Az idő, melyben vagytok, erősen az anyagiasságra összpontosuló, úgy hogy hagyományos eszközökkel nem tudtok megszabadulni tőle. Félre van állítva mind a szellem, mind a lélek, úgyhogy szinte már nem rendelkeznek szabad térrel. A szabad akarat által viszont, amivel megajándékoztalak titeket, Számomra nem lehetséges úgy irányítani ezen Föld embereit, hogy ők önként kövessék az Én versengésemet érettük.

Az ellenfelem nem esik ezen korlátozás alá, így hát felhasznál minden lehetőséget az emberek elcsábítására és önérdekű kihasználására és szabad akaratuk megsemmisítésére. Ezzel sikerült neki létrehozni a Földön egy szellemi szükségállapotot. Lakájai megszállták az ún. elit több lelkét és uralják őket.

Így az időt, melyben éltek, az erőszakos és embertelen rendszerek démoni szelleme jellemzi, amelyek nem állhatnak fent továbbra, mert elpusztítják a még megmaradt jót is az emberben. Ennek a hazug és könyörtelen világnak össze kell dőlnie, hogy talaján létrejöhessen egy új világa a békének, méghozzá szeretetemnek szellemében. A régi pénzelvek és hatalomrendszerek bukása szükséges és Általam akart, mert a kimenete a földi paradicsom, ami egyszer volt. Az összeomlás útjait úgy alakítottam, hogy saját magát leplezi le a hazug társadalom, felfedi a „tiszta lelkiismeretét“, s végül önmaga felett mond ítéletet és elpusztítja magát. Ezen törmelékhalmon jön létre aztán a béke és a szeretet új világa. 

Ehhez viszont sok önkéntes munkásra van szükségem, akik hajlandóak felmutatni az embereknek az Én országomba vezető utat, tanítani a követelményeimet és azokat példaszerűen élni mások előtt. A példaszerű élet tanításom leghitelesebb bizonyítási cselekvése. A korszakváltás, aminek ki vagytok téve, még sok mindent megkövetel tőletek. Ez számotokra, munkásaim, egy olyan földi menetelés, ami különleges és figyelemre méltó.

Még mielőtt e Földre tettétek volna lábatokat, képek formájában ábrázolták nektek szándékotokat. Döntésetek ezen földi menetel mellett egy mély szeretetbeli cselekedet volt. Elhatároztátok, hogy felmutassátok és példaképp éljétek azon földi emberek előtt az igazi utat, akiket elcsábítottak és ma is csábításban élnek. Az ezzel összefüggő kockázatot nem rejtettem el előletek.

Bővebben…

Amióta elolvastad a „Hogyan érkezik meg egy ilyen gyűlölettel teli lélek a túlvilágon?“ sorait, azóta nagyon elgondolkodtál róla és együtt érzel a téged nem kedvelő lelkekkel, kik felé szeretettel szeretnél közeledni. De nem látsz lehetőséget arra, hogy közelíts feléjük merev és megkeményült állapotukban.

Így hát Hozzám fordulsz és Engem kérsz, nyissak meg előtted egy járható utat, hogy békét teremthess és megmenthesd ezen lelkeket.

 

Ezelőtt azt akarom mondani neked – és ezzel megszólítom ezen sorok olvasóit is – hogy teljesen mindegy milyen kéréssel fordulsz Hozzám, szíved Irántam érzett vágyódása és kívánata döntő jellegű, mennyi szeretettel közeledek hozzád, hozzátok. Szeretetem végtelen, így a mindent átható szeretetemmel közeledek felétek, a szerető felé ugyanúgy, mint a gyűlölködőhöz – hisz gyermekeim mindnyájan. A szerető örömöt okoz Nekem, míg a gyűlölködő szenvedést, szeretetem azonban ugyanúgy közelít mindenkihez.

A szeretet mértéke, amit kapsz, függ az Irántam érzett vágyódástól és a szeretetem iránti kívánattól, de ezt te magad határozod meg. Minél többet kívánsz Tőlem teljes szívedből, annál többet kapsz. De ez tisztára a szív dolga. A mérték viszont még attól is függ, hogy milyen mértékben szolgál a lelkednek ill. Szolgál-e neki egyáltalán. Ezt megint csak Én tudom leginkább megítélni.

 

Teremtésedkor beléd ültettem a szeretetet, hogy valamikor majd betérhess a boldogságba örökkön örökre.

 

Az elmondott érvényes mind ezen Földre, mind a túlvilági síkokra is. Az Irántam érzett vágyódásból és kívánatból jön létre a boldogság, ami megfelel az isteni tulajdonságokban való örökös hullámzásnak, melyek szeretetben ingadoznak egy oldalt az igazságban, a rendben és a komolyságban, valamint túloldalt az akaratban, türelemben és irgalomban. És ez számotokra örökös boldogságos állapotot jelent, vagy jobban mondva egy örökös boldogságos élvezést magatokban.

 

Az érme másik oldala a gyűlölet, ami romlást hoz rátok. Kimondhatatlan fájdalmakat okoz a léleknek és a legnagyobb rossz, ami nem engedi szabadon a lelket, hanem leláncolja, úgy hogy már nem képes emlékezni a jóra és nemesre. Ahol gyűlölet uralkodik, ott nem tud kifejlődni egy erény sem, mint ami lenne az alázat, szívbeli jóság, emberiesség, jótett és irgalmasság. A gyűlölet elpusztít mindent, amit a szeretet felépít, ellensége minden jó lelkiségnek. Egy gyűlölködő ember sohasem jut el a tökéletesedésig.

Bővebben…

Tudom, mennyire szenvedsz azalatt, hogy mások nem akarják megbocsájtani neked vétkeidet. Ők azok, akik úgy vélik, hasznot húzhatnak a hibáztatásból. Ezzel találtak maguknak valakit, akire újjal mutogathatnak, és ezzel kedvezőbb helyzetbe állíthatják önmagukat.

Ahol úgy véled, még rendbe hozhatsz valamit és már többször bocsánatot kértél, de sikertelenül, ott süket fülekre találsz. Szívük keménységet mutat és ezzel még dicsekednek is, mintha valami különleges jellemkép lenne a keménységük. Nem tudják, hogy ezzel gyengeségüket tárták fel. Én látom mindezt.

Azt veszed észre, idővel egyre többen lesznek azok, akik ujjukkal mutogatnak rád és elutasítanak. Nem képesek elviselni a szeretetedet és a közeledésedet, még a testvéri köreikben sem. Úgy vélik, ők az igazabbak és a jobbak és gondolkodásmódjukkal nyugtatják a lelkiismeretüket. Ne engedd magadat megtéveszteni általuk. Tudnod kell, a gyűlölet magában hordozza a gonoszt. Ez a leggonoszabb, ami van az emberben. Elnyom minden jót és nemest. Egy szív, mely gyűlöletet hordoz magában, nem képes megbocsájtani.

 

Ugyanígy viselkedtek az emberek 2000 évvel ezelőtt Velem szemben is. Esélyem sem volt. Járnom kellett a magányos utat életen és halálon át. Csekély volt a követőim száma, csak a halálom után kezdett gyarapodni. Ezzel vesztett poszton álltam.

 

Egyet viszont tudj, ezek azok, akik önszántukból terhelték meg magukat, ők azok a gátlástalan gőgösök, akik nem hordoznak Engem szívükben és gyűlölettel mérgezik környezetüket. Ahol azonban gyűlölet honol, onnan elköltözött a szívbéli szeretet és csak az önző szeretet maradt hátra. Egy gyűlölettel teli ember nem lehet jó ember. Akiket szeret, azoknak eljátssza a szeretetet, mivel hasznot húz belőlük. És ahol a szeretet felépít magának valamit fáradtságok közepett, azt a gyűlölet se perc alatt elpusztítja.

Bővebben…

Hát nem fura? Immár évek óta tanulmányozod a szavamat, foglalkozol a prófétákkal és több szóvivővel is, mégsem szólít meg téged mélységében mind a sok tudás. Tanulmányoztad, elsajátítottad a sok tudást, hozzájárulsz vele társalgások kapcsán, de önmagadban semmi mozgás nem történt. Mindent csak a fejedben forgattál meg, de sokáig nem tudott vagy nem akart élő lenni benned a szavam.

 

És aztán eljön a nap és mintha fejen csaptak volna. Rábukkansz egy szóra, ami mélyen eltalál a szívedben, megérint és hirtelen megérted az eddig értetlent. Egy szöveg, amit eddig többször is elolvastál, ami nem volt eddig hatással a fejedben, az most megérinti szívedet egy történés során és olyannyira lenyűgöz, hogy magadon kívül vagy örömödben, ujjongani szeretnél és hálát adni, mert végre érzékeltél Engem a bensődben. Eljött a pillanat, ahol már nem csak a fejedben érzel meg Engem, hanem élő lettem a szívedben is. Érzed és meg vagy telve hálával, hogy megszólítottalak téged.

 

Minden mélységében tudatossá vált benned, hogy Én, Jézus Krisztus, az Istenség és te számodra maga az Atya vagyok, Aki mindenek felett szeret téged. És most a szíved éppúgy szeretettel válaszol nekem erre. Most jött el a pillanat, mert meghatódott Tőlem a szíved.

 

És most felébredt benned a vágyódás és az áhítozás, hogy egészen közel kerülj Hozzám. Ez a vágyódás most egy boldogság teli állapot, aminek vége sosem lesz. Ez az áhítozás olyan, mint egy gyermeké. Aki nem lesz olyan, mint egy gyermek, semmit sem ért belőle.

 

Igen, újra olyannak kell lenned, mint egy gyermek, egyszerűnek, közvetlennek, derültnek. Érezned kell, mint a gyermek, egyszerűen engedd magad a karjaimba zuhanni és ne töprengj és nem tanulmányozz. Nem kell, hogy az elméddel felfogj – habár azzal is, de sokkal jobban az érzésvilágoddal kell felfognod és érezned Engem. Ekkor egyre csak növekedni fog a vágyódásod Irántam.

Ezért jöttem el hozzátok e Földre, hogy belém szeressetek és vágyódjatok Irántam és hogy csillapítható legyen e vágyódás szeretetem által.

Bővebben…

Üzenet a világnak, 2022. július 30-án

 

 

Ó lássátok, a terv az oly annyival nagyobb, az Üdvözülési és a Hazavezető Terv, az olyannyira nagyobb annál, mint amit gondoltok és el tudtok képzelni. A saját lélekvilág kidolgozása és gyógyítása, a saját megszabadulás vélemények és elképzelések alól, a saját függetlenség megtapasztalása és a tehetetlenség érzete, mindez azt szolgálja, hogy megtanuljátok jobban megérteni, mit jelent rabnak lenni egy rendszerben, mit jelent mozogni egy árnyékvilágban, ami a fénnyel ellentétben áll. Aki feloldja magában ezt a szabadságtalanságot, ezt az önállótlanságot, az szabaddá válik, önállóvá, ami a Szabad Akarat használatának az alapkövetelménye. Mert nézzétek, az utóbbit tőrbe csalta a világszellem, amit aztán magáévá tett. Megtöltötte kívánságokkal, vágyódásokkal és a jó embereket ezzel függőségekbe vitte és felhasználta őket öncélból. Ez a nagyban vett visszaélés, mint ahogy az egyház tette kicsiben. Ez a tükre annak, mi történik lélek- és szellemszinten.

 

Mert nézzétek, ez egy hatalmas visszaélési botrány, hol nem kap tiszteletet a Szabad Akarat és mindent bevetnek, ami bevethető. De ez a visszaélés nem nyilvánvalóan látható, hanem el van rejtve a lélekburokban és bemocskolja a kivonultak lélekruháját, akik erre fel egyre jobban megrekednek az anyagban és egyre kevésbé hiszik el, mennyire igaz mindez. Mert ha egyszer megnyitották szívüket, bizalmat ajándékoztak, odaadták magukat Én nekem és csalódást és visszaélést tapasztaltak, testileg vagy lelkileg, akkor el fognak fordulni Tőlem, mivel mindezt Velem hozzák kapcsolatba. Ó, gyógyulásra van szükség, ezen történés nagy gyógyulására, ami nem csak az egyházakat érinti, hanem ezen felül is a rendszerek többét, csak ezeknél ez kevésbé látható, mivel ezeknél a visszaélés lelki-szellemi területen történik.

Bővebben…

Üzenet a világnak, 2022. június 4-én

 

 

Ó, lássátok Pünkösd szellemét, ami ébresztés szelleme. Miután a tanítványok, akik aludtak letartóztatásom alatt, fájdalmak kábulatában álltak és nem értették a helyzetet, megtagadtak és elárultak Engem, nem álltak Mellettem letartóztatásom, elítéltetésem és halálom órájában, reájuk szállt a veszteség fájdalma. É csak ebben és ezáltal, és a szellemben való megjelenésem által vált számukra tudatossá, mely egyetemes történés közepében álltak, kivel osztották meg kenyerüket, kinek az oldalán jártak és ki volt az, aki közöttük volt. Felébredtek és hatalmas erővel beléjük szállt, amikor jobban megérthették, mi közepett álltak, mely örökségben és hagyományban álltak. Az ébresztés szelleme mind azon akkori követőket tudta magával ragadni, akik megemelték szívüket, akik odaadták magukat, akik Hozzám hasonlóan akartak cselekedni, akik készen álltak tanítványból apostollá válni. Kiküldöm őket a világba, hogy hirdessenek és hírt vegyenek, kiküldöm őket az emberek közé, hogy őket is felrázzák és felébresszék.

 

Az ébresztés szelleme, az a Pünkösd szelleme. És ha várakozásteljesen és reményteljesen keresitek fel azt a honlapot, úgy megkérdem tőletek, megkérdem tőled: Akarod-e, hogy felébresszenek?

 

És ha azt válaszolod: «Akarom.», Akkor légy tudatában mit jelent ez.

 

És ha azt válaszolod: «Már éber vagyok.», Akkor azt kérdem tőled: «Valóban?»

 

Mert lásd, sokan, akik kereszténynek nevezik magukat, futnak és szaladnak, segítenek itt és ott, betegeken és gyengéken, azokon, akiknek nehéz az életük, sebesülteken és sérülteken, segítenek és segítenek, irgalmas szívű fivérek és nővérek, és mégis olyan kevés marad meg, mert beporosodott a keresztény szellem. Ennek a megtartása és a belépés ezen erőbe jelenti a belépést abba, ami mellett kiálltam. A kereszten aratott győzelem a romláshozók feletti győzelem, a jó győzelme a gonosz felett, az igazaké a hamisak felett, a fényé a sötétség felett.

Bővebben…

Mennyire kívánom a bensős kapcsolatot veled, gyermekem. Vágyódok utánad.

Értem azalatt mindannyiótokat, mindegyikőtök a gyermekem. Bent lakom mindegyikőtökben és küldök nektek jelzéseket, hogy felhívjam Magamra a figyelmeteket. De amíg tetszésedet találod a világban – amik sokszor jelentéktelen, felszínes dolgok, melyek eltérítik a figyelmedet -, addig nem fogsz tudni kapcsolatot találni Velem.

 

A tetszetősség alatt nem azt a külső világot értem, melyben élsz és melynek szépségeit meglátod és melyben csodálod a teremtői erőmet és teremtői ötleteimet. Sétálsz a szabad természetben és örülsz a virágok szépségének, mint ahogy a madarak dalolásának is és halás vagy érte Nekem. Így teszed, ha kapcsolatban állsz Velem.

 

A tetszetősség alatt azt a külső világot értem, melyben luxusban élsz a házadban és reggeltől estig annak fényezésén vagy, hogy minden csillogjon-villogjon és hogy a látogatóid megcsodálják – legyenek azok ruhák, járművek vagy berendezési áruk – és őket is ösztönözze, hogy maguknál is hasonlóan rendezkedjenek be, eközben te magad se találsz nyugtat, hogy elgondolkozz a dolgok értelméről. Ekkor aztán ez már a pokol és az ellenfelem hittérítése, anélkül, hogy ez tudatos lenne számodra.

 

Épp ezért, maradj szerény. Öltözködhetsz tisztán és feltűnésmentesen, eléred célodat egyszerű járműveddel is, és jól érezheted magad egy szerényen, de szín gazdagon berendezett házban is. Fel fogod ismerni, ha környezetedben vagy a házadban jól érzik magukat szegény emberek, mert felismerik benne meleg szívedet.

 

Ismerd fel, mire lettél megteremtve! Megajándékoztalak szemekkel, nem azért, hogy elveszítsd magad a világ luxusában, hanem hogy meglásd körülötted a természet szépségét – a csodás embereket körülötted, nappal a nap fényét, a növényvilág zöldjét, a tél fehérségét, a felhők szürkeségét, az ég kékét, éjjel a csillagok szikrázását – mindezek az Én teremtői gondolataim és ötleteim, ha még nem fedezted volna fel eddig.

Bővebben…

Az ellenfél nem hagy téged szem elől, amit világosan érezhettél az utóbbi időben. Erről szólt a kórházban való tartózkodásod tüdőgyulladással. De az ellenfél sakk-matt helyzetbe akart hozni téged, úgyhogy koronára teszteltek. A COVID-19 PCR-teszt természetesen pozitív lett és ennek megfelelően kezeltek téged, ami egy hosszadalmas gyógyulási időtartamot jelentett számodra. Áldó kezeim védelmet nyújtottak, így hát lélekben megerősödve kerültél ki ebből és tele voltál hálával.

 

A második bent tartózkodás akarván volt az Én részemről. Elzártságban tudtalak legjobban elérni – és itt is hálával éltél meg Engem. Itt észlelhetted, hogy a lelked újból csak megerősödve hagyhatta el a klinikát.

 

De most se hagy békén tégedet az ellenfél és ismételten megpróbál kárt tenni benned. Figyel, mert eléri célját, amint csak eltereli a figyelmedet. Ezt tapasztalhattad a számítógéped merevlemezére történt támadáskor is. Eközben egyből fel is tűnt neked a támadás okozója – nyomokat hagyott maga után – mivel a merevlemezen megmaradt minden dokumentum, azokon kívül, melyeknek szellemi tartalmuk volt; minden üzenet, ájtatosság, a Szellemi-Betánia, körlevél címek, Jézus képek és sok minden más törölve lett.

 

Az ellenfél Nekem is már sok kárt okozott, miképp elragadta Tőlem több álmos gyermekemet megtévesztés (pl. félelem) által. Sajnálatos módon nem szabad közbe avatkoznom ismert okokból. Mindeközben az ellenfelemnek még mindig szabad és él is vele annál inkább. Azonban ez az ő utolsó próbára tétele ezen időben.

 

Ha megtámadnak, az esetben azon atyai tanácsot adom neked, hogy hívj fel Engem és kérj meg bizalommal, hogy segítsek neked, csak ezután szabad tevékenynek lennem, azaz kérésed nélkül nem szabad beavatkoznom. De te mindezt tudod.

Bővebben…

BD – 1946.05.21.
3777. – Az isteni szó értéke …

 

Amit maga az ÚR nyilatkozik ki nektek, az valóban erősen figyelemre méltó, mert egyetlen egy szó sem áramlik ki az Ő szent szájából, ami haszontalan vagy akár figyelemre se méltó lehetne. És különös sürgetősséggel bírnak mind az Ő figyelmeztetései, mind az intései ezen Végidőben, hisz lelketek megmentését szolgálják a pusztulás elöl, ami biztos az Ő szava nélkül, mert nem gyakoroljátok a szeretetet. Emiatt is lép Ő maga elétek újra és újra és felmutatja nektek a nagy veszélyt, ami felettetek lebeg és aki ügyel az Ő szavára, az maga űzi el a veszélyt; aki azonban bezárja szívét és fülét az Ő szent szava előtt, ő számára örökkévaló időkig nem lesz megmenekülés, ő a biztos pusztulásba halad.

 

Mert közel van az utolsó ítélet, azaz, az a nap, ahol érettségétől függően a szellemi szabadságba vagy újfent száműzésbe kerül, ahol ítéltetik felette cselekedete szerint, amit szabad akaratából végzett vagy hagyott. És az a nap olyannyira döntő fontosságú minden szellemi számára, hogy az Isten minden lehetőséget megad előtte egy magasabb érettség eléréséhez, hogy megmeneküljön az újbóli száműzés elől a szilárd anyagba. És épp ezért megpróbálja felébreszteni az emberben a felelősségérzetet, miképp figyelmezteti szavával egy újbóli helytelenül használt akarat következményeire és felmutatja neki a helyes utat a cél eléréséhez.

 

Az Ő szavának bizonyítéka a minden megváltatlan iránti szeretete, mert a szavával akarja szabadságra segíteni , és ezért is egy értékes dolog, ami nem szabad hasztalanul hagyni, ami kiváltképp erőt adó és elősegíti a szellemi sikert, ha azt hittel fogadja az ember. Aki ügyel arra, amit az Isten mond neki, annak nem kell félnie egy helytelen út járásától, mert maga az Isten szava a helyes útmutató, erőt adó, a közvetlen kapcsolat Isten és az ember között, ami mindig is áldásos annak számára, aki vágyódik az Ő szavára. Mert ő ezáltal bensőséges szövetségben áll magával az örök szóval, Azzal, Aki földi haladásunk értelme és célja …

Bővebben…