A szellemi birodalom kapuinak bezárulása …

BD – 1954.06.21.
5981. – A szellemi birodalom kapuinak bezárulása …

 

A szellemi birodalom kapui be fognak zárulni, ha eljött e Föld vége … Ennek a megértéshez tudnotok kell nektek embereknek, hogy lélek a halála után is tovább haladhat fejlődésében vagy visszasüllyedhet a legkülsőbb sötétségbe … Tudnotok kell, hogy a túlvilági birodalomban még sok lehetőség adatik a léleknek, hogy megemelje a Földön elért érettség fokát vagy a sötétségből eljusson a fénybe, mindig is a lélek szabad akaratának megfelelően. Habár a szellemi birodalomban sokkal nehezebb a magasba haladás és sok segítséget és a lélek szándékosságát szükségeli, de nem lehetetlen és ezzel Isten különleges kegyelmét képezi, Aki a lelkeket szüntelen segíteni akarja a magasba …

 

Az Ő ellenfele azonban ugyanúgy fáradozik azon lelkek sötétségben tartásán, akiket megnyert a Földön, és ezért éppúgy lehetséges a mélybe süllyedés, emiatt a szellemi birodalomban is vívódik a fény és a sötétség közti harc, azaz mindkét fél küzd a lelkekért … Mert a tét a lelkek felszabadítása láncaiktól még a Föld vége előtt; a tét, ott is próbára tenni az akaratot, hogy az lefelé vagy felfelé irányuló … És épp ezért szüntelen folyik a megváltási munka mind a Földön, mind a szellemi birodalomban, és a vég előtti időben különleges szorgalommal, mert ott is meg kell történnie a szellemek különválásának, mielőtt létre fog jönni az új Föld … Mivel egy új megváltási időszak veszi kezdetét … az új Föld teremtései magukba fogadják azon lelkeket, kik még a legerőteljesebb ellenállásban vesztegelnek és a sötétségből sohasem találnának ki, mert saját maguktól védekeznek a fény ellen.

 

Így hát a pokol kitaszít magából mindent, ami belé esett; a szellemi birodalom vissza adja azon lelkeket, melyeknél nincsen több remény, hogy átalakítsák akaratukat, és az Isten újból száműzi a szellemit az új Föld teremtéseibe … Akiknek viszont sikerült eloldozni magukat a Sátán láncai alól, azok a fény felé igyekeznek, és ők számtalan segítőre és másodsegítőre találnak, akik egyengetik számukra a magasba vezető utat, akik segítenek nekik a magasba jutásban. Ameddig még fennáll a Föld, addig még tágasan nyitva állnak a szellemi kapuk, hogy felvegyék még azon lelkeket, melyek ezelőtt elhagyják testüket … teljesen mindegy, mily szellemi állapotban érkeznek meg a túlvilágon … Minden olyan lelken folytatódik a megváltási munka, mely nem a fény lelkeként nyer belépést a szellemi birodalomba …

 

De ha eljött a vég, akkor hosszas időre bezárulnak a kapuk, mert akkor ki lesznek kapcsolva a továbbfejlődés lehetőségei … A rossz, teljesen a Sátán szolgálatában álló szellemi akkor megtapasztalja az új Föld teremtéseibe való újbóli száműzést, miközben a jó, az Istenhez hű maradt szellemi éppen úgy a Földön marad, azaz be fogja népesíteni az új Földet az új nemzetség törzseként … Minden még fejlődőképes előtte viszont le lesz hívva és a végén már csak olyanok lesznek, akik nyíltan Isten ellen mennek és ezzel Sátánnak felismerhető szolgái, és olyanok, akik hűek maradnak Istenhez a hit elleni legsúlyosabb harcban és emiatt alkalmasak az új nemzetség törzseként … akik aztán paradicsomi életet folytatnak Földön, ami a Föld emberei számára összehasonlíthatatlan és ezért is kigondolhatatlan.

 

Egy nagyon is boldog állapot ez azok számára, mivel az Atya gyermekei között fog tartózkodni … ahol nincsen bűn és nincsen halál, nincs szenvedés és aggódás és az emberek mennyei boldogságot élveznek Isten jelenléte által, pedig a Földön vannak. De a Föld többé már nem az, ami a vég előtt volt … a pokol melegágya, ahol kitombolta magát az Isten ellenfele, hogy elnyerje magának az áldozatait … Paradicsommá vált a Föld, és akik mostan rajta tartózkodnak, azok olyan emberek, akik alkalmasak voltak a fénybirodalomra, de akik még megtarthatják földi testüket és mégis boldogok … akik Isten akaratában élnek, akik egy gyönyörű, újraalkotott Földet vehetnek birtokba, hogy egyrészt utódjaiknak, másrészt a még lekötött szellemi számára is egyengethessék a magasba vezető utat és elősegítsék a felfelé ívelő fejlődést, ahogyan az ki van tűzve Isten Üdvözítő tervében …

 

Hosszas időre befejeződik a harc a szellemi birodalomban, de a fénylelkek is leszállnak újra a Földre, hogy felajánlják segítségüket az embereknek, és ezzel biztosított a szellemi fejlődés is az új Föld minden teremtettsége számára, és a formából való megváltás meglepő gyorsasággal halad előre, mert a Sátán befolyása hosszas időre ki van kapcsolva … és ezzel béke van a Földön és a szellemi birodalomban … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“