A léleksajátosság fejlődése

A lényeg, ami titeket embereket kitesz, az nem a külső testfelépítés, amire oly sok figyelmet szenteltek, hanem a bennetek rejlő adathalmaz.

A test majdnem minden sejtje magában hordja az adatot az egész test felépítéséről. Ez az adat egy adatláncban (DNA) van elmentve a sejtmagban. A DNA tároló képessége szinte végtelen.

Az anyagi részecskék tartalma (X, Y kromoszómák) olyan adatláncot alkotnak, ami tartalmazza a léleksajátosságot.

Mindegyik adatlánc tartalmazza a szellemi hovatartozás nevét (minden egyén származását a szellemi világban). Minden, ami egymáshoz tartozik az újra egymásra talál a makro-emberből hosszú időkön át az előre megadott Ős-Lényben.

Az adatlánc tartalmaz egy szilárd adatagát az anyagi szinten, ami meghatározza az anyagi test felépítését, úgymint egy elmenthetőt a szellemi szinten, ami a lélek szellemi felépítését határozza meg és az elmenti az egész életet beleértve minden érzést is.

E módon el van mentve az ember élete az adatláncokban, az élet könyvében

A szilárd összetevők már mindig is meg voltak adva nektek előre; beléjük van helyezve az építési terv. Az írható összetevőkben tárolódik el az életetek felvétele, ami ti magatok teremtettek szabad akaratotokból. Az életetek az adatláncokban van elmentve.

Hosszadalmas fejlődési úton, különféle fejlődési szinteken át (ásvány-, növény- és állatvilág) emberi lélekhez találtak össze a léleksajátosságok és beburkolóztak az anyagba. Itt hangsúlyoznám, hogy a szellemi fejlődés egy másik folyamatot vett, mint az anyagi.

Az anyag csupán összesűrűsödött szellem.

Összesűrűsödve, bezárva a földi anyagban, a külső felé irányuló hajlammal, különböző emberi jellemvonásokat, tulajdonságokat élt át a léleksajátosság.

A leggonoszabb léleksajátosságok még mindig a Föld mélyén fekszenek és onnan sugározzák ki a gőgösséget és gyűlöletet és csak hosszas fejlődési folyamatokon át megalázva kerülnek a Föld felszínére (Urán). Szükségük van erre a megalázási ill. felszámolási időtartamra, másképp csak kárt okoznak.

Ez a lélek természetes fejlődési folyamata. Az anyag ezzel a szellem és a lélek fejlődésére és érésére lett létrehozva.

Az anyag minőségétől függően különbözik a lélek bevonata, burokja, és más fényárnyalatban látható. Legtöbbször ezért láthatatlanok számotokra más égitestek lényei.

 

A kíváncsiság és az önfejűség lett a ti hajtó erőtök. Így előre törtetek minden területen. Semmi sem maradt megkímélve általatok.

A Föld mélyébe is előre törtetek és a „talajkincsekkel“ együtt felszínre hozzátok az éretlen léleksajátosságokat is, melyek még rég nem érettek rá, és felhasználjátok őket saját célotokra – de nem veszitek figyelembe, mekkora kárt okoznak. A talajkincsekben rejlő szellemi, melynek félbeszakítottátok az alázatban történő fejlődését, nem csak a testetekben okoz kárt, hanem sokkal inkább a lelketekben. Ez világosan szembetűnik gyermekeitek fejlődési folyamatában, akik egyre több gőgösséget, erőszakot és én-tudatosságok (önzőséget) hoznak magukkal.

A talajkincsek kizsákmányolása megmérgezi a levegőt és károsítja a tüdőtöket és a keringést. Kárt okoz a talajban és ezzel a növényekben és állatokban, melyek aztán megesztek. Mindent megváltoztat és károsítja az egészségeteket.

De ennél több kárt okoz lelketekben és szellemetekben. Az éretlen szellemi, ami belétek költözik, megszállja a lelketeket és lomhává és tehetetlenné tesz titeket. Ezzel tartósan más irányt vesz fel a fejlődés folyamata – azt az irányt, amit az ellenfelem kíván.

Sokan felvetik Nekem: Én vezettem félre a fejlődéseteket, tehát Nálam van a hiba és a felelősség. Természetesen tudtam erről és hagytam megtörténni.

Csak arra nem gondolnak, hogy a ti bajotok abban rejlik, hogy megajándékoztalak benneteket a szabad akarattal, ami ti magatoknak kell kifejlesztenetek. A szabad akaratotok kiképzése tesz titeket alkalmassá, hogy egyéniséggé váljatok. Minél jobb a kiképzés, annál jobb az egyéniség.

Mindehhez szükség volt egy szabályzatra, amit egészen egyszerűnek szabtam. Egyszerűnek kellett lennie, nehogy túlterheljen benneteket. Így hát megadtam nektek a szeretet egyszerű parancsolatát. A benne foglalt feladat annyi, hogy felismerjetek Engem Teremtőként és Istenként, és felismerjétek, hogy a gyermekeim vagytok.

Ebből az következik, hogy az én-tudatosságot, amiben megszülettetek, kiképzitek mi-tudatosságra. Ez a feladatotok!

Élnetek kell a szeretet egyszerű parancsolatát és ezáltal felnőni a szeretet, az Én igazi gyermekeimmé.

Ehelyett elvesződtök az egyre erősebben megnyilvánuló én-tudatosságban, saját „jólétetek“ kiszolgálójává teszitek a Földet, semmibe veszitek a másikat és úgy vélitek akkor jó, ha minden a lábatok előtt hever.

A felismerés ebben az lenne, hogy ezáltal örökké csak szegény és gazdag, úgymint gyűlölet és háború lenne, nem pedig fivérek és nővérek, úgymint béke és egyensúlyozottság. Én pedig az utóbbit követelem tőletek. Az Én birodalmam az a szeretet, a béke, az egyensúlyozottság és a boldogság birodalma. S titeket azzá kell formálni, igen, önmagatokat kell hozzá formálnotok. Ez a feladatotok!

 

És most kérdezzétek magatoktól, mennyire fejlődtetek ki és milyen helyzetben vagytok ma?

Jó tanárként viszont hagyom, hogy kiélvezzétek a saját helyzeteteket, mire megértitek, mire vagytok képesek és mire képtelenek. Az Én oktatásom roppant egyszerű, de hatásos. „A levest, amit főztök, nektek kell megennetek“. Csakis ezáltal tanultok az életetekből. Csakis ezáltal tanuljátok megbecsülni a szabad akaratotokat. Csakis ezáltal váltok azzá az új emberré, amire előre láttalak titeket. Csak ezután fogjátok elérni és élni a „mi-tudatosságot“. Csak ezután fogjátok szeretni és tisztelni a teremtésemet.

 

Ha tanítalak benneteket, azt csak ellenkezve fogadjátok el, vagy egyáltalán nem. Épp ezért a saját sorsotok tanít titeket. És ekkor a saját magatok tehettek róla, ha valami nem jól sül el.

Azonban ha ezzel a módszerrel tanultatok, úgy fel fogjátok ismerni, hogy szükségetek van egymásra és szolgálnotok kell a másiknak, nem pedig kizsákmányolni őt.

Ez aztán az új korszak új embere, aki szívesen ajándékozza el magát másoknak és gondoskodik róluk szeretetből.

Milyen gyakran mondtam már nektek ezt, tanítottam és felhívtam rá a figyelmet. De nektek ez nem akaródzik a fejetekbe menni, mert az erős én-tudatosságotok megakadályozza.

Az új Földön már nem fogja kizsákmányolni a másikat az új ember – a mi-tudatosságú ember -, hanem tisztelni és becsülni fogja őt. Nem lesznek többé szegények és gazdagok, se „nagyok“ és „kicsik“. Az új ember csak annyit fog igényelni, amire szüksége van és nem működtet túlzott kitermelést. Az új ember szerény lesz. És akkor az Anya-Föld is csodálatosan ellát titeket táplálékkal és bőven elegendő lesz mindenki számára. Mindenki számára elegendő lesz és nem lesz hiány semmiben.

Ezáltal újra helyre lesz állítva az egyensúly az új Földön.

 

Egy másik fontos dolgot még megvilágítanék, mert az nehézséget okoz nektek. Ez lenne a túlnépesedés, ami fejfájást okoz az anyagi embereknek (materialistáknak).

Rossz vágányra került fejlődéseteket a Földön sok más égitest lelkei is látják. Segíteni szeretnének és felajánlják magukat megsegítésre. Tudnak azon veszélyekről, melyekkel itt szembesülnek. De azt is tudják, hogy bőséges jutalommal jár a szeretetbeli szolgálatuk és az Isten általi gyermekséget kapják érte. Ezért kérik Tőlem a csillag-lelkek, hogy eljöhessenek ide az embereket másik vágányra terelni. Létszámuk az utóbbi évszázadban aránytalanul növekedett, úgy hogy a foganás elleni védekezés és terhességmegszakítás ezt a jelenséget nem hogy csökkentette, hanem inkább felgyorsította, mert a csillag-lelkek kívánsága titeket megsegíteni ezáltal csak felerősödött; a haláltól amúgy sem félnek. Ebből kifolyólag ezen lelkek száma még jobban növekedni fog. Ha az ember megváltozik, azzal ez a gond is szerte foszlik.

 

Amikor a lelkek megérkeznek ide, egy fátyol borul rájuk, s ezzel nem tudják honnan jöttek – ez a tudás elvetetik tőlük. És itt viszont azonos körülményeknek vannak kitéve, mint a földi emberek.

Így ők is az ellenfelem befolyása alá kerülnek és néhányan elvesznek. Több csillag-lélek viszont éber marad szellemben, ami segít nekik a fejlődésetek előre vitelében. Már több lélek segített nektek, így pl. löketet adtak a technikai fejlődésben. A szerény tudósok és mérnökök között nagyon sok csillag-lélek található. Ők békés célokra használják a fejlődést.

Nem úgy a földi lelkek, akik nehézkesek és könnyen babrálhatók az ellenfelem által, ők harcászati célokra használják fel a technikát.

Így a technika fejlődése magában jó, viszont gyakran visszaélnek vele.

A csillag-lelkek löketet adtak nektek minden békés téren és megpróbáltak békét teremteni.

De egyvalami még hozzá jön, mégpedig az, hogy sokan az elcsábított lelkek közül visszatérnek hozzátok haláluk után, és nyomulnak rátok vagy megszállnak titeket. Ők azok, akik tudatosan rossz irányba terelnek sok fejlődési folyamatot.

 

Most be lett harangozva a korszakváltás. Sok jel mutat rá. Tudatában vagytok ennek?!

Sok próféta és szóvivő jövendölése most beteljesedik. Így most még sok bánat áll előttetek, ami kiterjed az egész Földkerekségre. Mindannyian nehéz megpróbáltatások előtt álltok. A hatalmon lévők és mágnások most teljesen ki akarják élvezni hatalmukat és újra rendezni a világot. Így akarják, így hát kapják is meg; de csak rövid ideig, mert aztán még a jókat is megromlasztanák, kik vannak még köztetek. Nem hagyom szemen kívül lépéseiket a sakktáblán.

A korszakváltás utolsó, rövid fázisában polgárháborúk követik az állandó jellegű lezárásokat, és egy utolsó nagy háború is előttetek áll, azonban rövid tartammal. Éhínség túlzott drágulások miatt, betegségek a hamis oltásanyag következményeképp és az ezt követő járványok még sok jajkiáltást fognak okozni. A gyógyszeripar és az orvostudomány tehetetlenül néz majd és a kormányok zűrzavarba süllyednek.

A hatalmon lévők kapzsisága kielégülhetetlen, így hát élvezzék ki a hatalom iránti éhüket. Ezzel aztán tele tömték a torkukat és semmi további zabálási kényszerhez nem lesznek már képesek.

A föld alaposan meg lesz rázva, meg kell rázni minden tekintetben, másképp nem tér észhez az ember.

Védetteimet viszont soha sem hagyom szem elől veszni. Habár ők is áthaladnak egy-egy szomjúságos útszakaszon, de nem hagyom őket elesni, Én velük vagyok.

Azután láthatóan találkozni fogok veletek a feltámadási testemben; addigra már sok salakot lecsiszoltatok magatokról és rátok fogom húzni a ti szellemi ruhátokat.

Fel fogjátok ismerni, hogy nem csupán egy darab anyag vagytok, hanem hogy szellem él az anyagban, ami nincs kötve időhöz, se térhez.

Fel fogjátok ismerni, hogy a szellem élete nem végződik a testi halállal, hanem épp ezután virágzik fel.

Fel fogjátok ismerni, hogy megtévesztés volt a külsőleges szemlélésetek, ami elfedte előttetek a valós szemlélést, amin nem tudtatok átlátni a földi tudásotokkal. Épp ezért némely egyszerű ember kevés tudással, de szerető szívvel jóval előttetek járt. Ámen

 

2021.01.02.