A kis nyáj küzdelme a Föld végének idejében …

BD – 1952.04.14.
5364. – A kis nyáj küzdelme a Föld végének idejében …

 

A kis nyájam erősen össze fog tartani e Föld végének idejében, ezzel egymást erősítve és vigasztalva, hogy együttesen erős falat képezzenek, ha le akarják rohanni a sötétség erői, hogy ledöntsék azt. Csak kevesen lesznek, akik hűek maradnak Hozzám hitben, mivel előtte már lehívom azokat, akiknek meghaladnák erejüket az utolsó megrohamozások, akik bár hisznek Bennem, mégsem válnak ezáltal olyan erősnek, hogy ellenállást tudjanak tanúsítani. Én tudom, ki fog szilárdan kiállni Mellettem, és őket előkészítem olyas módon, hogy támaszt képezhetnek embertársaiknak, hogy példaképek legyenek számukra és megsegíthessék a még gyengéket a sötétség ellen vívott küzdelemben.

 

Összehozom az Enyéimet és védelmezően föléjük tartom kezeimet, mert a világ mindig is szemben áll velük és erősen megszorongatná őket már előtte is, ha nem állnák melléjük és nem vinnék nekik segítséget, mikor bajban vannak. Vezetem őket minden útjukon, Szellemem irányítja őket, úgy hogy mindig is úgy haladjanak, ahogyan az az Akaratomnak megfelel, és szüntelen erősítem őket Szavammal … Én magam beszélek azokhoz, akik hallani akarnak Engem, és ők sosem maradnak erő fogytán. Mert ha beszélek hozzájuk, Én magam vagyok közöttük, jelen vagyok közöttük és azok között is, akik meghallgatják ezen Szavaimat és befogadják őket szívükbe.

 

De minél közelebb a vég, annál kisebb lesz azok száma, akik Engem magam kívánnak hallani, akik hagynak Engem jelen lenni magukban. És ezért azt mondom nektek: Legyetek szorgosak a lelkek megnyerésében, akiket még eltudtok vezetni hozzám, még most is versengjetek ilyenekért, mielőtt késő. Most még szabadon tevékenykedhettek szellemileg, most még nem korlátoznak benne földi hatalmak, most még beszélhettek félénkség nélkül, csak az embertársakban lelhettek ellenségre, kik küzdenek ellenetek, mégis dolgozhattok Értem és birodalmamért az Én megbízásomban …

 

De el fog jönni az idő, ahol korlátolni fognak titeket, ahol ellenségeskedni fognak veletek és el kell tűrnötök ezen ellenségeskedést, mert nem szabad védekeznetek. El fog jönni az idő, ahol titeket, kik Én értem tevékenykedtek, büntetéssel fognak fenyegetni akadályoztatásképp. És akkorra már oly annyi előmunkálatot kellett elvégeznetek, hogy az csendben sikert eredményez; már el kellett vetnetek mindenütt a magvakat, emberek sokaságával meg kellett ismertetnetek a Szavamat, ami a magasból lesz közvetítve nektek. És a mag ki fog bújni és terjedni fog az Én áldásommal …

 

Végezzetek előmunkálatot, ott, ahol és amennyit csak tudtok, ne engedjétek, hogy feltartóztassa földi munka a szellemi tevékenységeteket, terjesszétek a Szavamat, vigyétek hírét mindenhová, és vigyétek el embertársaitoknak az Evangéliumot; ne elégüljetek meg a nyilvános egyházak tevékenységével; legyetek ti magatok szorgosan tevékenyek és hirdessetek az egyházon kívül, mert ott nagy a szükség … Némelyik ember keres, mégsem tudja megtalálni ami helyes … Adjatok neki ismeretet, és az egyén akarata majd döntés előtt fog állni, mit kezd ezzel az ismerettel. Legyetek hű munkatársaim, mert elvezetem hozzátok azokat az embereket, akiken szőlőhegyi munkát végezhettek; Megadom nektek a beszéd képességét, hogy felhasználjatok minden lehetőséget az emberek megnyerésére Értem és birodalmamért … hogy bárányokat vezessetek el a kis nyájamhoz, melyek felismerik Bennem azon pásztorukat, Akit követni akarnak … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“