Hitért folytatott küzdelem … Legbiztosabb védelem …

BD – 1952.03.02.
5327. – Hitért folytatott küzdelem … Legbiztosabb védelem …

 

A hitért folytatott küzdelem ideje alatt elhagyott titeket minden ember, aki megtudna védeni titeket. Akkor csak Egy marad nektek, Akire rábízhatjátok magatokat és Akitől segítséget kérhettek … Akkor aztán nyilvánvalóvá válik az Én erőm és hatalmam, akkor majd megtapasztaljátok, hogy olyan Atyátok van a mennyben, Aki védelmezi gyermekeit és gondoskodik róluk, miközben nyomorgásra ítélnek titeket az emberek, amikor mindent elvesznek tőletek és valóban kétes a sorsotok. Akkor csakis felfelé irányuljon tekintetetek, akkor engedjetek Engem jelen lenni köztetek, és vége lesz minden nyomorúságnak.

 

Ami lehetetlennek tűnik számotokra, az véghez megy rajtatok, ami meghaladja erőtöket, azt véghez tudjátok majd vinni, és majdnem úgy fog tűnni, mintha hatályon kívül lenne rátok nézve a természet minden törvénye, ha Reám kapcsolódtok bensőségesen és igénybe veszitek az erőmet. Ma még nem értitek meg ezt, de annyit tudnotok kell, hogy nem kell félnetek ezen időtől, akkor sem, ha ördögök vesznek körül … Érinthetetlenek lesztek számukra, mert elétek állok védelmezően és láthatóan kinyilvánul a védelmezésem, mert csodaszerűen megmenekültök minden elől, bármit is tevékenykednek ellenetek.

 

Ember nem fog tudni segíteni rajtatok, mert azok, akik hajlandóak lennének rá, azok képtelenek rá; ahol azonban hatalom van, ott tombol a Sátán, aki megnyerni kívánja az Ellenem vívott harcát minden elképzelhető eszközzel. Ellenem áll a Sátán, és az emberek végső döntése végett megengedem, de győzni nem fog, és titeket, hűségeseim, erősen meg fog szorongatni, de nem fog tudni alávetni. A földi nyomor azonban Hozzám fog siettetni titeket, szívesen fogtok jönni, mert tudjátok, hogy az Atyátok megsegít titeket, és ezt a hitet biztos megsegítéssel és beavatkozásommal jutalmazom, ahol csak szükséges.

 

Több oldalról is támadás fog érni titeket, hitetlenek, úgymint hívőnek lenni akarók is előbb ellenségeskedni fognak veletek szemben, de mivel minden szellemi ellen eljárnak, azon táborból is hozzátok társulnak emberek, akik nem akarnak lemondani Rólam, és ez növelni fogja a hitetlenek gyűlöletét és ez annál jobban kiszolgáltat titeket a könyörtelen érzületüknek … De az az ÚR, akinek hatalma van ezen ördögök felett is, és ha ezen ÚR a ti oldalatokon áll, akkor nincs mitől félnetek. Épp ezért is erősítelek meg benneteket a Szavammal, ezért is tudatom veletek azt, ami még vár reátok, és ezért is biztosítalak titeket a védelmemről és megsegítésemről, hogy erősek legyetek hitben és félelemtől mentesen nézzetek szembe az eljövendő idővel.

 

Közel a vég, de előtte kirobban a hitért folytatott küzdelem … De akkor tudni fogjátok, mely világóra ütött, akkor azt is tudni fogjátok, hogy nincs már messze az Eljövetelem és ezzel az utolsó ítélet, ami véget vet az Enyéim minden szenvedésének, ahogyan megígértem nektek … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“