A három kecsesség

 Üzenet a világnak 2020. április 22-én

 

 

Így hát értsétek és fogjátok fel jelen időtök kegyelmét, melyben Én, Krisztus, páros lényemmel munkálkodom a női rész megsegítésén és teljességébe találásán. Ezen teljességből most a következő áttekintést adom nektek, hogy könnyebben belátásra jussatok.

 

A nők is keresték szerepüket az ellenteremtésben. Ők a három kecsesség. A szorgos, a hiszékeny-szép és az agyafúrt.

 

A szorgos alkalmazkodott a ravaszhoz, kiszolgálja őt és meg akar felelni neki, szorgalmas és kettő helyett dolgozik. Ő a jó gyerek, amely teljesítmény és higgadtsággal által alkalmazkodott a rendszerhez és alárendelte magát a rendszernek. Jeligéje, hogy a rendszerrel együtt ússzon és nehogy feltűnjön valami rosszal.

 

A második kecsesség, a hiszékeny-szép, butusnak, áldozatnak teteti magát, mely szívesen megmenteti magát valaki erős által. Aztán ő a hős, ő viszont a segítségre szoruló, aki ezáltal még erősebbnek tünteti fel az erős valakit.

 

A harmadik kecsesség átlátott a játékon és agyafúrt játékával kijátssza a szorgalmast és a hiszékeny-szépet.

 

A szorgos eléri helyzetét és állását a társadalomban azáltal, hogy mindent kitűnően elvégez, besorakozik és alárendeli magát és kettő helyett dolgozik. Mindegy mely rendszerben tartózkodik, kitűnik a teljesítményével. A második kecsesség az ártatlan-áldozat viselkedésével tűnik ki és azáltal nyeri el a figyelmet, hogy segíteni kell neki, ő a gyenge, aki nem ismeri ki magát, viszont elég szép ahhoz, hogy észrevegyék őt. Bájaira épít és arra, hogy ő a gyenge nem és az is lehet. A harmadik kecsesség, az agyafúrt ravasz és gátlástalan játékot játszik. Egyszer a bájait veti be, máskor a segítségre szorultságát, kívülre szorgalmasnak tűnik hízelgés nélkül is és rejtve játssza játékét. Kijátssza a többieket és felhasználja saját céljára azokat, akikre éppen szüksége van, hogy ő maradhasson középpontban. Ő körül forog a világ. Ő nem a hercegnő, hanem a királynő, aki kinevezi és igazgatja az udvartartását, anélkül, hogy az alattvalói ezt észrevennék. Viszont aki nem rendeli alá magát, az meg is fogja érezni. Ön vezérelt és nem enged belenézni a kártyáiba. Minden szükségeset megtesz azért, hogy komolyan vegyék, hogy megkapja a szükséges tiszteletet. Szép, karcsú és eszes, és ezzel minden alfaját el tudja játszani. Márkajegye a gátlástalan agyafúrtság, amivel tevékenykedik és mindenkit fel tud használni a saját céljára.

 

Lássátok, a női nem is kivette vészterhes szerepét, hogy helyt álljon az ellenteremtés rendszerében. Alkalmazkodott, nehogy elpusztuljon. Aki felismeri, megérti és felfogja e szerepet önmagában, az most leteheti ezt a szerepet és elkezdhet őszintének, igaznak lenni, anélkül, hogy tetszeni akarjon másoknak, a jó gyerek legyen vagy megjátssza a segítségre szoruló szerepét. A gátlástalan megijed a saját agyafúrtságán, ha egyszer ez őszintén tudatosul benne. Fel kell ismernetek és meg kell értenetek önmagatokat, amibe belegabalyodtatok, hogy ebből kiindulva tovább fejlődhessetek. Ez az önfejlesztés, ami szükséges annak a feltárásához, ami tulajdonképpen a lényetekben rejlik isteni lehetőségként.

 

Ha ezt ezt képesek vagytok elfogadni és megtanuljátok megérteni, hogy ti magatok is felvettétek ezen mintákat, melyek immár jellemvonásaitokká és magatartásaitokká váltak emberi helytállás végett az ellenteremtés ellensége területén, akkor könnyebben esik ezt tudatba hoznotok őszinte szívvel. Ez a segédek és segédek segédeinek leleplezése, akik a bukás világait szolgálják, hogy tartsák magukat és berendezkedjenek bennük, és ezzel egyidőben felfedik a saját megváltási szükségletüket.

 

Így hát hagyjatok fel játszmáitokkal, ti kecsességek, kik büszkék vagytok erre és fölényben érzitek magatokat! Hagyjatok fel azzal, hogy valahogy csak átmesterkedtek, legyetek őszinték és igazak, és hagyjátok abba mások és önmagatok megtévesztését és a benyomáskeltést, csak hogy szerepet játszhassatok az ellenteremtés kártevő képzeletvilágában, hogy helyet vagy elismerést kapjatok benne. Vegyétek fel erőtöket, ami képes lenne mindent megváltoztatni! Vegyétek fel a jóságot, a szeretetet és a szelídséget. A jóságot, ami türelemmel hordoz és segít, a szeretetet, mely követelőzés nélkül összeköt és a szelídséget, mely elítélés nélkül védelmez és támogat.

 

Ó lássátok, nem csak ti vagytok segítségre és megváltásra szorulók, hanem a mellettetek álló férfiak is azok, akiket kártékony játékaitokkal foglalkoztattok és ezzel magatokhoz kötitek őket, hogy lebiztosítsátok magatokat! És ha azokhoz tartoztok, kik úgy vélik legyőzték ezt a gyengét, mivel önállóan lebiztosítják magukat és nem kell ehhez nekik férfi, úgy tudjátok: Visszaéltek velük, mert magatok is beléptetek az óriások rendszerébe. S mostanra a rendszer segédeiből a játszótársává váltatok és Babilon szajhájaként jobban értetek hozzá, mint az óriások vala képesek lennének rá! Ezzel a játék fő résztvevőivé váltatok. Minden ravaszsággal felvértezve a másik oldalon álltok és forgásban tartjátok az ellenteremtés kerekét, miután már régen felhasználódott a férfi teremtői erő, bár ezt ti sem értitek! Ruhátok nem fehér, mocskos az agyafúrtságtól, ravaszságotoktól és gátlástalanságotoktól, amivel sikermenetetek útja mentén állva hagytátok az áldozataitokat!

 

S vannak azok, kik úgy vélik mindent jobban tudnak, és a játékot megelégelve új kiutat kerestek maguknak és szerepet váltottak: Az örökös erősek és okosak, az elnyomók ki akartak szállni és bebújtak a kecsességek szerepébe, a hiszékeny-szépek, a szorgosok vagy ravaszok szerepébe. A kecsességeknek másrészt elegük lett az elnyomottak szerepéből, és most az óriások, az okosabbak és erősebbek szerepében játszanak, vagy maga a szajha lett belőlük, ami minden bevetéséhez ért. De ezalatt nem hagyták el a színjátékot, csupán a szerepeket cserélték fel! Ó ismerjétek fel, mily zűrzavarban, mily zavarodottságban és eltévelyedésben van az ember!

 

Ismerjétek fel hol álltok! Hagyjátok el és ismerjétek el gyengéteket, sértettségeteket, amit ezzel el kívántok rejteni! Itt az ideje, hogy ez tudatosuljon bennetek, hogy meggyógyítsátok e sebeket a hit és megváltás balzsamjával, szabadok legyetek, és teremtményként – akik a nő erejével és az anya erősségével belépnek a rendbe és jóságba – segítsetek azoknak, akik ki szeretnének szállni a világszínház kártékony játékából.

 

Keljetek fel ti nők, keljetek fel ti anyák! Gyertek az igazi női erőtök vállalásába, amit öletekben hordotok és ami képes megteremteni az együtt és az egymásért légkörét, lépjetek be a Harmadik Időbe!

 

Tegyétek le színjátékotok álarcait, tegyétek le rétegről rétegre és hagyjátok el a világszínházat!

 

És ha megérintenek titeket e szavak, tudjátok: Az igazság tükre azt érinti meg, aki fenntartani kívánja a megtévesztést.

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.