Felmegy a függöny, a világ színpadja láthatóvá válik teljes széliben, magasában és mélyében. Amit láttok, megijedtek tőle? Oly sokan közületek berendezkedtek már álomvilágukban és most vissza lesznek hozva a valóságba, mondják egyesek. Mások védekeznek ellene és mutogatnak a túloldalon lévő »gonoszra«.

 

Én, Mirjam, uram és mesterem szolgálója, azt mondom nektek: „Ki fog nyílni a szemetek és meglátjátok, milyen a világ. Se nem jó, se nem gonosz. Olyan, amilyennek az emberek alakítják, egy világ, amelyben mindegyikőtök él. Ez egy olyan világ, ami olyanná lett, amilyennek azt kívántátok magatoknak!“ Hallom a hangokat, azt mondják, nem ilyennek akartuk a világot. Igen, vannak ilyen hangok is. Milliók hangja mondja: „Nem ilyennek akarjuk a világot!“

 

Ezek a ti hangotok és mindegyikőtök a saját világszemléletét fejezi ki. Egy olyan világba születtetek, amit az elődjeitek hagytak rátok. És ti meg tovább építettétek e világot. De gyakran megfeledkeztetek arról, hogy ez a – Föld – bolygó Isten ajándéka. Arra teremtve, hogy az emberek megtanulják megismerni és élni a szeretetet. A felebarát iránti szeretetet és az ellenség iránti szeretetet. De alig van aki felismeri, nem a másik ember az »ellenség«, hanem a saját elképzelés arról, milyen is legyen a másik, melyik világképet kell másoknak elfogadniuk.

 

Egy járvány vonult és vonul át a Földön és megrendíti sokak elképzelését a teljes biztonságról és a pusztíthatatlanságról. Ez a vírus elpusztítja ezt az ábrándot; megdönt egyes világképet. Értitek már, mit követel tőletek ez az időszak? Értitek már, itt nem a ti elképzelésetekről van szó, amit a helyesről és a helytelenről, a jóról és a gonoszról alkottatok? Értitek már, hogy fel vagytok szólítva szeretetbeli cselekvésre? Eszerint cselekedtek? Szívetekkel vizsgáljatok, de az elmétekkel!

 

Most háború borítja be Európát. Valóban, egy »uralkodó és követősége« terjeszkedik és semmibe veszi szomszéd országainak határait, semmibe veszi világnézetüket. De, kérdem tőletek: „Annyira biztosak vagytok benne, hogy egy ilyen elnyomó viselkedés a ti lelketekben nem lakozik? Olyan biztosak vagytok benne, hogy ti a jókhoz tartoztok?“

Én, Mirjam, nő és nővér kérdezem ezt tőletek. Aki megemeli önmagát, az meg lesz alázva. Aki uralkodói székre ül, amit nem jelöltek ki neki, az elveszti e széket. Ti emberek oly sok uralkodói széket hoztatok létre. Sokan közületek olyannyira a jó oldalon hiszik önmagukat, hogy eszükbe se jutna, hogy netán mégsem így van.“Aki közületek bűntől mentes, hajítsa az első követ!“ Elfelejtettétek ezt az utalást?

 

Igen, háborúk borítják be e világot. Mutassatok egy világrészt, ahol jelenleg nem tombol háború. Újra és újra felemelkednek az emberek és népek, mások felett. Nem csak fegyverekkel teszik ezt. Azzal is, hogy ráerőszakolják saját elképzelésüket más emberekre. Hallgassátok hát meg testvéreiteket, mielőtt elkezdetek gyámkodni felettük. Hallgassátok meg őket, és megtudjátok mi az ő bajuk és szűkösségüket. Megtudjátok, hogy sokan nem osztják a ti értékvilágotokat és mégis meggyőződöttek arról, hogy jót cselekednek. Olyan sokan hiszik azt, hogy csak ők ismerik az Istenhez vezető utat.

Bővebben…