A szerepek

Belátás, 2020. május 9-én

 

 

Ismét egy összejövetelen vagyok, egy óriási nagy teremben, ami nekem inkább úgy tűnik, mintha ez lenne az egész világegyetem. Mintha olyasmi lenne, mint egy tervezési fórum. A fénylények seregei fel vannak osztva külön csoportokba és ezek között van olyan lény is, aminek a fénye erősebben lüktet, mint a többié. Együttvéve mind egy nagy egységet alkotnak hangból, színekből, fényből, ezüstből és aranyból.

 

A hármasság, Isten az Atya, a Fiú és a Szent Szellem képezik a középpontot, legmagasabb erőben és energiában, a fény leírhatatlan hevességében, egy olyas féle óriási erőképességben, mint egy energetikus védőbástya. Gondolatátvitellel három műveletre lesz felosztva a nagy terv, az Első, a Második és a Harmadik Műveletre. Ezt követően köztes lépésekre osztják fel a szakaszokat és a szellemlények kezdik kiválasztani szerepüket ezen színműben.

 

A látomást, amit bensőmben fogadok, e ponton megszakítja egy üzenet:

 

«Tudjátok, közületek sokan, kik ezt olvassátok, jelen voltak ezen nagy tervezési üléseken, ez azonban árnyékba bújt, amit csakis ti magatok tudtok átvilágítani. Ismeritek még a Názáreti Jézus körüli történést, de volt az Első Idő is, az Ótestamentumé. Többetek jelen volt a szereposztáson az Atya tróntermében, ami minden résztvevővel lezajlott.»

 

Mint egy színműben, itt is bemutatnak minden egyes szerepet, kezdve az úgynevezett főszerepekkel. Mily erő, mely jellem, mely tulajdonságok szükségesek a szerepekhez? Tanácskoznak, mérlegelnek és magas felelősség közepett választanak. Mindegyik szerep hétszer kerül kiosztásra és ugyanazzal a tervvel lesz meghatározva. «Mint egy tartalék játékos.», Gondolom. A főszerepek körül egy első hadtáp képződik, az első csatasor, ami előkészít, időtanuk, akik előkészítésben segédkeznek és aztán a hátvéd, ki az utómunkát végzi. Minden lény maga választotta a szerepét és teljes egészében felveszi magában a szerepet. «Mint egy véset», gondolom és e gondolatot megerősítik a bensőmben: «Igen, minden egyén szerepe olyan, mint egy mély véset, mint egy második bőr.», hallom magamban.

 

A szerepek nagyon fontosak. Vannak a királyok, a hercegek és a koldusok, királynők, hercegnők és szolgálólányok, tábornokok, katonatisztek és katonák, bírók, tanácsadók és végrehajtók, urak és szolgák, úrnők és cselédlányok. Vannak párok is, a férfi szerepe, a nők szerepe, az apáéké, az anyáéké és a gyermekeké, húgoké és nővéreké, öcsöké és bátyáké. Ebben a szereposztásban nincsenek jobbak vagy rosszabbak, nincsen fent és lent, mind ugyanazon a szinten és egyenértéken vannak. Senki se több, se kevesebb, nincsen különbség, ez a teljes egyenlőség a felelősség teljesítésében. E szerepeket beteljesülésbe kell vezetni, mi azt jelenti, az „elvégeztetett“-be. Eközben minden szerepnek megvan a saját feladata: A felsőbbségekből legyenek felelősségtudatos, igazságos, Isten által vezetett vezetők teli gondoskodással. Az alattvalókból legyenek gerinces, Isten által vezetett segédek és szolgálók, igen irgalmas szamaritánusok. Mindegyikük tiszta, igen tiszták a szándékaikban és lényükben, önzetlenek a feladatukban, az Atyjuk szolgálatában.

 

A mennyei családok képessége törvényben, jogban és igazságban van, kapcsolatban a jósággal, szeretettel és irgalmassággal. A képességek különbözősége feszültséget teremt egymás között, melyek fejlődésük alatt kiegészítik egymást. Növekedés csakis ebben és ezen feszültség által lehetséges, ami végül is egy kiegészítést jelent. Látom, ahogy egy kör képződik azok körül, akik kiválasztották szerepüket a Megváltás és Hazavezetés Tervében. «Az Egység.», Gondolom, «Igen, ez az egység Istenben, Atyánkban.»

 

Aztán látom, ahogyan hat további kör képződik a fénygyűrűn belül, mindegyikük más-más színben lüktet. Utána közülük két kör mindig forogni kezd. A forgás növekedik és a körök kezdenek egymásba kapcsolódni. Nekem úgy tűnik ez a folyamat, mintha egy erőforrás a lehető legmagasabb forgásában lenne. Ezen összekapcsolódásban valami áttörés féle történik, amiben a szín sokkal inkább fénnyé alakul és a két körből egy fekvő nyolc képződik. Egységet alkotnak.

 

 

Párosságról van szó és egységről és a szerepek „elvégeztetett“-éről!

 

A törvény férfi minőség, kapcsolatban áll a jósággal, ami női minőség.

 

A jog férfi minőség, kapcsolatban áll a szeretettel, ami női minőség.

 

Az igazság férfi minőség, ami kapcsolatban áll az irgalmassággal, ami női minőség.

 

A mennyei világokban hétszer hét, azaz 49 jellem létezik. A mennyek különbözőségében együttesen képezik a legmagasabb kiegyensúlyozottságot és egységet.

 

Azonban, oktatják a résztvevőket, a Földön pont ez a különbözőség lesz az egyik legnagyobb kihívás. Aztán azzal folytatják, hogy ennél is nagyobb lesz az önakarat árnyéka, amelybe lépniük kell majd a mennyei lényeknek, ami az ellenteremtéshez tartozik, és ami felismerendő és legyőzendő. Egy harmadik nehézség az lesz, hogy el fogják veszíteni az emléket az Atya szeretetére, a hazára, a nagy tervre. Azok is, akiket az Atya a saját népének fog hívni, el fognak veszni ugyanabban a megtévesztésben és zavarodottságban, mint a bukott lények, és az árnyékvilágok sűrű ködében kell mozogniuk, hogy megtanulják kiküzdeni magukat az ellenfél és ellenszellem ezen birodalmából.

 

«Mily hatalmas egy terv, mely hatalmas feladat és kihívás!», Gondoltam, «Vajon sikerülni fog? Emlékezni fognak majd a mennyei lények? Milyen lesz számukra az Istentől való távolság? Mi nyújt nekik majd tájékozódást?» És meghallottam az Atya hangját: «Az elsők már visszataláltak, már sok minden sikerült. Hallgatnak a belső vezetésükre és felismerik egymást mint fivér és nővér. Sokkal gyorsabbak lesznek az egymással való kötődésben, mint gondolod, abban vonultak ki az Én Népemként, hogy hazavezettessenek.»

 

 

Belátás az Új Időben

„És jövendölni fognak fiaitok és leányaitok, vénjeiteknek álmaik lesznek, férfiúitok látomásokat fognak kapni.

Még a szolgákra és a cselédekre is kiöntöm szellememet azon napokban.“