Kedves testvérek! Ahogyan világszerte láthatjuk és saját családunkon és ismeretségi köreinken belül tapasztalhatjuk, kezdetét veszi mostantól a világi emberek lehívása a Föld kerekéről, úgymint az Istengyermekek hazahozása is. Ezen okból újra és újra mondta és mondja nekünk ma is az Atyánk, hogy a testi halált ne a világ szemével szemléljük, hanem a szellem szemével, az Ő szemével és az Ő szívével.

 

Igen, nagy szüretet fog tartani a halál a Föld vetőföldjén. Elégetésre kerül a gyom, azaz: A szeretetet és Istent nélkülöző lelkek betérnek az isteni törvényszerűség tisztító kamráiba, megelőző földi vakságuk illetve szeretetnélküliségük és gonoszságuk fokához mérve. A búza a mennyei csűrbe kerül, azaz: Az igazi Istengyermekek Isten kegyelméből bevonulhatnak szellemi hazájukba. Ott is többféle lakhely létezik – kezdve a paradicsomtól egészen a legmagasabb szeretet-mennyig, ami Istennek legbensőbb szívkamrája.

Mi, akik még egy kis ideig itt maradunk ezen az elvakult bolygón, most fokozottan kell törődnünk szellemi haladásunkkal. Számunkra tárva-nyitva áll a kegyelem kapuja, készen áll a bárka, ami Istennek a szíve, ahová most beléphetünk, ahova most lépjünk is be. Álljatok tehát készen mindenre! Még akkor is, ha közeledik a (Földől való) lehívás angyala, fogadjátok hálával hívását Isten szívéből eredő hívásként.

És ha Jézus halk hangját halljátok meg lelketekben, hogy hivatottak vagytok szolgálni Őt itten csendes áldozathozatalban, az esetben engedjétek felharsanni hangját szívetekben hálában.

Bővebben…