A terv sikeres lesz

 

Üzenet a világnak 2020. április 12-én

 

Én, Istenetek és Atyátok, megemelem szavam legnagyobb aggódásom és aggodalmam közepett. 2000 év kegyelmi idő, 2000 év gondolkodási idő. De mit csináltok? Egyszerűen csak folytatjátok! Folytatjátok elvakultságotokban, miben magát az Istent játszátok, amiben megbabráljátok, megkínozzátok és legszégyentelenebb módra kizsákmányoljátok a teremtéseteket, ami az Én teremtésemre épül! Így most beléptetek a három tisztátlan óriás hatalmi harcába, melyben mindenki a legnagyobb és legfontosabb szeretne lenni. Így a neveteken nevezlek benneteket: A gátlástalan, az erőszakos és a lelkiismeretlen. Rabszolgává tettétek a népemet, úgy, ahogyan a saját híveiteket, népeteket is rabszolgákká tettétek!

 

A bűnbánat és búcsú ezen napjaiban intelek benneteket, Én, Istenetek és Teremtőtök: Ismerjétek fel a lehetőségét annak, hogy ki lehet vezetni benneteket az eljövendő heves viharok és magával ragadó hullámok alól! Fel fog nyílni a föld, úgy, hogy nem tudjátok hová lépjetek! De még ezen ínség és szorultság idejében is megtalálják segítőim az útját, hogy kivezessenek benneteket alóla. Azt hiszitek, épp túl vagytok a jelenlegi gondjaitokon, de azt mondom nektek fájó Atyai szívvel: Még csak most kezdődött! Szakadó gáthoz hasonlóan fognak az emberre törni az általuk lefektetett okok (1). Tudjátok, ti hatalmon lévők és nagyjai ezen időknek: Anélkül, hogy változtatni tudnátok rajta, anélkül, hogy megakadályozhatnátok, romlani fog az állapot e Földön. Akkor is, ha állásba hozzátok az összes hadigépezetet, nem vagytok képesek kibújni az okok alól! Megtört a hatalmatok! Jön az árhullám, amit saját magatok okoztatok, az egyre többnek és nagyobbnak lenni megszállottságában! És mindazok a lelkiismeretlenek, kik embertársaitok iránti együttérzés nélkül tevékenykedtek: Mennyire nyomorúságosak vagytok, ha épp ti vagytok érintettek! Érezni fogjátok a fájdalmat, amit másoknak okoztatok. Az isteni igazság leleplezi hamisságotokat, hazugságotokat. Az isteni fény láthatóvá teszi sötét mesterkedéseiteket és felfedi szörnyűségeiteket és igazságtalanságaitokat az isteni igazságossággal! Mindazok, aki karmaitok közé kerültek, mindazokat hívja most Istenetek és Atyátok, keljetek fel és lépjetek az igazság, a fény és az igazságosság oldalára! Engedjétek el, amihez kötöttétek magatokat és hagyjátok el a sötétség széles útját! Lépjetek ki a sötétségből! Lépjetek be a fénybe, az igazságba és az igazságosságba és térjetek a békeküldetés útjára! Úgy, ahogy akkoriban ki lett vezetve Egyiptomból a nép, úgy mindannyiótok ki lesz vezetve azok karmai alól, akik lekötöttetek titeket! Én vagyok a ti Istenetek és Atyátok, mindenkit ismerek! Ismerlek téged, ki érzed magadban ezt a hívást, ismerlek téged, ki el akarod hagyni fogdádat, és ha tényleg akarod, akkor segíteni fogok neked! Ne menj oda vagy amoda, ne kövesd a téged függőségbe vezető nyomokat, vonulj magadba. Fogadd el a tükröt (2), nézz az igazságodba, kérd a fényt és mérd magad az igazságosság mércéjével. Nézz életed gonoszának és rosszának a szemébe és tudatosuljon benned a vétked! Akkor tudni fogsz megváltási szükségedről és megérted, mekkora ajándékot adott neked Jézus emberként, és Krisztus barátod és fivéredként. Így hát ég a húsvéti tűz a Földön, a győzelem jeleként, amit egyre többen kivívnak magukban, és homlokukon hordják a bárány jelét: Ők a feltámadottak! Megélitek még, hogy anyagukban (testükben) feloszlanak azok, akik az ellenteremtésbe, a bukás világaiba jöttek magas szellemlényként hazahozatal és hazavezetés végett. Az elragadtatás, ami az írásotokban áll, az valójában a feltámadás, ahogyan azt Mária és Jézus is megélték. Ünneplitek ezen felemelkedést, de nem hisztek benne! Nem fogjátok abbahagyni a csodálkozást, ha megmaradtok hitetekben és lépésről lépésre végbeviszitek. Az egységben, az egy-mindenségben – ami a szellemkorban cél és valósággá válik – eltűnnek a szerepek. Mert megszűnnek és lényegtelenné válnak. Fehér ruházatban, segítőként Krisztus oldalán fognak munkálkodni mindazok, akik tudókká váltak, mert hittek, látás nélkül, bizonyíték nélkül. Ez a valódi hit. A tudás, az lenni akarás. Legyetek hát éberek, mert minden sarkon lesben állnak a csábítók, hogy megakadályozzák tervemet, ami viszont már nem lehetséges.

 

Krisztus:

 

És ha elmerültetek gondolatokban a húsvéti történésekről, ti emberek, emeljétek fel lelketeket és szellemeteket! Fogjátok fel, ó fogjátok fel mit jelent számotokra, minden ember és lélek számára a húsvét reggele! Hová vezet a győzelmem? A feltámadásba vezet, az örök életbe! Ki a futókerékből, amit az újjászületés kerekének neveztek. De most nyitva áll a kapu, mert legyőztem a halált! És most hívásom intézem térbe és időbe: Ti is vigyétek végbe az utatokat, amiben nem vagytok többé áldozatok és tettesek, nem akartok többé lenni és birtokolni, hanem azok vagytok, ami legeslegbelül a bensőtökben voltatok és vagytok! És ahogy nők voltak azok, akik legelőször megláttak élve, úgy van az ma is! Én, Krisztus, újból két nőnek mutatkoztam, akik akkoriban ezt a szerepet betöltötték. Azok, akik mindent odaadtak szeretetükért anyaként és szeretetükért nőként és követőként, Engemet is! Amikor anyám ölében nyugodott a halott test, a fej, a fájdalom jeleivel és élettelenül, visszaemlékezett, hogy ez a kép újra és újra felvillant előtte a bensőjében, félelmet keltett benne és most valóban megtörtént. Nagy fájdalmában áthozhattam őt a második valóságba, a lélek szintjére. Méghozzá egy virágzó kertbe, egy lugasba, mely fehér rózsákkal volt körülvéve. Ott beszélgettünk, közel voltunk egymáshoz, mintha nem is történt volna meg a keresztre feszítésem rémálma. Megmutathattam neki, amit már tudott, hogy immár nyitva állt a nagy reménykapu. Az átjáró az anyagi valóságból a lelki valóságba, egészen a szellemi valóság és szint kapujáig. Elvégeztetett! Ez az igazság és az örök élet útja. Ebben részesülni fog mindenki, aki éppígy megjárták a béke és a szeretet útját.

 

Mária meg tudta őrizni a legbensőbb lényét, a tisztaságot, a magában hordozott és élt hűség és alázat által. Hitt a Gábrieltől kapott szavakban, de nem tudta, mi lesz belőlük. Ebben a mai időtökben is az történik, mint akkoriban: Miért keresitek az élőt a holtak között? Ezt kérdeztem Mirjámtól is és így kérdezlek titeket, kik követtek: Megértettétek a győzelmet, ami a világ vereségéből áll? Megtudjátok emelni hiteteket? Hinni fogtok a két nőnek, akik újra belátásban részesültek és mesélnek nektek róla, mesélniük kell róla? Krisztus él! Krisztus beszél! Fogadjuk a szavát, és Ő vezet és tanít minket! Ő jelen van, visszajött közepünkbe, hogy bevezessen minket az igazságba, ahogy megígérte nekünk! Rajtuk keresztül tanítottam egy kis csapatot, mely csak nehezen hitte és értette. Tudjátok hát, ti mindannyian: Ez a ti utatok is, melyet véghez vihettek, amiben lerakhatjátok szerepeteket, miután megtisztítottátok magatokat és fehér ruhában besorakoztok az angyalseregbe és visszatértek családotokhoz, vissza a hősi útról, a megpróbáltatásból, a tisztulásból, vissza térből és időből, vissza az örökségbe. «Jézus él!», ez volt húsvét reggelén a köszöntés, amit még mai is használnak néhány intézményben. És Én, Krisztus, a Feltámadott viszonoztam nektek: Igen, így van! Legyőztem a halált, most győzzétek le ti is! Higgyetek a hihetetlenben és mindazok számára valóra válik, akik így tesznek. Emelkedjetek fel, ó emelkedjetek fel, hogy beléphessetek az örök életbe! És aki nem áll rá még készen, az tegyen meg mindent, hogy készenlétbe kerüljön. Győzzétek le ó emberek a könnyek, a fájdalom völgyét és ne engedjétek elvenni hiteteket! Legyetek erősek hitetekben, bármi történjen is életetekben és a világban! Higgyetek Istenben és tervében! Mondjátok: «Sikerülni fog!» Lássátok a kiegyenlítést, mialatt minden áll, értsétek a tisztítást, amiben ti is megtisztultok és értsétek meg a megpróbáltatást, mely alatt a követők állnak!

Ez a három lehetőség van, amiben a megtörtént áll.

 

(1) ok és okozat, azaz vetés és aratás törvénye alapján mindaz, amit okoztunk

(2) tükör, mint tükörbe nézés, tükör felmutatása, azaz szembesülés önmagunkkal

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.