Gyűlölet és a következményei

Tudom, mennyire szenvedsz azalatt, hogy mások nem akarják megbocsájtani neked vétkeidet. Ők azok, akik úgy vélik, hasznot húzhatnak a hibáztatásból. Ezzel találtak maguknak valakit, akire újjal mutogathatnak, és ezzel kedvezőbb helyzetbe állíthatják önmagukat.

Ahol úgy véled, még rendbe hozhatsz valamit és már többször bocsánatot kértél, de sikertelenül, ott süket fülekre találsz. Szívük keménységet mutat és ezzel még dicsekednek is, mintha valami különleges jellemkép lenne a keménységük. Nem tudják, hogy ezzel gyengeségüket tárták fel. Én látom mindezt.

Azt veszed észre, idővel egyre többen lesznek azok, akik ujjukkal mutogatnak rád és elutasítanak. Nem képesek elviselni a szeretetedet és a közeledésedet, még a testvéri köreikben sem. Úgy vélik, ők az igazabbak és a jobbak és gondolkodásmódjukkal nyugtatják a lelkiismeretüket. Ne engedd magadat megtéveszteni általuk. Tudnod kell, a gyűlölet magában hordozza a gonoszt. Ez a leggonoszabb, ami van az emberben. Elnyom minden jót és nemest. Egy szív, mely gyűlöletet hordoz magában, nem képes megbocsájtani.

 

Ugyanígy viselkedtek az emberek 2000 évvel ezelőtt Velem szemben is. Esélyem sem volt. Járnom kellett a magányos utat életen és halálon át. Csekély volt a követőim száma, csak a halálom után kezdett gyarapodni. Ezzel vesztett poszton álltam.

 

Egyet viszont tudj, ezek azok, akik önszántukból terhelték meg magukat, ők azok a gátlástalan gőgösök, akik nem hordoznak Engem szívükben és gyűlölettel mérgezik környezetüket. Ahol azonban gyűlölet honol, onnan elköltözött a szívbéli szeretet és csak az önző szeretet maradt hátra. Egy gyűlölettel teli ember nem lehet jó ember. Akiket szeret, azoknak eljátssza a szeretetet, mivel hasznot húz belőlük. És ahol a szeretet felépít magának valamit fáradtságok közepett, azt a gyűlölet se perc alatt elpusztítja.

 

A mai időtökben is tarol a gyűlölet. Nem az Én, hanem a meghozott törvények ember csinálta igazságossága uralkodik, melyek se a szeretetből, se az igazságból nem származnak, hanem csak egy logikus eszköz, ami az ember teremt meg magának.

Természetesen az igazságosság is hozzátartozója Lényemnek, a rendből ered és tökéletesíti azt, de itt nem arról van szó.

 

Nézzétek, hol tart már az ellenfelem, átnevelte az emberiséget uralkodástól és vagyontól függőkké. Uralkodni és mindent birtokolni akarnak. Egyre csak veszőbe megy időtökben a magát elajándékozó, igazi szeretet, mivel egyre jobban megtagad és szem elől veszít Engem az ember. Így az emberek többsége gyűlöletben él és megpróbál felülkerekedni a jókon.

Pokoli a gyűlölet, ördögi. A gyűlölet a legrosszabb jele azon embernek, aki pusztításvágyat hordoz magában, ami hatással van rá mind testileg, mind szellemileg. Gyűlölettel teli emberek nem fognak igazi, Belém vetett hitre találni. Csak bálványt csinálnak Belőlem és sohasem fognak Reám lelni szívükben.

 

Csak kevesen térnek magukhoz és ismerik fel, ki vezeti őket és ki vezeti őket félre, megérzik, mennyire váltak negatívvá az eddig jó tulajdonságaik.

Az ellenfél szítja a szívtelenséget és a gyűlöletet, mert az emberek ezáltal könnyebben megtéveszthetők.

A hatalmon lévők is módján kiveszik részüket ebben. A mai időkben könnyen felismerhetitek, hogyan lesz kiprovokálva a gyűlölet, ami leginkább fentről (kormányzás, sajtó) lesz akaratosítva.

 

Ellenfelemnek nem sikerül elpusztítani a teremtésemet, így hát rajtatok embereken próbálkozik. Félrevezet és eddig nem lévő módon megpróbál titeket ellenőrzése alá vonni technikai eszközökkel, de emellett a sajtó által megpróbál belétek ültetni egy ördögi gondolatvilágot, hogy befolyást gyakorolhasson rátok és uralkodhasson felettetek a saját módján. Oltás, háborúk és gazdasági csőd által világos jelzést ad, és irányítani és uralni fog benneteket félelem és digitalizálás által. Világosan ebbe az irányba hajt benneteket.

 

Az emberek többsége olyannyira átitatott félelemmel és gyűlöletgondolattal, hogy már hajlandóak pusztítást végezni, ami a végükhöz vezet. Nem kell megsemmisítenem a szeretetet nélkülöző cselekvéseiteket, hanem csak engednem kell a szabad akaratotokat és várnom, mert az ily módon gátlástalanná vált emberiség elpusztítja saját magát. És aztán Engem fog megvádolni könyörtelen Istenként, mert nem védtem meg.

Viszont gondolja arra, mit csinál ember az emberrel, mit kell elviselnie az embernek a társától.

 

És akkor hogyan érkezik meg egy ilyen gyűlölettel teli lélek a túlvilágon? Ami itt érvényes: Hasonló hasonlót vonz. Maguk fajtáját vonzzák, ami puszta pokolt jelent majd számukra. Képzeljetek el egy gyűlölettel teli lelket, csupa hozzá hasonlók közepett. Egyik a másiknak csak fájdalmat akar okozni, kárt tenni benne. Ezen lelkekben nem száll fel a továbbjutás gondolata, mivel fogva tartja őket gyűlöletük haragja. Egy ilyen lélek teljesen ki van szolgáltatva az ellenfélnek és szinte egyáltalán nem talál rá a szeretet ösvényére.

Ha találkoztok egy ilyen lélekkel, akkor legyetek együttérzéssel vele szemben és imádkozzatok érte, mert az útja nehéz.

 

És a kiút belőle? Csak egy van, ami így hangzik: megbocsájtás!

A megbocsájtás a szeretet legnagyobb művelete, ami a szívek lefegyverezését jelenti. Épp ezért bocsájts meg te, hogy neked is megbocsájthassanak. Amíg nem bocsájtasz meg, neked sem bocsájthatnak meg. De ha te megbocsájtasz, az ellenfeled viszont nem bocsájt meg neked, az esetben megmarad nála a vétek, mert Én megbocsájtottam neked.

Igen, fordulj Hozzám, mint az isteni Megváltóhoz, Jézus Krisztushoz, és vedd válladra a keresztet, azután megtörténik a megváltás. Azonban a megváltás lenullázást jelent az elkövetett összetűzés előtti állapotra.

 

Jézus szeretetének tette ti emberek iránt – megbocsájtás által – olyannyira nagy mértékű volt, hogy Engem, Krisztust, teljesen magához vonzott és eggyé engedett válni Vele. Így az Ő szeretete egybe olvadt az Én szeretetemmel az egy Istenséggé, Jézus Krisztussá. Így mondhatta feltámadása után is: „Aki lát Engem, az látja az Atyát is, mivel az Atya és Én egy vagyunk.“ Én vagyok a láthatatlan Istene a végtelenségnek és az örökkévalóságnak, nektek viszont a láthatóvá vált szerető Atyátok vagyok.

 

És akik elismernek, felismernek Engem szerető Atyájuknak és ekképp szeretnek, ők szabadok minden vétektől. Ők mint az Atyájukhoz jönnek Hozzám és hálásak Nekem szeretetemért, amiben részesítem őket. És nagy aztán az örömöm, mert hálával találkoznak Atyjukkal, Velem a gyermekeim. Ezzel belátják a gyengeségüket és ez Számomra több minden vétekelismerésnél.

 

Felismered-e hát, mennyire fontos Nekem, hogy olyan gyermekeim legyenek, akik szeretetből Hozzám simulnak és ezzel feledésbe merül a vétkük? Mert Én olyan gyermekeket akarok, akik jól érzik magukat Nálam és nem félelemből borulnak térdre Előttem. Olyan gyermekeket akarok, akik bensőleg szeretnek Engem és ez csak akkor működik, ha szabadok vagytok.

 

Mindazon gyermekeimet, akik nem akarnak elszomorítani, de vétkeznek gyengeségükben, őket szabadnak szólítom. Minden gyermekemmel, mely megkér vétkei megbocsájtására, velük szeretettel és irgalommal szembesülök és megvédem mindenféle kárhozatal elől, mert szeretetteljes, igazságos és bölcs vagyok. Ámen

 

2022.06.18.