a szellemi világot. Nyelvetek azonban erősen megváltozott az elmúlt évszázadok során. Ez is felmutatja, mennyire eltávolodtatok a szellemi felfogástól. Már csak ebből is adódik számotokra ez a sok különböző vélemény.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. szeptember 17-én

 

 

Ó ti emberek, ó te ember, ne keress se emitt, se amott, fülelj a szívedbe és minden lépéssel megtalálsz. Hagyd el a hangosat, ami varázsa alá keríteni próbál, légy csendes, fülelj a bensődbe és látni és tapasztalni fogod az Én vezetésemet. Légy egyértelmű, szólj Hozzám és halld meg válaszomat benned. Miért ilyen kevés az önbizalmad? Tán azt hiszed, ha észleled magadban a finom ösztönzéseket, azok a kívánságod világából származnak? Tudd, ez is lehetséges, de ha az Én tanításomhoz tartod magadat, megtanulod felismerni a különbséget a lét és a látszat között, igazság és hazugság között, emberi jogok és igazságosság között! Az akkori Szavaim megfelelnek a mai Szavaimnak. Az igazság nem változik, hanem feltárul, értelmet ad és logikus, világosságot és rendet hoz gondolkodásotokba és ezzel az életetekbe is. Még mindig a felebarátszeretetet és az ellenségszeretetet képviselem.

 

Aki bosszúra hajt, az még az Első Időszakban van, további okokat teremt, melyek következményeit aztán majd viselnie kell. A Második Időszakban Jézus, Én, tanítottam nektek a felebarátszeretetet, és a Harmadik Időszakban lefogjátok hozni az irgalmasság szellemében, ennek a beteljesítésében ezt a szeretetet a Földre. Valóban, valóban, mondom nektek: Nyereségetekre válik az Én követésem, a belső birtokotokká. Azok, akik már lépéseket tettek meg ezen az úton, hálásan elfogadják a segítséget, amit a korszakváltás alatt kaptok.

 

Az Én utam az igazságba vezet és ezzel a tér és idő igazságába is, megtanítja a megkülönböztetés képességét. Az Én oldalamon ráébredtek szellemi lényetekre és gyermekként ismeritek fel az Isten-Szellem új világát, igen, lelketekben, bensőtökben visszatér belétek az emlékezés. Éppen ezért számítsatok azzal, hogy a nézetetek, céljaitok még a világhoz kötött, számítsatok azzal, hogy megerősödnek és konokabban lesznek a sötétség birodalmára irányuló kötődések, mint gondolnátok.

Bővebben…

Üzenet a világnak 2021. július 22-én

 

 

Ó, fogjad fel, fogjad fel, ó kereszténység, mily korszakváltó időben vagy! Fogjad fel a terjedelmét annak, amiben vagy! Azoknak, akik házukat homokra építették, hát nem azt mondtam: Aki ezen szavaim szerint tesz, az egy okos ember, ő sziklára építi a házát. Ó nézzétek, házak sokasága, mind homokra épültek, ezek a tartások és kötések, melyek nem tartanak ki ha jön a megpróbáltatás. Ezek a jó szándékok és sok jó szó ki lett már mondva. Sok tanítás és sok szó lett terjesztve, hit által térítve, továbbadva, tiszteletben tartva, megbecsülve és szenteltetve, de értsétek meg, ó értsétek: Most viharban álltok és azt kérdem tőletek: Helytállnak-e a szavak? Helytáll-e a házatok, mert biztos sziklán áll, vagy homokra építettétek? Kérdezzétek önmagatoktól és értsétek meg a vizsgaidőszakot és lássátok a választópontot, ahol álltok.

 

A sok vélemény és elképzelés tekintetében, melyek a jelenlegi világhelyzetről keringenek, azt kérdezem tőletek: Engeditek-e, hogy megosszon titeket? Engeditek-e, hogy ketté válasszon titeket? Vagy megértettétek, hogy az Én törvényem mindenek felett áll és az Én törvényem érvényben van? Azon törvény, amit ha élnek, akkor az egy állapotot – az egység állapota.

 

Ó értsétek meg, ha visszább mentek és vissza emlékeztek a kezdetre, úgy egy szellemből vagytok, egy létből, ami Én Vagyok, a Mindenség-Egység, a Mindenség-Törvény, a Mindenség-Szeretet, az Ős-Áramlat, az Atya-Anya-Istené, a létező elvben, kezdettől a végéig, abban ami volt és ami lesz. Nézzétek, ebből egyre több lehullott, kilépett ezen egységből, és egyre több bukási egységekre, úgymond szintekre bomlott és a lélekvilágokból, tisztulási szintekből és az anyagi világokból is végül felépült az ellenteremtés. Ezzel az ellenteremtés nem más, mint a teljes körű elválás attól, ami Én Vagyok, az emberi én legapróbb feldarabolása. Így hát értsétek meg és tanuljátok meg felfogni, miért válik el a szellem jelenlegi világotok és világhelyzetetek miatt, a korszellem adja meg nektek az ütemet és írja elő a szabályokat, előírja nektek a hamis és a helyes tűréshatárt, előírja mit szabad, mit nem, előírja mi a helyes, mi a helytelen, úgy véli képes különválasztani a hazugságot az igazságtól, a tűréshatárt és a tűréshatártalanságtól. És a kapcsolat szükségletéről az emberi én enged a tömegnek és a korszellem irányzatát követi.

 

Emellett vannak azok, akik tudni vélik, hogy jobban tudják és nem követik a tömeget, akik úgy hiszik az igazságot követik, miképp fejre állítanak mindent és azt mondják, az igazság a hazugság és a hazugság az igazság.

Bővebben…