A béke igazságossága

  1. július 19.

Olvasd: Pál, 2. Levél a korintusiakhoz, 1. fejezet, 4-5. bekezdés

Béke legyen veled!

 

Legyen veled az a béke, amit csakis én vagyok képes adni!

 

Fogadd el, ezt a békét, és hagyd gyökeret vetni szívedben.

 

Béke legyen benned!

 

Ebben a békében közeledek hozzád és elhozom neked a béke igazságosságát.

 

Csak az, aki valóban érzi a békémet, csak ő élhet békében.

 

Ez a béke olyan, mint egy tűz, mely szíved mélyében ég, és ezen szívbéke lángja fényesen lángol. Nagy tűz keletkezik belőle és ez a tűz megérint mindenkit, akikkel találkozol és ezekben a találkozásokban új találtatik. Feltűnnek új kapcsolatok, összefonódnak és egy nagy kapcsolati hálózatot képeznek és ebben a kapcsolati hálózatban szívről-szívre terjed a béke.

 

Nézz körül a világban és ismerd fel, mennyire szüksége van ennek a világnak a békére. Ami évszázadokon keresztül megszilárdult lávakéregként rejtőzött, az most felszínre tör. Amit az emberek eddig elrejtettek egymás elől, az most felszínre tör. Felszínre tör az emberiség túlnyomó részének a merevsége és az, ami felszínre tör, az az emberekben felgyülemlett gyűlölet és irigység. Igen, így kell lennie. Láthatóvá kell válnia, ami rejtett volt, mert csak azt lehet felismerni, ami látható.

 

Oly sok ember próbálja elrejteni mások elől belső félelmeit, belső indítékait. Ez történik a családokban, a népekben, a világközösségben. A hazugságot diplomáciának adják el. Ezzel eladják az igazságot. Az emberek engedik magukat eladni és ugyanúgy önmagukat is eladják.

 

Most láthatóvá válik, mennyire átfonja a hazugság ezt a világot. Ennek láthatóvá kell válnia, hogy felismerhető legyen a hálózat, ami befonja ezt a világot. Ezzel egyidőben láthatóvá válik, mennyi szeretet és rokonszenv van a világban. Mert, ha az egyik láthatóvá válik, a másik is látható lesz.

 

Felszólítottalak az ember Pál levele egy részének az olvasására. Azért szólítottalak fel rá, hogy felismerd, hogy az emberek minden időkben ki voltak téve ezen veszélyeknek. Az igazság mindig is élni fog a hazugság álarca mögött, még akkor is ha sokan úgy vélik, hogy eltudják rejteni ezt az igazságot.

 

ÉN vagyok az út, az igazság és az élet!

 

Ki akar hát örökkévalóan ellenállni ennek az igazságnak és ezáltal magának az életnek? Senki sem képes rá. Bár nagy a hatalma a hazugságnak ebben a világban, de a szívemből eredő szeretet végtelenül hatalmasabb.

 

Végtelenül sok szóval szólok ebből a szeretetből, ebből a hatalmas erőből, ami a szívemből áramlik.

 

Sokan azt hiszik, ez a szeretet olyan, mint egy melegítő kabát, ami betakar minden bánatot.

 

Gyermekem, ez a szeretet a fényes kard, mely szétvagdossa a hazugságot. Semmi sem ál ellen ennek a szeretetnek, még akkor sem, ha a szeretet ellensége azt hiszik. Ez a szeretet magában hordozza az akaratot, mely azt mondja magáról: „Ki olyan, mint az Isten?”

 

Ha számodra jó, a szeretet értelmében jó, akkor a szeretet olyan lesz, mint egy hűvös reggel. Ha számodra jó, a szeretet értelmében jó, akkor a szeretet fájdalmat okoz neked átmenetileg. Ha számodra jó, akkor a szeretet levetkőztet és védtelenné tesz. De ez a szeretet melegíteni fog téged, irányítani és vezetni fog téged ezen cselekvésével. Mert az a szeretet igyekvése, hogy hatalomra segítse benned a szellemet; azt a szellemet, ami Énbelőlem – az ÖRÖK SZELLEMBŐL – származik.

 

Gyermekem, mindez nem arról szól, hogy beteljesüljön minden kívánságodat ezen a Földön. Oly sokkal többről szól. Nem az evilági boldogságról szól, hanem az Örökkévalóságban lelhető boldogságról. Ez nem az evilági elismerésről szól, oly sokkal többről szól.

 

Az, aki Engem követ, az egy meredek ösvényt jár. Sokan megpróbálják letéríteni erről az útról. Sokan felmutatják neki, hogy vannak kényelmesebb utak is, szélesebb utak és azt mondják neki, hogy mástöbben is így látják. Ezzel azt akarják mondani neki, hogy rossz irányt vett, a rossz utat választotta.

 

Nem megmondtam nektek, hogy sok próféta fog eljönni, akik megígérik nektek ezen Föld boldogságát? És olyanok is vannak, akik kiemelő helyet ígérnek a mennyekben, egy helyet közvetlen Mellettem. Ahogy volt akkoriban, amikor leszületett az Isten szeretete, úgy van ma is. Ahogy volt akkoriban, amikor a Názáretiként jártam a Földön, úgy van ma is.

 

Rólad szól mindez gyermekem. Téged akarnak, amiben felmutatják neked az ember boldogságát. Felmutatják neked a boldogságérzet képzeletvilágait, jólétet ígérnek neked és mégis csak a lelkedet akarják.

 

Ahogy a szeretet ellensége nekem is felajánlotta a hatalmat, ha eladom neki a lelkemet, így van minden emberrel is. Nézzetek körül a világban!

 

De a csillogás-villogás álarca mögött ott rejlik az igazság. Nem lép fel külső pompával, csendesen tér be a szívedbe és így szól: „Ne félj, békét hozok neked!”

 

Ahol a szíved, ott van értelmed és ahol értelmed van, oda vezet az utad. Figyelj hát a szíved hangjára. Ne a hangoskodóra, mi mindent tudni vél, hanem a csendes hangra, mely felépít és azt mondja, Isten tenyerén visel téged.

 

Őt kövesd, akkor Engem követsz. Ha hallgatsz rá, akkor felismered, hogy az Isten nincs távol e Földtől, hanem hogy Ő Általam, az ÖRÖK SZERETET által az emberekben lakik. Minden szívben lakom ÉN. Azok szívében is, akik visszautasítanak Engem. Ha nem így lenne, már nem is lennének.

 

Nélkülem, az ÖRÖK SZERETET nélkül, élet nem lehetséges!

 

Te, fülelj csak a szívedbe. Halljad meg az örök isteni szikra hangját, ami benned ég lángként. Hallgass e hangra és a láng fényesen lángoló tűzzé alakul.

 

Más embereket is meg fogsz „fertőzni” ezzel a szeretettel, lángra lobbantod őket, és a szeretet égő tűzként fogja megtisztítani e világot. Így van, így lesz!

 

Itt vagyok! Ez azt jelenti, a Föld nincs elvágva az ISTENSZERETETTŐL. Épp az ellenkezője igaz, gyermekem, különös védelmez élvez, hisz ezen a Földön képzem ki szívgyermekeimet szeretetem fáklyahordozójaként. E Föld szeretetem lánghordozóinak az ültetvényese; ő az ÖRÖK ISTENSZERETET gyermekeinek védett területe!

 

A földön tapasztalt ellenállás erőssé tesz benneteket. Az emberek által tanúsított ellenállás türelemre és irgalmasságra tanítanak titeket. Felmutatják nektek, ahol megkövetelt az erős akarat, hogy láthatóvá váljék a szeretet.

 

A Föld az a talaj, melyben szálat eresszen a gyökér és láthatóvá váljék a kalász érettsége. E Föld egy új nemzedék ültetvénye. Ő szívgyermekeim védett kertje. Ő bárányaim legelője.

 

Kicsi e Föld más bolygókhoz képest és mégis csak nagy, mert ő rajta jártam megváltó utamat emberfiaként. Vérem által szentelt e Föld és el fogja foglalni helyét, ha itt az ideje, amit ti beteljesülésnek neveztek.

 

Így nem a Föld az, amit meg kell tisztítani, hanem az emberek azok. A világ átalakulás előtt áll. Itt minden meg fog változni. Egy kő sem marad a másikon. Az emberek a saját gondolkodásuk és akarásuk romjai előtt fognak állni. És mégis csak ez lesz számukra a legjobb.

Ne kérdezd az időt. Az idő olyan, mint egy fuvallat. Alig jön, s máris a múlté. Kérdezz a cselekvés után ezen időben és tudd, ez a cselekvés kifejezi, mi is a Föld. Tehát ha a földi utadat cselekvés útjaként értelmezed, akkor megértetted, mi a Föld.

 

Most adhatsz szeretetet és lehetsz irgalmas. Most mesélhetsz a teremtés rendjéről és arról, kinek az akaratát teljesíti ez a teremtés. Most dicsőítheted a bölcsességet, ami mindent összetart, irányít és vezet.

 

A bort átpréselik a préselőn. Az ember sorsa hasonló. Az, amit sorsnak neveztek az az élet hálója, amit a szeretet kiterített az utatokra. Ha felismeritek a háló csomópontjait, akkor felismeritek az utat. Ha felismeritek az utat, akkor rögvest felismeritek a szeretet védelmét.

 

Itt vagyok! ÉN, az ÖRÖK SZERETET, itt vagyok! Gyere, gyermekem, nyisd ki a szíved és engedd, hogy láthatóvá váljék benned a szeretetem. Ámen, Ámen, Ámen.

 

Van egy neve a látható ISTENSZERETETNEK: „JÉZUS!” Ha meghallod, benned és körülötted, akkor érezd a szeretetet, ami hatékony ebben a névben.

 

Tanítványaimhoz így szóltam: „Menjetek a világba, és hirdessétek az örömhírt!” Az örömhír az, hogy köztetek van az ISTENSZERETET és véges minden könnycsepp, minden szenvedés és minden fájdalom. Golgotán minden lélekbe bele ültettem a szeretetemet, akinek csak szüksége volt rá. Itt vagyok! Ámen, Ámen, Ámen.

 

Békém veled van! Ámen, Ámen, Ámen!