Könyörtelen küzdelem a hitért … A hit megacélozása …

BD – 1952.02.27.
5324. – Könyörtelen küzdelem a hitért … A hit megacélozása …

 

Acélozzátok meg magatokat az utolsó hitért folytatott küzdelemre, sürgősen szükséges, mert olyan követelmények lesznek állítva elétek, amelyeket nem fogtok tudni teljesíteni szilárd, megrendíthetetlen hit nélkül. Legyőzhetetlennek fog tűnni számotokra sok minden, ha nem veszitek igénybe az erőmet, a hit erejét, mert szinte embertelenül jár el veletek szemben lelketek ellensége, és felhasználja azokat, akik hatalommal bírnak a Földön, mindezalatt tele vannak csellel és alattomossággal és harcra hívnak mindenkit, aki még hívő. Ez olyannyira nyílt bánásmódja lesz a sátáni hatalomnak, hogy világosan felismeritek majd, mely óra ütött, hogy tudjátok, hogy ez a végidő utolsó szakasza és hogy már csak rövid idő marad, míg fel lesztek oldozva ezen hatalom alól, mely nem tud kárt okozni bennetek, ha szilárd hitet tudtok magatokénak mondani.

 

Az ellenség viselkedése olyannyira nyíltan Én magam ellen irányul, hogy már ezen is felismerhetitek, hogy túllépi felhatalmazását, és Én előre megmondtam nektek, hogy akkor közel a vég … Mert az ember azért van a Földön, hogy döntsön két hatalom között, és ezért tudnia is kell mindkét hatalomról … De amint az egyik hatalom megakadályozza a tudomást a másik hatalomról, azon esetben túllép a jogán, és ezt nem teszi büntetlenül … Ha most kezdetét vette a hitért folytatott küzdelem, akkor ennek a módjából tisztán kivehető lesz, melyik hatalom tevékenykedik. És ennek az időnek előbb el kell jönnie, mert nem avatkozok be azelőtt, mint ami szükséges, hogy még lehetőséget adjak azon lelkeknek akaratuk és hitük megváltozására, melyek meglepődnek a sátáni hatalom bánásmódján és magukhoz térnek.

 

Kemények meg kell fogni az embereket, mivel nem hallgatnak az Atya hangjára, Aki szeretetteljesen szól hozzájuk … De a Sátán hangja viszont még hatást gyakorolhat egyes lelkekre és kezdeményezhetik Hozzám való megtérésüket, de csak akkor, ha az ember még hordoz magában egy szikrányi hitet Istenben és inkább erre az Istenre bízná magát, mint arra, kinek rosszságát most már felismeri. Az Enyéim hitbéli erőssége elgondolkodtatja őt, akik a legnagyobb szorongatás ellenére nem adnak fel Engem és annál jobban tanútételt adnak Nevemről, minél jobban megfenyegetik őket.

 

Meg kell acéloznotok magatokat az utolsó hitért folytatott küzdelemre, önmagatok végett, de embertársaitok végett is, akiknek rásegíthet a ti hitetek az egy Istenbe vetett hitre, Aki tud és akar is segíteni, amint elviselhetetlenné vált a nyomor és a Sátán véghez vitte a művét … amint az Enyéimet halállal fenyegetik és csakis Én hozhatok nekik segítséget … Akkor eljövök és elhozom az Enyéimet, véget vetek nyomorúságuknak és megszorongatásuknak, de ezzel mindaz felett is, ami Ellenem van, ítéletet fogok mondani e Föld utolsó napján … Ekkor örömujjongás és dicséret lesz az Enyéimnél és a halál döbbenete a másikaknál, ekkor eljött az a nap, melyről írva áll, hogy ítéletet mondok élők és holtak felett, hívők és hitetlenek felett, mivel az Én szavam beteljesedik, mert maga az igazság … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“