Szokatlan jelenségek …

BD – 1958.11.10.
7205. – Szokatlan jelenségek …

 

Mindig is bízhattok benne, hogy helyes tanításban részesültök, ha közvetlen Én hozzám fordultok, hogy felvilágosítsalak benneteket. Gondolatokban is érezni fogjátok, azaz gondolkodásotok már az igazságban fog mozogni, mivel azután kerestek … Tehát helyes úton lesztek már érzetvilágotokban is, még akkor is, ha látszólag még megoldatlan gondok foglalkoztatnak titeket. Mivel ez az előjoga azoknak, akik Reám kapcsolódnak, mint az Örök Igazságra, hogy egy belső védekezést érezzenek, amint érintkeznek téves gondolathalmazzal …

 

Sokféle szokatlan jelenségekkel számolhattok a Végidőben, és ezen jelenségeket saját belátásotok szerint nekem vagy az ellenfelemnek számolhatjátok fel, aki a Végidőben éppoly szokatlansággal fog fellépni, hogy megnyerje magának az áldozatait. Nektek meg meg kell fognotok tanulni megkülönböztetni egymástól a dolgokat. És eközben nem szabad megfeledkeznetek arról, hogy a világ az ő területe és hogy eszerint a világban és világi agyafúrtsággal fog színre lépni.

 

Továbbá azt is tudnotok kell, hogy nem létezik olyan erő, melyek akadályozhatnának Engem tevékenységemben és ami megdönthetné az örökkévalóságtól meglévő üdvösségi tervemet, melyben előre foglaltatott ezen földi időszak vége … Mert Én egy olyan célt követek, ami a bukott, a mélyekben található szellemi (=anyag) megváltását szolgálja … És valóban azt is tudom, mikor jön el ennek a helyes időpontja. És egy valami bizonyos, hogy az ellenfelem tervei nem összeférőek az Enyéimmel, hogy ő nem ugyanarra a célra törekszik … tehát, hogy segítse a megbukottat … hanem sokkal inkább azon van, hogy érvénytelenítse az Én terveimet, hogy átkeresztezze őket és ezzel legyőzzön Engemet, ami azonban örökkévalóan nem fog neki sikerülni.

 

Egyrészt hajtja az embereket különféle módú kísérletek végrehajtására, teremtések megsemmisítésére, mert úgy hiszi, ezáltal fel tud szabadítani kötött szellemit és azt megnyerheti magának … és másrészt el akarja hitetni az emberekkel, hogy nincs félnivalója a végtől, hogy megakadályozza őket a tudatos lélekmunkától, ami a végre tekintve mégis kezdetét veszi azok által, akik követik az idő minden jeleit és ezért tudják, hogy mely óra ütött. És épp ezért minden ravaszságot bevet és zavartságot kelt, ami elragadja azon embereket is, akik nem akarnak ő hozzá tartozni.

 

Ámítani próbálja az embereket tényleges dolgokkal, melyek megőrzik megjelenési képességüket mindaddig, míg azt megfelelően fogékony emberek meg nem pillantották … Emberek, akikre befolyással bír Isten ellenfele felfogásuk és gondolataik végett … akik még gondolatban sem akarnak tudni e Föld végéről, akik inkább elfogadnak mégannyira hihetetlen történéseket vagy előkészületeket egy ilyen vég elhárítására, minthogy elfogadnák az igazságot, ami újra és újra ki lesz előttük hirdetve. Azon emberek jó viszont-rezgést hoznak létre gondolkodásmódjukkal ellenfelem számára … azt hiszik jó erők terében vannak, és mégis az ellenfelem játéklabdájává váltak, mert ő meg felhasználja őket téves tanok és sátáni tevékenységek terjesztéséért folytatott működésre.

 

Ellenfelemnek nagy hatalom jut a végidőben … Ez az ellenhatása az Én szokatlan, kegyelem teljes tevékenységemnek az embereken, akiknek még segíteni akarok, hogy Hozzám találjanak. Habár különleges módon tevékenykedek, de nem természetellenesen megérintve az emberi érzéket; A csendben tevékenykedek és az emberek szívére szeretnék befolyást nyerni … Az ellenfelem viszont az érzékere tesz benyomást, az emberek elméjére, és ő csak a Föld elpusztíthatatlanságára irányuló vágyat erősíti meg és az utolsó órában megakadályozott véget.

 

Ellenfelem Én ellenem és bejelentéseim ellen tevékenykedik, és már ennek is le kellene leplezni őt, elég bizonyítéknak kellene lennie arra, ki is tevékenykedik, ha magyarázhatatlan események nyugtalanítják az emberek lelkületét, ami által megkérdőjelezik az Általam kihirdetett végét ennek a Földnek … Az Én szavam igazság, és emiatt azon bejelentések érvényteleníthetetlenek ellenfelem által, bármilyen cselesnek és ravasznak hiszi magát cselekedeteiben. És még maguk az emberek is felismerhetik, ki próbálja őket befolyása alá keríteni, ha csak mindig a Hozzám vezető utat választanák, ahhoz, Aki valóban nem tartaná vissza előlük az igazságot.

Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“