A szent kapcsolat Velem

Levél a kolosszeieknek, 3. fejezet, 12-17. bekezdés

Nővéreim és fivéreim!

12              Kiválasztottak vagytok Isten által és az Ő szeretett gyermekei vagytok, aki hozzá tartoznak. Épp ezért mostantól szívbéli együttérzés legyen életetek meghatározója, épp úgy ahogy a jóság, szerénység, elnézés és türelem is.

13              Viseljétek el egymást és bocsássatok meg egymásnak, ha valaki igazságtalanságot tett veletek. Mert a Krisztus is megbocsájtott nektek.

14              Minden másnál fontosabb a szeretet. Ha birtokoljátok, semmiben sem lesz hiányotok. A szeretet a kapocs, ami összeköt benneteket.

15              És a béke, amit Krisztus ajándékoz, legyen egész életetek meghatározója. Az Isten hivatott titeket arra, hogy békében éljetek egymással; hisz mindannyian Krisztus azon egy testéhez tartoztok. Legyetek hálásak ezért az Istennek!

16              Engedjétek kibontakozni közöttetek Krisztus üzenetének teljes bőségét. Tanítsátok és intsétek egymást teljes bölcsességben és legyetek hálásak érte Istennek teljes szívetekből zsoltárokkal, dicsőítő énekekkel és dalokkal, melyeket az Isten szelleme ajándékoz nektek. Hiszen megtapasztaltátok az Isten kegyelmét!

17              Minden tettetek – beszédetek és cselekvésetek – mutassa fel azt, hogy Jézus a ti uratok. Mivel kapcsolatban vagytok Vele, mindenért köszönetet mondhattok az Istennek, az Atyának.

 

—————–

 

Szeretett gyermekem!

Tehozzád, aki ezen sorokat olvassa, tehozzád szólok.

Odabent lakok minden emberben és megszólítok mindenkit, csak hajlandónak kell lennetek fogadni Engem.

A Hozzám elvezető legbiztosabb út a Velem fenntartott bensős kapcsolat. Benned lakozom és szívesen értekeznék veled. Újra és újra küldök neked gondolatban sugallatokat és próbálom veled felvenni a kapcsolatot. Ha pontosan odafigyelsz a gondolataidra, akkor felismered, hogy jönnek feléd olyan gondolatok, amelyek nem a tiédek, hogy szól hozzád egy hang odabent, egészen csendesen a rejtettben, mégis eléggé érthetően, hogy észlelhesd. Ez az Én hangom, ami szól hozzád. Fáradozok érted. Ily ennyire fontos vagy Nekem!

 

Mivel csak nehezen érlek el téged szívedben, így hát a szóvivőimen keresztül is beszélek hozzád, hogy feketén-fehéren is tudd olvasni az Én említett szavamat. Talán elérlek téged ezen úton.

 

Nem csak azt akarom, hogy meghalljál Engem vagy hogy olvashasd szavamat. Sokkal inkább fel akarok építeni veled egy kapcsolatot, hogy közvetlen tudjunk egymással értekezni. Élénk kapcsolatot szeretnék veled létesíteni, ahol mindketten kérdünk és felelünk. Ezután nem kell többé kételkedned Bennem, és nem kell többé tévutakon járnod, hisz akkor már tudod, hogy a rejtőző gondolatok benned az Én szavaim, melyekben megbízhatsz. És akkor létrejön benned egy növekvő bizalmi alap, ami többé nem enged el téged Tőlem.

 

Ha ezek alapján meg szeretnél ismerni Engem, akkor próbálj meg odafigyelni és észleld az Én szavamat benned. És Én eléd jövök, habár csakis a halk szívbeli hangommal szólok hozzád. Ha hallgatsz e hangra, akkor nem kell többé tévutakon járnod, hanem már csak az egyenes útra kell térned Én felém.

 

A külső világ megpróbál titeket megtéveszteni és elnyerni titeket magának, de ott nincs az igazság. Hát nem tapasztaltátok meg ezt kellőképpen az utóbbi időkben? Nem tapasztaltátok meg, hogy minden szinten megcsalnak titeket? Nem tapasztaltátok meg, hogyan próbálnak titeket megbabrálni a félelemmel?

 

Én a szívedben lakom, ez a legrövidebb út Hozzám. Ha kérdezni kívánsz Engem a szívedben, akkor választ fogok adni neked és az Én szavaim igazak. Ha elfogadod a benned mondott szavaimat, akkor nem kell többé tévutakon haladnod. Csak hívnod kell Engem és Én itt vagyok számodra. Nincsenekkülönleges fogadó óráim, hanem mindig itt vagyok számodra.

 

Minden Hozzám intézett gondolat azonnal megérkezik Nálam. A Hozzám való kapcsolathoz nincsen szükséged különleges telefonra, mobilra, okostelefonra vagy egyéb értekezési eszközre. Elég ha gondolatokban megszólítasz Engem és Én követem hívásodat, és akkor itt vagyok. Próbáld csak ki egyszer!

 

Az a legjobb, ha foglalkozol az Istenségemmel és az alkotóságommal, ha kérdezed, ki az Isten, vagy szemügyre veszed körülötted a természetet és a rejtelmeit, akkor nyitva áll Előttem a szíved. Akkor kinyilatkozom neked némely titkot és fel fogod ismerni, hogy a hozzád intézett szavak az Én szavaim. Nem tudsz Engem bizonyítani, a tudományotok sem tud, se mérőeszközeivel, se filozófiájával. Csak hinned kell Bennem, és Én bizonyságot teszek neked arról, hogy itt vagyok. És ez akkor teljesen más formája a bizonyságtételnek, mint amit megszoktatok. Ez az Én módom! Ebben aztán nem fogsz már kételkedni, álljon megannyi ellenbizonyíték vele szemben. Egyszerűen csak hiszel és bízol Bennem, mert személyesen, úgymond a saját bőrödön megtapasztaltál Engem.

 

Ez a Velem folytatott kapcsolat azonban általatok létesítendő. Nézd, mindannyiótok elfordult Tőlem, elhagytatok Engem és megbuktatok, s most nektek kell jönnötök. Ez az ok és okozat törvénye.

 

De Én egy szerető, irgalmas Isten vagyok és szeretettel jövök elétek. Csak gondolj Reám, és máris nálad termek. Egyetlen gondolatod Én reám már elegendő, hogy nálad teremjek. Nem kell félned attól, hogy ez félrevezetés lehetne számodra. Gondolataidban megnyílt Felém a szíved és ebből kifolyólag biztos lehetsz, hogy Én vagyok az, aki válaszol neked. Gondolataid Számomra azon kapu, amelyen át eljövök hozzád. Ide nincs hozzáférése egyetlen megtévesztő-szellemnek sem, csak akkor, ha te magad engeded be őt önszántadból. Biztos lehetsz benne, hogy ez a gondolatbeli kapcsolat egy szent kapcsolat, amit senki sem képes elpusztítani, csakis te magad. Használd fel a kapcsolódás ezen lehetőségét és határtalan gazdagsághoz jut a lelked. Használd a párbeszédet Én velem.

 

Meg fogod tapasztalni, hogy ezen kapcsolat által nagy gazdagságot nyertél el magadnak, ami nem múló. Soha sem fogsz üres kézzel kikerülni.

 

Azon fáradozom épp ezen mostani korszakváltás alatt, hogy minél több lelket elvezessek Hozzám és mentsem, ami még menthető.

Ismerd fel, hogy Az, Aki így beszél hozzád, nem más, mint a te Istened és Teremtőd, Aki Atyaként, fivérként és barátként közeledne feléd. Ismerd fel, mennyire fáradozok érted, mert szeretlek. Szeretett gyermekem vagy és az is maradsz, amelyet ápolok és gondozok és mégoly mélyre is esel és mégoly messzire is távolodsz el Tőlem. Utánad megyek és haza hozlak!

Ha kapcsolódsz Reám, akkor helyt fogsz állni a korszakváltás alatt is és a földi út nem volt mindhiába számodra. Csatlakozni fogsz Hozzám és örökkévalóságig nem fogsz eltávolodni Mellőlem. Ámen

 

2023.01.17.