Feloszlik a köd

Üzenet a világnak 2020. április 21-én

 

 

Lássátok és ismerjétek fel mindenben a rendszert, a démoni és sátáni elv rendszereit, mesterkedését. Mely eszközökkel harcolnak azok ellen, akik nem akarnak többé részesei lenni, akik bírálóan kérdezgetnek vagy akár számadást követelnek? Üldözik, kirekesztik őket és cserben hagyják őket, igen, elátkozzák őket és száműzöttek lesznek. Ezek néhányak a büntetési intézkedések közül, csupán néhány eszköz, mellyel az Én birodalmam ellenfelei dolgoznak és dolgozhatnak.

 

Az ellenteremtés felismerése és felfedése lehet fájdalmas számotokra, viszont feloszlik majd a köd és ezzel bennetek is világosság terem. Tudjátok, sokan vannak, akik várnak, akik még nem bíznak érzéseikben, melyek felmutatnák nekik, hogy mi minden halad rossz irányba. Ebből is keserű ébredés lesz, egy mély megrázkódtatás.

 

«És mi fog megmaradni?», kérdezitek. Egy áttekintés, ami értelmet ad, egy nagy felismerés és világosság a hihetetlen megtévesztésről, a csábításról, amit ilyen méretben senki nem tartott elképzelhetőnek és amit sokan nem is támogattak volna! A bűn és a bűnösség ott kezdődik, ahol tudatos és szándékos a cselekvés Isten parancsolatai és az Én akaratom ellen.

 

Sokan, sokan lett feláldozva az igazságért, sok, sok igazságtalanság és szenvedés lett elviselve, sok, sok gúny és megalázás lett eltűrve. Mindazok, akik fel nem tűnő életben, nagy teljesítményt, rejtett győzelmet értek el szellemben, de győzelmet arattak a minden földlakó számára ismert félelem felett is, mindazon győzelmeket, melyek együtt és egymásért történtek, eleget hoztak le a Földre Isten erejéből, Isten hatalmából, Isten igazságából és gyönyörűségéből, hogy megtörténhessen a fordulat. A mérleg kiegyenlített, a hatalmak patthelyzetben állnak egymással szemben. Jönnie kell a birodalmamnak és jönni is fog! Meg kell történnie az akaratomnak és meg is történik! Legelőbb csendben történik, halkan és láthatatlanul, de tudjátok: Megtörténik! Megtörténik mindazok szívekben és lelkében, akik Hozzám fordulnak, akik tisztítják műveiket, szavaikat és gondolataikat, elhagyják az anyag félelmét és fájdalmát, hogy rászolgáljanak a lélek fehér ruhájára, Tisztán és tisztaságban felkentekké válnak, homlokuk meg lesz jelölve a megváltás báránya által, kinek neve Krisztus és akinek neve a Földön Jézus volt, egy egyszerű ácsfia, a világ kiváltságai nélkül, elismerés nélkül, befolyás nélkül, mert kiváltság, befolyás és elismerés az ellenteremtéshez tartozik. Mindezek az óriások világbirodalmának a kitüntetései. Jézus, az ácsfia azért jött a világotokba, hogy elhozza nektek az igazságot, amelyik kivezet benneteket a belső szolgaságból. Mostanra már kétezer évvel tovább vándoroltatok és ti lesztek az elsők, akik megtanulják megérteni, akik meg tudják majd érteni, mit is jelent valójában és igazában a Fiam üzenete és megváltásának az értelme.

 

Nincsen szükségetek közvetítőkre, akik megmondják, hogyan kell Engem, az Isteneteket megérteni. Most arra utasítom eszközeimet, legyenek közvetlenek, igazán álljanak ki amellett, amit mondok nekik.

 

És Én azt mondom nektek: Hozzátok vissza magatoknak méltóságotokat, becsületeteket, és lépjetek be valós létetekbe, amiben tudatosítjátok nemességeteket, kerestek Engem magatokban, beszéltek Velem magatokban. És fel fogtok kelni és fel fogjátok ismerni a régi gondolatmintákat, melyek hamis értékekhez kötött titeket, melyek nem hozzák meg a szabadságot, amit a Fiam tanított, példaképp élte és megmutatta nektek őket! Térjetek magatokhoz, az egek miatt térjetek magatokhoz!

 

És ha elvesztettétek a tájékozódást, menjetek vissza az akkori sivatagba, újra ássátok ki bensőtökben a Tízparancsolatot, ami lelketekbe vésődött. Ez legyen a mércétek és emlékezzetek, mi vezet rá titeket az igazság értelmére és felismerésére. Ne mentegetőzzetek és magyarázkodjatok vétkeitek miatt, ismerjétek el őket, őszinte szívvel kérjetek megbocsájtást és kérjetek erőt és erősséget, hogy ne kövessétek el többet.

 

«Mi fog megváltozni ezáltal?», kérdezitek. Ti magatok fogtok megváltozni. Igazak, bizalom teliek és szabadok lesztek. Ez a változás előbb láthatatlanul fog megtörténni a bensőtökben, és aztán a külsőtökben is megmutatkozik. És ha most azt kérdezitek: «Mit tegyek, én, aki még a mammon vagy a megtévesztés rendszerében, hatalmi rendszerében vagyok?», ekkor az a fontos, hogy tüköre legyetek az igazságtalanságnak, a mammonnak a saját, igazságosságnak megfelelő magatartásotokkal, hogy felismerhető legyen, mit tehet a pénz az emberrel!

 

És ti, a megtévesztettek, nem fogjátok hagyni magatokat többé megtéveszteni! Az Új Idő igazsághordozói lesztek!

 

És halljátok, halljátok, ó halljátok Istenetek hangját, Én, aki az Atyátok vagyok: Ne legyetek okoskodók, akik kioktatnak és térítenek, hanem legyetek azok, akik sikeresen kijárják a szellem ezen magas iskoláját és szellem-emberré válnak. Készítsétek elő az utat mások számára és járjatok elől, kövessétek Jézust és viseljétek azok keresztjét, akik nem látnak, nem értenek és nem veszik fel magukra. Készítsétek elő nekik az utat!

 

Mindazoknak, akik megkapják ezt a felvilágosítást: Érezzétek magatokat beavatottként, érezzétek magatokat bevéve egy nagy, szellemi történésbe. Ebben az időben ez csak azok szívét éri el, kiknek lelke képes belépni ezen szellemi történésbe. Mint amilyen jelentéktelennek is tűnt a Fiam születése, éppoly jelentéktelennek tűnően ment végbe az eljövetele ezen időtökben, ami egy nagy egyetemes esemény volt és éppúgy, mint akkoriban, mindenki számára látható volt az égen! De csak egy kis csapat volt és lehetett szemtanúja. Tudták, mégis alig hitték, főleg nem is tudták felfogni, de a bennük lévő sejtést életük igazává fogják tenni, mert jelen voltak benne. Két forrásom eközben friss életvízzel vezette, tanította és megajándékozta őket, de csak lassan mereng ez lelkükben, mert e megtévesztés elveszti hatalmát az igazság láttán, ami Én vagyok, örökkön örökké!

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.