Krisztus az úgynevezett „felemelkedett mesterekről”

1948 elején beszédek sora követte egymást Fokvárosban. Azok, akik kiválasztottak voltak, hogy hallják, páratlan élményben részesültek. S aki hallotta, utána már nem volt ugyanaz, mint aki előtte volt. A legmagasabb szellemi fejlődés és megértés tanúi lehettek. „Olyan volt, mintha elhúztak volna valami láthatatlan fátyolt a szemünk elől, és világosan láthattunk!”

 

„Habár különösképp hat rájuk a tökéletességből eredő isteni tanítás, mégsem engedik jobb útra terelni magukat ezen testetlen mesterek. Állhatatosan ragaszkodnak a minden forma feloszlásáról szóló tanításukhoz, ami Golgota óta elavult. Ők azok, akik gondolaterővel ráhatnak az emberekre Keleten, mint Nyugaton.

Ha nem rendelkezik az ember Bennem, Krisztusban gyökerező szilárd hittel, akkor adott esetben az ilyen lelkek befolyása alá kerülhet, akik a szabad akarat figyelembe vétele nélkül kizárólag a saját üdvösségi tanításukat akarják terjeszteni. Ezáltan sokan úgymond szellemi mélyálomba szenderülnek. Egy ilyen ember aztán könnyedén válik ezen akaratos, taníthatatlan teremtmények játék labdájává.

De nem csak ezek a mesterek hatnak gondolaterővel az igazságot kereső emberekre, hanem az immár test nélküli, egykori ’mesterek’ ugyanúgy. Ezek a tökéletességbe vezető három előkészítő szint magasabb rezgésű Bölcsesség bolygóin élnek és már magasabb szellemi tudással rendelkeznek. Azokra gyakorolnak befolyást, akik magasabb eszményképekre és szellemi értékekre törekednek. Legfőképp a keleti embereket érintik meg gondolaterővel, leginkább azokat, akik lelki fejlődésük adtán képesek felvállalni a tanító szerepét ezen a Földön. Őket aztán a Nyugatra küldik a testetlen mesterek gondolaterő bevetésével, mert könnyedén csatornaként használhatják őket ezek a lények.

Nem kell hozzá semmiféle nagy előkészülés a gondolaterő által történő fogadásra. Már a vágy maga elegendő, szellemi tudásra vagy megtapasztalásra, és máris létrejön a kapcsolat más világokkal. Így az ember akár az önmagában rejlő közvetítettségen való elmélyülésben is (ford.: meditációban, ha az keleti tanítást képez) fogadhat gondolaterővel.

Ismerjétek fel: Ezt használják fel többek között az úgynevezett mesterek és küldik el tanításukat ezen világba azoknak, akik erre fogékonyak vagy befolyásolhatók. A Szellem védelme nélküli gondolaterő átvitel sohasem tiszta, mert ehhez se a léleknek, se az embernek nincs szüksége előkészítésre.

Aki viszont Reám szeretné magát hangolni és irányulni, annak előbb tisztítania kell az agysejtjeit minden földi és emberi benyomásoktól és szokásoktól és tisztítania kell éteri lelkét. Csak ha már a külsőben is megmutatkozik a lélek nemessége, tehát ha érezhetően áthatja a szellem a lelket és az embert, csak akkor képes az ember tisztán fogadni az isteni ösztönzést és azt tisztán tovább is adni…

Aki nem tér be Isten csendjébe, hanem különböző adókra állítja lelki antennáját, az nem is fogadhat közvetítést a szent szeretet és bölcsesség isteni kegyhelyéből.

Csak a tisztulásnak és az egyre mélyebb odaadásnak -Istennek, a Mindenhatónak- szentelt élet által juthat az ember és a lélek magasabb rezgésbe és eközben az Őserőre irányul, minden lélek lénymagjára. A Hozzám forduló aztán a lénymagon és az emberben található tudatközpontokon keresztül fogadja az Én szent erőmet, ami beáramlik az agysejtekbe, ott tükröződik és kinyilatkozik. Ez azt jelenti: Az ember csak akkor válhat egy Számomra használható ’csatornává’, ha közelít a mindenség harmóniájához, az istenihez.

Megismétlem: Ettől eltérően hat a gondolatátvitel, ami az úgynevezett mesterek használnak üzeneteik kisugárzására a világba. Előkészítik a talaj tanításuk számára azáltal, hogy erők által befolyásolják a keleti, de a nyugati emberek gondolatait is, nem gyakran a szabad akarat semmibe vételével.

A gondolaterőátvitel egy gyorsan ható erő, amit bárki fogadhat, aki akaratának erejével azok rezgési szintjére hatol be, akik ezen erőkkel tevékenykednek.

Minden ember fogadhat, többé-kevésbé, függően képességétől és akaratának erejétől. Ha pl. keleti meditációt vagy gyakorlatot végez valaki, akkor máris a keleti vezetés alatt álló befolyásmezőbe kerül.

Ahogy már kinyilatkoztam, az úgynevezett keleti mesterek az adott felismerésükből fakadó tudást sugározzák ki. Így az úgynevezett mester lelki érettségétől függően különféle tudatossági térből – a Rend alacsony szintjétől az éteri fényfalig – érkezik tudás a föld szintjére gondolaterő által. Aki tudatosan vagy tudatlanul is ráhangolódik ezen adók egyikére megfelelő akaraterővel és meditációval, az képes is onnan fogadni.

Ahhoz, hogy a túlvilágon vagy földi ruhában élő mesterek siker(-élmény)t érjenek el tanítványaiknál, gyakran így járnak el:

A gondolat erejével egy-egy sugarat küldenek a hatodik és a negyedik tudatközpontba, a két fokozottan működő tudatossági térbe, melyek a szellemi körforgást idézik elő és serkentik az emberben. Ez a kívülről, gondolaterőn át jövő energiaáramlat serkenti a szellemi körforgást az emberben. Ezáltal rövid időre magasabb rezgésbe jön a tudatközpontok mindegyike és a fizikai test is. Mind ameddig tart ez a mágikus besugárzás, addig az esetleges meditáló személy, aki kapcsolatban van a mesterével, láthat néhány szellemi képet vagy felveheti mestere gondolatát.

Ezek a képek viszont nem Istentől származnak, hanem a mester oldotta ki őket tanítványa magához láncolására. Ez a fekete mágiához tartozik és a szabad akarat befolyásolása. Ezen kívül törvényellenes beavatkozás a szellemi körforgásba.

Ingatag emberekben akár szellemi zavart vagy testi kárt is okozhat egy ilyenfajta mester törvénytelen cselekvése. A szellemi körforgás a szellem törvénye. Törvényesen csak azon ember által élénkíthető, aki Isten törvényének teljesítésében áll. Azesetben a szellemi körforgás fokozott élénksége a lélek lénymagján keresztül megy végbe. Ez törvényes és hozzájárul mind a lélek, mind a test igazi szellemi fejlődéséhez és gyógyulásához. Minden más törvénysértő és számtalan veszélyt rejt.

A keleti tanítók nagy része, testben élők és a testet elhagyottak, nincsenek tekintettel az egyén lelki és fizikai állapotára. Számukra ez legtöbbször se nem érezhető, se nem látható, mert nem mindig elegendő az érzékelőképességük felebarátuk finom lelkik rezgését illetően.

A testet öltött tanítók, akiket a gondolatátvitel hajt, anélkül tanítanak, hogy mélyebben foglalkoznának tanítványaikkal. Nem kérdezik, hogy az illető tudatától függően képes-e megbirkózni lelkileg és testileg az általa adott technikákkal és meditációkkal. Azt tanítják, amihez unszolják őket.

Mindazok, akik védelem nélkül odaadják magukat az alantas tanítóknak, akik üzletet csinálnak a vallási hitükből és tudásukból, nem állnak teljességében a szellem oltalma alatt. Mert azok, akik csak el akarják adni a tudásukat, nem utalnak arra a veszélyre, amibe az ember kerül, ha törvényesen folytatott élet nélkül ösztönözi a szellem erőit, az éter erőit.

Csak ritkán magyarázzák el a mesterek a tanítványaiknak, hogy az ember, az adó, kárt szenved, ha több adóra állítja magát. A keleti mesterek többsége arra törekszik, hogy minden áron nyugatra vihessék a tanításukat. Habár ismerik az ok és okozat törvényét, nem gondolnak arra, hogy önmaguknak is lelki terhet okoz, ha kárt okoznak felebarátjuknak hamis tanításokkal és módszerekkel. De az érintett is terheli magát, aki talán a saját helytelen magatartásával kért szenvedett testben s lélekben, mivel nem vizsgálódott a parancsolatok szerint. Aki úgy véli, hogy ezeket átugorhatja, miképp olyan kínálatú technikákat vagy meditációkat kezd gyakorolni, melyek nem követelnek tőle saját erőlködést az örök törvények teljesítésére, az vétkezik ellenük és megterheli a lelkét.

Az ilyen tanítók lelkiismeretlensége és a saját hiszékenységük miatt és a feltételezés miatt, hogy most találtak végre egy kényelmes utat, mely közelebb visz Istenhez, sokan a sötét hatalmak markába kerül, a fekete mágiába. Amint ilyen alantas lények befolyási terébe kerülnek, sok szellemerőt veszítenek. Az erre fel beálló gyengülő akarat azok labdájává teszi őket, akik bizonytalanságba terelik az emberiséget.

Ó ismerjétek fel, gyermekeim: Már egyedül az olyan tudás elsajátítása könyvekből, melyek nem utalnak az isteni törvényszerűségek betartására, olyan adóállomásokra irányíthatja antennáit az ingatag ember, melyek előbb észrevétlen, majd észrevehetően befolyásolják őt. Ha aztán az ilyen menekülni akar a sötét hatalmak befolyása alól, gyakran olyannyira legyengült, hogy nem képes felhozni rá a szükséges akaraterőt, mert elvontak tőle az alantas hatalmak minden élet- és akaraterőt.

Megismétlem: Aki az Istenszellem vezetése vagy jóváhagyása nélkül fogad gondolatátvitel által, az biztos lehet abban, hogy nem tiszta tudást kap közvetítve.

Az, aki nem a tisztulás, önzetlenség, alázatosság és felebarátszeretet ösvényén jár, és még mindig az emberi egyénisége kényszere alatt áll, annak nem tisztultak meg az agysejtjei. Összemossák saját tudásukat azzal, ami betükrözésre kerül. Mert gondolatátviteli befolyások miatt ösztönzésre kerül a tisztítatlan vevőben, az agyban meglévő olvasással elsajátított tudás és emberi elképzelések. Mindkettő összemosódik a gondolatátvitel által közvetített üzenetekkel és aztán további gondolatátviteli ösztönzésekkel –amik az adótól származnak- kikerülnek a világba. E módon jutott oly sok hamisság és erős ellentét ebbe a világba…

Aki felismeri az életét Isten szellemének igazi iskolájában, megtisztul minden emberitől és tisztítja a lelkét is, az fogékony lesz az igazira. Nem lesz labdája tisztátlan lényeknek és mestereknek, akik most az Őserő megemelt besugárzása miatt megingani és tűnni látják elképzeléseiket és világaikat.

Különféle asztrális síkokon tartózkodó lelkek ugyanúgy kiküldik érzéseiket és gondolataikat a külső megjelenések ezen világába. Például ott ugyanúgy kapcsolatban állnak korábbi egyházkeresztények lelkei a hozzájuk hasonlókkal. Együttesen ráhatnak a felekezetekhez kötött emberekre, akik gondolkodásuk és életvitelük által az ő rezgési terükben vannak. Ezért sem képesek felvenni ezek az egyházhitűek a szellem szabad tanítását. Azon gyermekeim, akik ilyesféle kényszer alatt állnak, nem fognak felhagyni ragaszkodásukkal a biblia betűihez és az egyházi hittel nagyobb sorscsapások és történések nélkül. Ezen befolyásolás következtében nyakasan ragaszkodnak a dogmatikus tanításhoz, minden belátás nélkül. Ők azok is, akik befolyásolják azokat, akik rátérnének az Istenhez vezető szabad útra, és fenyegetéssel és megfélemlítéssel visszatartják őket.”

 

 

Forrás:

„Lélek és ember Isteni gyógyítása”

Tizennégy beszéd a jelenlévő Krisztus szelleméből

Fokváros, 1947 tavaszán

(Szóvivő: Dr. fil. et teol. MacDonal Bayne)

 

 

Fordítói megjegyzés, szómagyarázat azon kifejezésekhez, melyek az akkori jelenlévők számára bár egyértelműek voltak, mai olvasóink számára viszont ismeretlen hangzásúak, értelműek:

Médium: közvetítő, úgymond csatorna pl. két világ között

Medialitás: közvetítettség, a képesség közvetítő szerepre

Lénymag: a lélek lénymagja az örökkön tiszta, megterhelhetetlen isteni erő, (a) mi magunk, úgymond Isten bennünk. Másutt isteni szikraként is előfordul.

Csakra: Tudatközpontok, a szellemi körforgást biztosítják: Rend, Akarat, Bölcsesség, Komolyság, Türelmesség, Szeretet és Irgalmasság.

Vevő és adó, küldő és fogadó: Ugyan úgy működik a ráhangolódás asztrális, és tiszta szellemi lényekre ill. rezgési terekre, mint a rádióállomásokra rádiókészüléken. Betájoljuk a keresett adót, finom hangoljuk és fogadjuk a vételt. Csak itt mi vagyunk a vevők, nem a készülék, és szellemi lények az adóállomások.

 

Fordította és közzétette:

Marosics Tamás

Magyar Táltos Honlap