A belső vágyódás Irántam

Hát nem fura? Immár évek óta tanulmányozod a szavamat, foglalkozol a prófétákkal és több szóvivővel is, mégsem szólít meg téged mélységében mind a sok tudás. Tanulmányoztad, elsajátítottad a sok tudást, hozzájárulsz vele társalgások kapcsán, de önmagadban semmi mozgás nem történt. Mindent csak a fejedben forgattál meg, de sokáig nem tudott vagy nem akart élő lenni benned a szavam.

 

És aztán eljön a nap és mintha fejen csaptak volna. Rábukkansz egy szóra, ami mélyen eltalál a szívedben, megérint és hirtelen megérted az eddig értetlent. Egy szöveg, amit eddig többször is elolvastál, ami nem volt eddig hatással a fejedben, az most megérinti szívedet egy történés során és olyannyira lenyűgöz, hogy magadon kívül vagy örömödben, ujjongani szeretnél és hálát adni, mert végre érzékeltél Engem a bensődben. Eljött a pillanat, ahol már nem csak a fejedben érzel meg Engem, hanem élő lettem a szívedben is. Érzed és meg vagy telve hálával, hogy megszólítottalak téged.

 

Minden mélységében tudatossá vált benned, hogy Én, Jézus Krisztus, az Istenség és te számodra maga az Atya vagyok, Aki mindenek felett szeret téged. És most a szíved éppúgy szeretettel válaszol nekem erre. Most jött el a pillanat, mert meghatódott Tőlem a szíved.

 

És most felébredt benned a vágyódás és az áhítozás, hogy egészen közel kerülj Hozzám. Ez a vágyódás most egy boldogság teli állapot, aminek vége sosem lesz. Ez az áhítozás olyan, mint egy gyermeké. Aki nem lesz olyan, mint egy gyermek, semmit sem ért belőle.

 

Igen, újra olyannak kell lenned, mint egy gyermek, egyszerűnek, közvetlennek, derültnek. Érezned kell, mint a gyermek, egyszerűen engedd magad a karjaimba zuhanni és ne töprengj és nem tanulmányozz. Nem kell, hogy az elméddel felfogj – habár azzal is, de sokkal jobban az érzésvilágoddal kell felfognod és érezned Engem. Ekkor egyre csak növekedni fog a vágyódásod Irántam.

Ezért jöttem el hozzátok e Földre, hogy belém szeressetek és vágyódjatok Irántam és hogy csillapítható legyen e vágyódás szeretetem által.

Igen, ez a vágyódás az, amit még nem tudsz felfogni egészében, mégis örökkévalóan benned marad. Itt is érvényes a szavam: Aki egyszer felfogott Engem az életében, őt többé már nem engedem el. Ez egy világos kijelentés számodra, melyben megbízhatsz.

Igen, ha szeretek, akkor teljes egészében, tehát feltétel nélkül. Ezt viszont csak az értheti meg, aki valóságosan szeretett már valaha egy társat az életében, kinek szeretete igazi szívbéli szeretetté vált. Ameddig részese ennek az elme és az az irányítója, addig a szeretete is fejbéli irányítású. Ha az élettársa is viszonozta neki ezt, akkor szívbéli szeretetté vált. Most már egy alárendelt szerepet játszik az elme, de a szívbéli szeretet megmarad, mindegy, hogy viszonozza-e az élettárs vagy sem. Vágyódása az élettársa iránt megmarad, ami gyakran lelki fájdalmat és betegséget okozhat. Mindezt csak hasonlításképp.

De az Irántam érzett szeretet és vágyódás egy magasabb szinten megy végbe, így nem fogja zavarni az élettársi szeretetet, azaz Engem és élettársatokat egyaránt tudtok szeretni, méghozzá teljes szívből.

 

Előre programozottak viszont az összetűzések egy élettársi viszonyban, ha az egyik fél nem szeret Engem vagy akár visszautasít. Ekkor kibillen az egyensúly, ami feszültséget okoz. Gyakran ez az oka sok házasság megbomlásának. Ez a probléma manapság több házasságban és élettársi viszonyban kifejezetten erősen tapasztalható.

A házasság és a társas együttlét, ahol mindketten azonos beállítottságúak, az egy áldás kettejük számára, amit csak akkor fognak igazán megérezni, amikor már elhagyták a földi szintet. Ha mindketten ugyanazt a szellemi utat járják, akkor az Irántam érzett szeretetük és vágyódásuk is megerősödik.

De aki már itt kifejleszti az Irántam érzett vágyódást, ővele találkozni fogok birodalmamban a mennyek kapujánál.

 

Az üdvösséghez azonban nagy jelentőséggel bír, hogyan szólítasz meg, „Isten“ vagy „Jézus“ néven.

Ha „Istennek“ szólítasz, akkor az Isten alakjában, Isten Mindenhatóságában jelenek meg előtted, amit nem láthatsz. Bár érzel Engem, de nem tudsz meglátni, mint ahogyan az Ószövetségben is volt.

De ha „Jézusnak“ szólítasz meg, akkor az emberi, látható „Jézus“ alakjában jelenek meg előtted, aki Atyádként jön eléd, mint ahogyan az Újszövetségben is találkoztatok Velem a Földön.

Ahogyan hívsz és ahogyan látni akarsz, úgy jelenek meg előtted. Itt többé már nem látsz Engem a húsod szemével, hanem a szíved szellemi szemével. Szíved úgy fog látni Engem, amilyen az elképzelésed Rólam a szívedben. Az Irántam érzett szereteted és vágyódásod fényében jelenek meg előtted.

Itt is az akaratod a döntő. De ezen szemléletnek is van több tévedése, melyeket szeretnék tisztázni, mert csak akadályoznak titeket és kárt okoznak nektek.

Természetesen azt akarom, hogy mindenki megláthasson Engem, épp ezért is teszem ezt nektek tudatossá.

 

Földi ittléteteknek is gondot okoz ez, hol viselnetek kell fájdalmat és szenvedést, mind ami lehetetlenné teszi számotokra az Irántam való vágyódást és a boldogság állapotának megélését. Így hát már itt a Földön is megvan a gyönyörűségem, csak hogy számotokra nem kézzel fogható, mivel hogy túlságosan engeditek eltéríteni figyelmeteket a világ káprázata által, méghozzá önként.

Így már csak a vágyódás marad és még ez is zavaros, ha egy olyan környezetben élsz, ami túl erősen meghatároz téged. Az azonos irányultságú társ ekkor védelmet jelent számodra, mert Hozzám irányít a téged meghatározó környezetedből.

 

Ez ilyen esetben egy áldás számodra, mivel minél nagyobb az érzeted Irántam, annál nagyobb az Irántam érzett szereteted is. De Én hálásan mutatkozok neked, mert felismerem szívedben az Irántam tanúsított szeretetet és a szabad akaratot, amivel megajándékozol, amiben aztán befolyást gyakorlok szellemileg. Ezt tapasztalni fogod sok Velem adta találkozásban, melyek nem mindennaposak számodra, úgy hogy arra a felismerésre ösztönöznek téged, hogy Én vagyok az, Aki melletted áll. Igen, különösképpen nagy bajban, ami előttetek áll, teljes fényalakomban fogsz majd észlelni Engem a szívedben. Ez már nem a külsőbe történő látás, hanem a belsőbe történő látás, a szívedbe, ahol észlelsz és felismersz Engem. A túlcsordulásig megtelt szívedben aztán felszáll egy hálaima.

Ezen találkozások egyre jobban Hozzám fognak kötni, mivel olyannyira boldoggá tesznek téged. És ez egy mennyei megélés már itt a Földön a vágyódásból kifolyólag.

 

Ha eljutottál idáig, akkor a szíved is már olyan, mint egy gyermeké vagy egy szegényé. Mert övüké a belső isteni nyelv kulcsa. Hallanak Engem beszélni a bensőjükben. Számukra nem erkölcsöt jelent az Evangélium és a Közlésem, hanem jó hírt és üzenetet teljes szeretetben és boldogságban.

 

E helyt legyen még mondva és ez egy tanács mindenki számára, aki szeret Engem és Hozzám tartozónak vallja magát:

Ha Hozzám -Jézus Krisztushoz – tartózónak vallod magad, az esetben az Én kezembe helyezed az életedet. És mindegy, hogyan viszonyul hozzád a külső világ vagy ha hadat üzen neked, mivel Hozzám tartozol, védve maradsz, mert: Aki Hozzám tartozónak vallja magát az emberek előtt, őt Hozzám tartozónak fogom vallani az Atyám előtt is.

 

Senki sem, még a gyűlölet és a szeretetnélküliség világából sem tud Engem, Jézus Krisztust elűzni, mindegy, hogyan vezetik a harcot. Azért vagy itt, hogy szembesülj a gyűlölet és a szeretetnélküliség hajlamával. Csak ezen hajlamok legyőzésével érheted el a boldogságot. Ez azt jelenti, az igyekezeted, békét hozni a világba, a gyűlölet leküzdését szolgálja, ami elpusztítja a lelkedet és mindent mást is, ami szeretetre épült.

Épp ezért minden erőddel oldódj el mindentől, amit örömként kínál neked a világ és nyúlj szeretetem után, ami ezerszer is megfizetődik, amit Én érettem adsz fel a világban. Lelked üdvösségét illetően viszont ez a legnagyobb nyereség. Ámen

 

2022.06.13.