A hősök serege

 

Üzenet a világnak 2020. április 5-én

 

Az isteni rend hordozójaként szavam intézem mind azokhoz, akik a sok életükben, leszületésükben, a hosszas küzdelemben elvesztették méltóságukat, becsületüket, hírnevüket és vérüket is. Továbbá az igazságosakat, hűeket, akik kiálltak Isten rendje mellett. Újból és újból a legyőzöttek oldalán voltatok ezen világban. Most azonban felemelkedik cselekvésetek az árnyékból a fénybe! A vér, a ti elontott véretek, a fény becsületes harcában folyt el, igen áldoztátok fel a sötétség ellen. A legyőzöttekből, a megalázottakból, az igazságosokból lesznek és lettek az Isten fiai és leányai, akik mindenki szeme láttára felemelkednek és belépnek a feltámadás fényébe. Ők azok, akik szenvedtek, ők azok, akiket az emberi igazságtalanságban veszteséget és megalázást tapasztaltak, azt hitték az Isten elhagyta őket.

 

Viszont ti hoztátok meg e világba -mely szégyenoszloppá vált -, térbe és időbe az isteni rendet újra és újra, az isteni fény hordozójaként. Végtelen türelemmel, jósággal és nagy bátorsággal jelentetek meg újra és újra, leszülettetek ellenséges földre, sokan, végtelenül sokan csendes, észrevétlen, fel nem ismert és rejtett életben. Végtelenszer nyitottatok csatornát az Isten Szellemnek. Az idők folyamán csurgó vízként érhette el a Földet az élet vize Isten Szelleméből. És mostanra a csurgó vízből áramlat lett! Senki sem kérdi, «Mi a te részed?», mivel a szellemben csak együttes van. Van aki nagyobb üldöztetést, nagyobb megszégyenítést, nagyobb igazságtalanságot vállalt fel. És ti ismeritek őket, megéltétek tis is! Ezek azok, akik hősies bátorsággal elöl haladtak, bátorságot adott nektek az ő bizalmuk. Türelmük, jóságuk és irgalmuk balzsam számotokra, vigasz, melyből reményt és bizalmat meríthettetek.

 

Most mindazok, akik képesek engedni, akik hisznek, áthaladhatnak a kapukon, azon kapukon, melyek Jeruzsálem kapui előtt állnak. Mindazok, akik hinni tudnak, azok most megélik a győzelmet is, látni fogják a nagy győztest, aki átvezette az utóbbi 2000 éven az igazságosok menetét. Magasztosan lovagol elöl a fehér lovon. Őt követi a hősök serege, akik lehetővé tették ezt a menetet, a győzelmi menetet hű követőkként. Mindez a 2020-as év húsvéti napjaiban történik, ahogy ezen hősök átvonulnak lélekvilágokon babérkoszorúval díszítve, pálmaágakkal tisztelve. Ez a nagy győzelmi menet, melyben a királyok királya átveszi a Földet uralkodóként, hogy megváltásban részesüljön mindenki, minden ártatlan lény és a Földanya.

 

Visszavonulhat a természet, mert felemelkedik egy új ég, egy új Föld. Ott játszani fog a gyermek a kígyó előtt, farkas és bárány együtt legelnek, az oroszlán szalmát eszik mint a szarvasmarha. És ha elhittétek amit megígért ezen időre a jövendölés, úgy lássátok, igen lássátok ahogyan ez a kép valósra válik. Ne az emberi szemekkel lássátok, hanem lássátok a szellem szemével! Oldjátok fel magatokat anyagi életetekből, oldjátok magatokat az anyagból és térből és időből. És ha kérdezitek: «Hogyan tegyük ezt?», úgy azt mondom, fivéretek a szellemből, azáltal, hogy hisztek ezen szavakban, képekben, tanításokban és üzenetekben. Ereszkedjetek térdre szívetekben a nagy, hatalmas Teremtő-Isten előtt, hajtsátok le fejeteket és kérjétek tőle, kérjétek tőle alázatosan, hogy hinni tudjatok és igazsággá válnak számotokra ezen források.

 

Aztán bízzatok ezen vezetésben és valós lesz nektek, mert magatokban hordjátok ezt az igazságot és ismeritek is, és ezen vezetés alatt nem létezett és létezik követelőzés, mert benne csak adakozás van teljes szabadságban.

 

«Igen, ÚR és Isten, te Uralkodó az egész teremtés felett, igazságosak a te Ítéleteid!»

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.