Forduljatok vissza és változtassatok gondolkozásotokon

Üzenet a világnak 2020. július 29-én

 

 

Emeljétek tekinteteteket fel az égre, Én, Krisztus, megemelem szavam, megszólítom lélek- és emberszíveteket! Változtassatok gondolkozásotokon, változtassatok gondolkozásotokon, emeljétek tekinteteteket fel az égre! Ó, lássátok az üstököst, ami mint akkoriban, most is beszél hozzátok emberekhez. Bejelenti nektek a nagy megmentést és a mentési műveletet, ami zajlik éppen, ami mindegyikőtöknek szól. És így Én, Krisztus mondom nektek újra és a legbehatóbban: Forduljatok vissza és változtassatok gondolkozásotokon! Miért kételkedtek? Miért nem hiszitek és miért nem értitek, hogy minden szó, amit olvastok, eltalál hozzátok, mert tudom ki olvassa ezen sorokat, mert minden ember mellett ott vagyok, aki rátalál erre az oldalra? Én, Krisztus, szavamat küldöm tudatotokba és ha az ember nem is tud mindent elhinni, a szíve akkor is befogadja. Lásd, még ha csak azért olvasod ezen üzeneteimet, hogy hibát vagy értelmetlenséget találj bennük, e szavaim nyomot hagynak minden lélekben, melyeket nem lehet kitörölni onnan. Ki hitt anno a szavaimban? Ki mert a keresztem alá állni és kiállni Mellettem? És mégis nagy volt a követőim tábora. Ha hinnének mindazok, akik írásaikban Hozzám tartozóknak vallják magukat, ha élnék is a hitüket, mennyivel szebb, gazdagabb, nagyszerűbb lenne a világotok. És így felteszem nektek a kérdést: Melyikőtök áll az én oldalamra és vallomást is tesz róla? Miért nem érkezett meg a feltámadás a személyes életetekben? Tudjátok, aki felett még mindig a félelem uralkodik, az idő és tér által kötött. Győzzétek le félelmeiteket, mert a félelem az ellenfél legkedvesebb eszköze és a leghatékonyabb fegyvere, amivel harcol ellenetek és amivel leköt titeket.

 

Valóban, valóban azt mondom nektek, megrekedt az egész emberiség az emberi gondolkodásának kicsiny szelleműségében és a nagyzási hóborában. És újból mondom nektek, Én, Krisztus: Változtassatok gondolkodásotokon és forduljatok vissza! Meddig akartok még e világ mocsarában taposni, meddig akarjátok még hordani a fájdalom keresztjét? Az Én fájdalomkeresztemből győzelemkereszt lett, mert kitartottam hitem mellett még a legnagyobb ínségben és megszorultságban is. Ti is hivatottak vagytok megvívni ezt a győzelmet, igen, ez hozzá tartozik a világi gondolkodás legyőzéséhez, amiben kötve vagytok emberi gondolkodásotok, elképzeléseitek és véleményeitek árnyékában és hatáskörében. Bárhol is állsz, Én melletted állok! Bárhová is érkezel, Én már ott vagyok! Világít lelkedben a fényem, utat fog mutatni neked, segíteni fog, hogy eljuss Hozzám és kövess Engem. Mindent, mindent bevetnek és felhasználnak a szavam ellen, de Én vagyok a győztes, az Isten született fia, akit bejelentett a betlehemi csillag. Viszont Én vagyok a visszatért Krisztus is, aki jelen időben győzelmi diadalmenetét járja az Istentől távoli világok felett. Kevés, nagyon kevés ember van beavatva ezen történésekbe, néhányan közéjük tartoznak, bár fel sem fogják, azonban az ájtatos lelkük sejti és elragadtatott és megérintett. És ahogy Jézusként mondtam nektek, a mennyekkel úgy van mint egy királlyal, aki meghív fiának házassági ünnepségére, úgy most megismétlem ezen szavakat szellemi értelmükben.

 

Az apa nagy ünnepségre hívott. Látni kívánta családját az ünnepi asztalnál. Időben kiküldte a meghívót, mindenki fel tudott rá készülni. Amikor minden elő volt készítve, újra kimondták és kézbesítették a meghívót, de a meghívottaknak fontosabb dolguk volt. Meg kellett művelniük a földeket és foglalkozni az ügyeikkel, még mindig fontosabb nekik az ellenteremtés, a földi birodalom, mint az Én és az Atyám birodalma, a Mennyország. Így élnek az emberek, igen az emberiség, alig érinti meg őket az Atya hívása és az angyalok harsonaszava, ami az egész világegyetemben hallható! Az emberiség álomba szenderült az árnyékában, nem hall és nem lát. Azok, akik a családhoz tartoznak és el lettek érve, azokat a hitetlenek kiközösítették, megalázták és gonosz módon küzdöttek ellenük. És így kimegy a meghívó az ünnepségre és mindazok, akik megszólítva érzik magukat, azok fognak ülni a nagy asztalnál, ünnepélyesen felöltözve a trónteremben. Egy nagy családi összevezetés fog megtörténni, a trónterem át lett helyezve a Krisztusi síkra, a 4. síkra, amelyen elétek jöttem. Ennek is megvan az időpontja, a ti teretekben és időtökben, ez a 2020. év augusztus 1., és a szellemi térben zajlik. És ha valaki megpróbálna belopakodni és a megtévesztését bevinni a tiszta szellembe, úgy azt a megtévesztést nem fogja tudni fenntartani a fényben. És ha utólag el szeretnétek olvasni az esküvőn elmondott szavaimat, akkor olvassátok és kérjétek, hogy meg is tudjátok érteni. Olvassátok el a végéig, olvassátok a ruhákról szóló bekezdést is. Ó, fogjad fel, nem engedek többé csúfot űzni Magamból, hogy visszaéljenek a nevemmel, már az irgalmasság köpenye sem takarja be a szégyent annak a reményében, hogy talán mégis valami menthető, mielőtt kitörnek a viharok, felfedik az igazságot és a nagy megtévesztésnek be kell vallania a szégyenét! Változtassatok gondolkodásotokon, változtassatok gondolkozásotokon, hogy megértsétek a jelképeket, amik olyannyira világosan adattak nektek! Mennyire közömbösek lettetek, csak a mára gondoltok és a holnapra nem és még kevésbé a lelki életetekre. A legsúlyosabb megszorultságba kerültök és nem kérditek miért? Vagy jóléttel és bőséggel takaróztok és nem kérdezitek miért? Minden, ami köt titeket térhez és időhöz, az köt az anyaghoz is, de mondom nektek újra és újra: Az anyag fel fog bomlani és nagy fájdalom kíséretében fogjátok ezt megélni, ha még kötődtök az anyaghoz. Engedjétek el, engedjétek el és változtassatok gondolkozásotokon, ez a világ nem az Én és az Atya birodalma, nem menthető többé! Nem áll többet a rendelkezésetekre, ahogyan a Mars sem fog a rendelkezésetekre állni. Az anyag számára nincsen kitérési bolygó, az anyag fel- és kiépítése befejeződött. Minden egyénnek ott folytatódik, ahol áll. Az asztrális világok minden árnyékterülete rendelkezésre fog még állni, azonban senki nem fogja kívánni magának, hogy ott legyen. Minden ember maga dönt, hol és hogyan folytatja, nem ér semmit a bölcs-mondás, a tudás, csak az számít majd, ahogyan élt és amit elhatározásában kivitelezett. Már most nagy a nyüzsgés és várakozó hangulat jellemzi a lélekszinteket, a tisztulás és bebizonyulás fokait, melyek hűségi vizsgákat is tartalmaznak, mivel ők is megkapják ezeket az üzeneteket, melyek a SzellemKorban mindazoknak adatott, akik nyíltak az Atya Szelleme felé. Minden sokkal nagyobb, sokkal hatalmasabb, mint ahogy gondolnátok. Tudjátok, a ti világotok nagyon kicsi a világegyetemben, legyen ez tudatotokban.

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.