Ébredjetek álmotokból!

  1. július 29.

A szavak, melyeket ezen írnokon keresztül juttatok el hozzátok, egyszerűen írottak. De át vannak itatva szeretetemmel. Ez az ő feladata, hogy közvetítse felétek ezeket az egyszerű szavakat és ezáltal a szeretetemet is.

 

Ébredjetek álmotokból!

 

Vegyétek szemügyre egy sebész szikéjét. Éles és annak is kell lennie a daganat, a torzulás elválasztásához az egészséges szövettől. Ez egy szike és felhasználja, hogy újra teret kapjon az egészséges szövet. Az emberi test ezáltal újból a saját gyógyerőire összpontosíthat.

 

Így van ez az Én szeretetemmel is. Néha szikeként hatnak a szavak és szétvágják a hazugság hamisságát. Ez a szeretet-szike egészen a lélek alapjaiba hatol és szétválasztja a burjánzást az egészséges lélekruhától. Ez a szeretet-szike a gyógyulás eszköze.

 

Nagyon sokszor nem értitek, mi hat az életetekre. Sajnáljátok a súlyt, a terhet, panaszkodtok a földi életetek nehézségeiről és mégis ezek a pillanatok azok, melyekben hat a szeretet-szike.

 

Tehát ne panaszkodjatok, mert terhet kell hordanotok. Ez a teherviselés erőssé tesz benneteket. Erősíti a lelketeket. Egy erős lélek tudja, hogy ő csak a benne lakozó szellem látható megnyilvánulása. Így egy erős lélek sosem fog szólni arról, hogy terhet visel, hanem arról, hogy együtt viseli azt a terhet, amit a szellem magára vállalt.

 

Legyen ez meg az a –számtalan formában megnyilvánulandó földi- teher talán a miénk, így némely másik teher lehet akár barátunké, nővérünké, fivérünké. Az egyik segítsen a másik terhének viselésében.

 

Egy erős szellem tudja, hogy ÉN vagyok az ÖRÖK HORDOZÓ A TEREMTÉSBEN és hozzám fordul terhével. Azt mondja: „Nézd, ÖRÖK SZERETET, mily nehéz a teher, de szeretetből hordom!” És Én azt mondom neki: „Szeretetem szolgálója, hord te a terhet, melyet átvettél és ÉN téged hordozlak a terheddel együtt!” Értitek a hordozás elvét? Értitek, mit jelent a terhek társhordozója lenni?

 

Mindenkinek megvan a saját terhe. Ismeritek e szavakat. Számotokra embereknek ez azt jelenti, hogy minden munkanap egy földi napot foglal magába. A lélek számára azt jelenti, hogy a hordozás napja kiterjed az egész földi életre. A szellem számára azt jelenti, hogy a hordozás napja az egész életre kiterjed annak minden megnyilvánulásával.

 

ÉN hordom a szeretet napját! Aki érti, az érti azt is, mit jelent a golgotai áldozat. A szeretet napján (1) történt az elfordulás az Isteni Szeretettől és megalakult az ellenállás (2). Golgotán fordult az elfordulás – ELVÉGEZTETETT -, bár még itt van az ellenállás végső halomja. Ez a halom kicsinnyé vált, annak ellenére, hogy a Földön ez másképp látszik. De ti tudjátok, a látómező e világra korlátozott.

 

Immár oly sokan lettek kicsinyek azok közül, akik a Nagy Szeretet elleni ellenállásban voltak. Meghajolva mennek át az alacsony kapun, amit a szeretet azoknak állított fel, akik nagynak tüntetik magukat. Többen állnak előtte és még nem készek meghajolni. Még nagynak tüntetik magukat a világban és nem értik, hogy igazából rabszolgák. A saját túlméretezett elvárásuk rabszolgái, hogy állítólag olyanok, mint az Isten.

 

Ó, nem beszélnek erről nyíltan, hogy Isten ellen vannak. Nem, sokan közülük gyakran veszik szájukra az ÉN nevemet. De a tetteik másról beszélnek. Békét akarnak hozni az aléltságot okozó hatalom eszközeivel, a háború eszközeivel. De előbb Énvelem, az ÖRÖK SZERETETTEL kell békét teremteniük, hogy béke lehessen önmagukban is. Csak ezután vihetik a békét a népekhez, a világba.

 

Gondolkodásuk logikája viszont megakadályozza, hogy felismerjék a saját aléltságukat. Van egy bálványuk, amihez imádkoznak és a bálvány neve: „Hatalom!” Követőik a mammon és a kapzsiság. Földre vetik magukat előtte, hódolnak neki. A szeretet nem illik a tervükbe. A nyereség szó olyan, mint a víz, ami elárasztja a Földet. De ott, ahol nyertesek vannak, ott vannak vesztesek is és az, aki ma a nyertesek közé tartozik, ő holnap a vesztes.

 

Az úgynevezett gazdag országokban oly sokan aggódnak a tulajdonuk iránt. Nem értik meg, hogy az egész tulajdon csak arra van, hogy elosztják. Ahogy a szeretet gyarapodik, ha osztják, úgy legyen a tulajdonnal is.

 

Oly sok ember hasonlít a gazdag fiúra, akinek azt mondtam, ajándékozza el a tulajdonát és kövessen Engem. Ti mindkettőt akarjátok, a tulajdont és a hatalmat és egyidőben helyeteket a birodalmamban. Hogy menjen ez? Valóban magatokkal akarjátok hozni a földi tulajdonotokat?

 

Ebben a birodalomban nincsen tulajdon, csak Önmagam. Aki akar Rajtam kívül tulajdont, az nem illik a birodalmamba!

 

Így azoknak, akik Engem kívánnak követni az a legnehezebb feladat a Földön, hogy feladjanak minden törekvéssel tulajdonra. Ezalatt nem a megtakarítást a világ számára értem. Saját magatokat értem! Ameddig elválasztottnak tekintitek magatokat minden teremtéstől, távol vagytok a birodalmamtól. Ameddig birtokosnak tekintitek magatokat, távol vagytok a birodalmamtól. Ameddig azt hiszitek, hogy üzletelhettek Velem, távol vagytok a birodalmamtól. Ameddig azt hiszitek, bevásárolhatjátok magatokat a birodalmamba, gyors lépésben távolodtok ettől a birodalomtól.

 

Az Én birodalmam a szellemem és ebben a szellemben csak egy tulajdonos van és ez ÉN magam vagyok. Ezt a tulajdont szétosztottam minden Belőlem származó szellem között, hogy részesei legyenek a birodalmamnak, magamnak.

 

Minden, amiről azt hiszitek a tiétek, azt kölcsönben kaptátok, hogy teljesíteni tudjátok a feladataitokat és e feladat neve: „MEGTANULNI SZERETNI ÉS ÉLNI!”

 

A legnagyobb szellemek a birodalmamban egyaránt a szeretet és az együttérzés legnagyobb osztói. Egyikük se tart igényt tulajdonra, mivel tudják, hogy a szívforrásom telis-tele van adottságokkal és hogy ez a forrás mindenkié. Így senkinek sem kell valamiről lemondania és még sincs tulajdonuk.

Az, aki felhalmoz sok világi tulajdont, anélkül, hogy osztozna rajta, az önmagát láncolja le. Önmagát zárja börtönbe, melyet a kapzsiság és az irigység őriz.

 

E két tulajdonság csak azt engedi szabadon, aki készen áll hátra hagyni minden tulajdonát a börtönben. Csak azokat engedik ki, aki a szeretet palástja alatt távozik a szabadságba.

 

Nézzétek a világ vallásait, ahogyan ragaszkodnak a hatalom utáni követelésükhöz. Mindegyikük az egyedüli igazságról beszél, amit persze csakis a saját dogmáikban és szabály erdeikben lelhetők fel.

 

Gyermek, a szabadság szabad és kötetlen. Ott található, ahol a szeretet uralkodik. A szeretet törvénye egyszerű és mindegyikőtök ismeri:

 

Szeresd Istent mindenek felett

és felebarátodat, mint önmagad.

 

Mond, tudod-e szeretni felebarátodat és egyben kizárni őt a birodalmamból? Olyan vagy mint azok, akikről beszéltem, hogy elzárják az emberek elől a birodalmamba vezető utat?

 

Járd azt az utat, amit helyesnek ismertél fel és tartsd magad az Én parancsolataimhoz. Ezekből tízet adtam az embernek, hogy egyenes úton tudjon járni. Mondtam neki, jó sorsa lesz, ha követi ezen szabályokat. Ezek még ma is érvényben vannak.

 

Sok szabály embermű, amit a vallások szabtak ki önmagukra. Nem hasztalanok, de az Én birodalmamra nézve jelentéktelenek.

 

Aki valóban szeret, az irgalmas és együtt érző. Ő nem mond ítéletet más ember felett, más lény felett. Ő a tettet ítéli el. Gondoskodik róla, hogy a tettes átvegye cselekedetéért a felelősséget. De nem ítéli el a tettest, miképp megöli vagy elátkozza az örökös távolságára való utalással az Istentől.

 

Ha Én is így cselekednék, ahogyan az emberek, a népek és országok sokasága cselekszik, vajon hány lélek jutna az Én birodalmamba? Én mondom, egyedüllét uralkodna a birodalmamban, ha csak azok jutnának Hozzám, akiket becsületesnek és igazságosnak tekintetek.

 

Az Én igazságosságom megköveteli a szeretet törvényei szerinti életet. Ez valóban egy magas követelmény. Viszont nem igényel magad beosztást valahol, hanem csak egy egyszerű és alázatos szívet.

 

A világ kihív titeket. Megmutatja nektek a hatalom álpompáját. Megmutatja nektek e világ fontosságainak álpompáját. Nézzetek a Földre és ismerjétek fel, hogy az Én teremtésemben minden teremtési rész együttműködik egymással. A teremtés egy része sem élhet a másik rész nélkül.

 

Valóban azt hiszitek, jobb életet élnétek, ha mindenki úgy gondolna és tenne ahogy ti? Tényleg elhiszitek? Azt hiszitek, hogy csak egy féle gondolkodási és cselekvési fajta létezik és ez megfelel a tiéteknek? Tényleg elhiszitek?  Valóban azt hiszitek, bőrszínük alapján osztom be a gyermekeimet és azt mondom nekik: „A fehérek jók, a többiek kevésbé!”

 

Aki így vélekedik Rólam, az bálványnak tekint, aki hataloméhes és igazságtalan.

 

Olyan Istennek nézel Engem, aki feloszt?

 

Akkor vajon melyik oldalon állsz te, aki ezt leírja és te, aki ezt olvassa?

 

Ne ítélkezz egyhamar, mert meglehet, hogy tévedsz!

 

Nézzetek hát arra az útra, amit felmutattam nektek, amiben megjártam. Nézzetek az útra, amit megjártam a názáreti képmásában.

 

Fontosnak tartom-e a rangot, a tulajdont, az állásotokat a társadalomban?

 

Emlékezzetek csak vissza, amikor szememre hányták, hogy különállókkal foglalkozom, olyanokkal, akik emberi vagy lelki söpredékek.

 

Emlékeztek, hogy megbocsájtottam egy bűntevőnek és így szóltam a tanítványaimhoz: „Sokat szeretett!”

 

Nem értitek, titeket is csak akkor szeretnek valójában, ha ti is szerettek? Igen, ha készen álltok életeteket adni nővéretekért és fivéretekért.

 

Csak az, aki teremtésem részesének tekinti magát és nem a legfontosabb részeként, csak ő fogja megérteni, mi is a szeretet valójában.

 

Azért jöttem e világba, hogy meggyógyuljon szeretetem által. Elvégeztetett! Adatott most az idő, amikor láthatóvá válik az érettség, ezen a Földön is.

 

Elesett a szeretet elleni legkeményebb ellenállás és az emberek felfognak ébredni a hatalom álmából. Fel fogják ismerni, hogy fivéreik és nővéreik azoknak, akik Isten teremtményeinek nevezhetik magukat. Igen, valamikor majd őket is mindenkivel együtt Isten gyermekeinek fognak hívni.

 

Sokak számára szenvedést és fájdalmat jelent ez az ébredés, mert a régi elképzelésekkel való felhagyás szenvedés- és fájdalomtűréssel jár egyben. De ahogy gyógyulást hoz a műtő szikéje, éppúgy ezt a gyógyulást hozza a szeretet időszaka is.

 

Tűnjön mégoly felemésztőnek is a szenvedés és a fájdalom időszaka, már nem tart sokáig. Aztán felébred az emberiség. Gyermekeim, az út Golgotán át vezet. Az út a SZERETET KERESZTJÉN át vezet haza az örök birodalomba.

 

Én mindig nálatok vagyok, minden utatokon, minden szenvedésetekben és fájdalmatokban. Igen, ha szenvedtek, akkor az az Én szenvedésem is és érzem a fájdalmatokat is. De az Én szeretetem ezen felülmúl.

 

ÉN VAGYOK AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET!

 

Amit Én mondok, az az igazság. Felmutattam nektek ezt az igazságot a földi utammal. És megígértem nektek, hogy sok lakhely van az Isten házában és hogy számotokra is előkészítettek. Így ne félj a világtól. Légy részese, hogy felébredjen álmából. Légy biztos benne, hogy nálad vagyok minden nap ezen világ végéig.

 

Ámen. Ámen. Ámen.

 

Megváltó nevemben, Jézusban erőt lelsz. De ne élj vele vissza önkényes cselekvéssel. Mert akkor nehéz földi keresztté válik számodra.

 

Ámen. Ámen. Ámen.

 

Békém veled van!

 

  1. Hatodik teremtési nap
  2. Bukási történés