Menteni akarom, ami menthető

Szeretett gyermekeim! Földrészeteken ma egy eddig soha nem létező jólétben éltek. Legtöbben már nem tudjátok, milyen fájdalmas lehet az ínség. Hogy helyesen értsük egymást – támogatom a jólétet is. Csak nem azonosak a nézőpontjaink, mert míg ti a testetek jóllétét értitek ezalatt, ami csupán rövid időtartamú, addig Én a lelketek jólétét értem alatta, ami örökkévaló. És ez a különbség és a más nézőpont.

Nézzétek, csak egy rövid ideig éltek itt a Földön és igyekeztek nyereséghozóan felhasználni az életeteket. Ez értelmes dolog! Eközben csak a nézőpontotokkal van gond. Rövid életetek szemszögéből gondolkodtok, mégpedig rövidtávon, Én azonban hosszú távon gondolkodok az örökkévalóságra tekintve. És legtöbbetek aztán eszerint alakítja az életét.

 

Közületek sokak élete dínomdánom, kiélvezik az élet minden lehetőségét, kiélik magukat minden téren és kívülre kimutatják kik és mik ők – de, mindez csak külsőleges. Sokaknak még tudatukra sem válik a cselekvésük. Bensőjükben azonban üresség van, amit aztán kábítószerrel fátyoloznak, ha nincs már más. A kábítószert átvitt értelemben értem, mert a kicsapongó élet, ami függőséggé válik, az már elegendő kábítószer.

 

Mert minden bírálat és intés életvitelüket illetően zavarja őket, így hát eltaszítanak maguktól mindent, ami egy felelősebb életre emlékeztetné őket.

Félnek az Én bírálatomtól is és ezért kerülnek Engem.

Ahol jólét uralkodik, ahol tele van és jóllakott a pocak, ott mértéktelenség, gondatlanság és közömbösség uralkodik, ott legtöbbször hitetlenség lakik.

Úgy vélitek, csak egy életet éltek, mert nincsen több élet a földi halál után. Ezt igazolja a tudomány is, mely eddig még nem állapított meg további életet. Az élet maga, legalábbis úgy véli a tudomány, véletlenből ered és ez alapján nem létezik Teremtő sem, akinek felelősséggel tartozna az ember. Így hát mindenféle gondolat egy további életre értelmetlen.

És így sokan gondolják, hogy „csak egyszer élünk“ és alaposan kiélvezik az élet adta összes lehetőséget. Ebből a beállítottságból ered aztán a hitetlenség.

Így is-úgyis zavar titeket a Teremtő gondolata, hisz másképp felelősséget kellene vállalnotok élt életetekért a Teremtő előtt és ezt nem akarjátok. Úgy vélitek, ti vagytok a teremtés koronája és ezzel senkinek sem vagytok felelősek életetekért. Ennek megfelelően alakítjátok magatoknak az életfilozófiátokat, ami passzol az életviteletekhez és ezzel nem is kell róla többet elgondolkodnotok.

Teli a pocak, a szív üres.

Honnan jön hát a szívetek üressége?

Nézzétek, ezért gondolkodom el rólatok saját gondolataimmal.

Hiszen Én is szeretném, hogy már itt jólétben éljetek, de hát nem úgy, ahogy az imént ábrázoltam. Muszáj az életeteknek egyből korlátlan önzésben elfajulnia? Az önzőség vakká tesz, nem látjátok többé a felebarátotokat. Csakis önmagatok körül forog minden és az egótok körül és megfeledkeztek arról, hogy vannak még olyan emberek is, akiknek nem kívánkoznak állandó ünneplésre. Nem mindenki él jólétben. Nem látjátok az ő bajukat, gondjaikat és szükségletüket? Hisz jól ünnepelni csak akkor lehet, ha minden ember jól van. De nem így van.

 

Egy másik szemléletmód, ha a szív szemével néztek. Ha a szívvel néztek, akkor növekedni fog bennetek a másik iránti együttérzés és megértés. Ti magatok is most vagytok túl egy válságon, egy tömeges járványon.

Így hát kérdem tőletek: Nép, miért alszol?

Mit tanultál a világjárványból?

Azt hiszitek vége mindennek és újra a régi kitaposott úton jártok….

 

Nem volt elég válság az utóbbi évtizedekben? Minden válság fokozódott. És ez sem volt az utolsó! A válságok és természeti csapások gyarapodnak és fokozódnak. Mennyivel rosszabb legyen még, mennyire szörnyűséges legyen még engedelmetekkel?

Lesz ebből még sírás!

Az ellenfél még messze nincs legyőzve.

Csak miért nem akartok tudni Rólam?

Engem, Megmentőtöket és Üdvözítőtöket szem elől veszítettetek.

Miért lettem számotokra ennyire közömbös?

Mit csinálok rosszul véleményetek szerint?

Van-e válaszotok kérdésemre? Gondolkodjatok el róla kellő komolysággal.

Mindegyikőtök megadhatja Nekem a válaszát szívében. Hallgatom!…

 

Fáradalmas úton jártok, nem is sejtitek mennyire. De a kövek, melyekbe belebotlotok, ti magatok rakjátok az útra. Hisz ti bíráskodtok önmagatok felett. Nem Én vagyok a ti bírátok, hanem ti magatok vagytok azok – már itt a Földön is. Nem veszitek észre? .. A levest, amit ti főztök, nektek kell kikanalaznotok. Ez az Én nevelésem!

 

Nézzétek, így hát nem vagyok a bírátok, ahogyan azt a teológusok állítják hamis módon saját előnyük végett, hanem az ügyvédetek vagyok. Intenélek-e titeket máskülönben és kérnélek-e benneteket, hogy maradjatok a helyes úton? Máskülönben felhívnám-e a figyelmeteket a titeket fenyegető veszélyekre? Így várni fogok rátok az ítéletetek napján – ez a halálotok napja – és a saját ítéletnapotokon, amit a lelkiismeretek tart felettetek, menteni próbálom, ami még menthető. Nem a bírátok vagyok, hanem az ügyvédetek!

 

Ha nyitott szemmel és füllel jártok a világban, akkor nem kerülhetitek meg Jézus személyiségemet. Mellőzhettek, eltakarhatjátok szemeteket és elzárhatjátok fületeket Előlem, kitörölhettek gondolkodásotokból. Felnevelhetitek gyermekeiteket Nevem nélkül, megtagadhattok. De a nevemtől, ami Jézus Krisztus, nem szabadultok meg többé. Az egyesek igen, de nem mindenki. Nemhiába jöttem el a Földre! Azért jöttem, hogy mentsem, ami még menthető volt és mai is menthető! Azok viszont, akik tudatosan megtagadnak Engem, azokat megtanítja majd a sorsuk – ha nem is itt az anyagban, akkor a szellemi világban. Ez az Én figyelmeztetésem felétek!

 

Természeti csapások és válságok jönnek és egyre hevesebbek lesznek.

Marad a kérdés: Mit tehettek?

Itt most mindazokhoz fordulok, akik még hisznek Bennem és tisztelik a nevemet, Jézust vagy Jézus Krisztust. Kezdjétek napjaitokat az Én nevemmel ajkatokon. Kezdjétek tevékenységeiteket az Én nevemben. Nem fogtok lemaradni róla, ahogyan áldott marad Előttem a tevékenységetek. Sok nehézségtől meg lesztek kímélve.

 

Igen, éppen most a korszakváltásban, melyben különlegesen szem előtt tart titeket az ellenfelem, melyben csábítani próbál titeket az ellenfelem és megpróbál elfordítani titeket Tőlem, sokan közületek meg fogják érezni a jelenlétemet és felismerik a megsegítésemet.

 

Az ellenfelemet képezik pl. társatok, gyerekeitek, rokonaitok és ismerőseitek, vezetőitek és csábítóitok, kormányaitok, mindazok, akiknek tüske vagyok a szemükben és akik Ellenem tevékenykednek.

 

Igen, ezen időben különleges erőszakkal járnak el veletek ezek a sötét erők. És ha megtalálták a bejáratot hozzátok, azon esetben nehéz lesz számotokra újra megszabadulni tőlük. Egyre elrettentőbb és kivehetőbb lesz a lelketek végett vívott harc.

Ezért is fontos számotokra, hogy egy védőfalat teremtsetek magatok köré, miképp kimondjátok a nevemet, Jézust és kéritek Tőlem a vezetésemet, megsegítésemet, védelmemet és áldásomat.

Emiatt is kezdjétek napi műveteket egészen komolyan az Én nevemmel. Kapcsolódjatok Reám, kérjétek a támogatásomat, akkor megtudlak védeni titeket. Aztán számtalan fénylénnyel egy védőfalat alkotok körülöttetek. Ezután semmi sem fog tudni megrendíteni titeket. Egyre több bizalmat nyertek a védelmemmel tett tapasztalattal, úgy hogy félelem nélkül és bátorsággal megtelve fogtok élni. Belső béke és kiegyensúlyozottság fog bennetek növekedni, ami kifelé fogtok sugározni, ami visszataszítja rólatok az ellenséges erőket. Ez bennetek a fény – az Én fényem.

 

De ha eltávolodtok Tőlem, fellazítjátok a Velem tartott kapcsolatot, akkor helyet foglalnak bennetek világerők és kényelembe jönnek bennetek, elterjed bennetek a világgondolat és bejárást teremt szívetekbe a pokoli erők számára.

Ezen erők kifejezése aztán belső békétlenségben, kiegyensúlyozottság hiányában és félelmekben mutatkozik meg. Napi műveitekben is fel fogjátok ismerni, mely áldatlan marad. Ekkor legnagyobb veszélyében van a lélek annak, hogy kötödésre bírják a pokoli erők. Mivel önszántatokból adtatok fel Engem, sajnos így meg kell engednem mindezt. Ez volt a ti akaratotok.

 

Mit lehet tenni ezen helyzetben?

Nézzétek, mindig nálatok vagyok, sohasem hagylak el titeket. Én nem! Így lehetőségetek van Hozzám fordulni. Csakis Velem és a nevemmel áll fent a lehetőség számotokra, hogy megszabaduljatok ezen erőktől, melyeket összefoglalva az ellenségemnek nevezek. Teljesen mindegy mi választott el titeket Tőlem a helytelen viselkedésetek által, gyertek Hozzám és Én megsegítelek benneteket.

Hívjátok a nevemet, Jézus Krisztust, tegyetek tanúvallomást mellette és ki fogok állni mellétek. Utána megyek minden elvesződött bárányomnak és haza hozom. Ezzel az eljárással újból védőfalat építetek magatok köré. Segítek – de nektek kell eljönnötök.

Én, Jézus Krisztus, üdvözülés és mentés vagyok, így a ti megmentésetek is csak a nevemen és Rajtam keresztül megy, Jézus Krisztuson keresztül. Ámen

 

2023.02.20.