A végidő jelei: Elhidegedett szeretet …

BD – 1953.05.29.
5687. – A végidő jelei: Elhidegedett szeretet …

 

Ez adjon hírt nektek a közeli végről, hogy elhidegült az emberek közti szeretet, hogy egy teljesen istentelen állapot uralkodik, mert Isten ott nem lehet, ahol nincs szeretet, még ha szájukra is veszik az „Isten“ szót. Szeretet nélkül a világ viszont a Sátán birodalma, ki birtokába vette ezen emberek mindegyikét, akikből hiányzik minden szeretet, amilyen ő maga is. És ezek éppúgy fognak beszélni és tenni, ahogy azt ő akarja, mivel befolyása alatt állnak és ő törődik is velük e Földön … Jutalmuk oda is való … Azonban egy szörnyű sors vár rájuk, amint elhagyták e Földet.

 

De meg lesz próbálva még minden a szeretet nélküli embereken, hogy elő legyen idézve lényük átalakulása … Ő nekik is hirdetve lesz szeretet, ha nem is szavakkal, akkor példa által … fel kell ismerniük, hogy a szeretet egy olyan erő, mely legyőzi, ami legyőzhetetlennek tűnik. Mert közel a vég, s mint ahogy felismerhető egyik oldalt a szellemi hanyatlás, úgy másik oldalt is tisztán felismerhető lesz, ahogy a szeretet-szellem legyőz mindent, ahogyan Isten láthatóan melléjük áll azoknak, akik kapcsolódnak Hozzá szeretetben folytatott élettel, Aki valóban erősebb ellenfelénél és bizonyítja hatalmát és erejét.

 

A szeretet elhidegedett az emberek között, és így az emberek is elszakadtak az Istentől, olyannyira távol állnak Tőle és erőtlenek, mégis kiegyenlítik szellemi erőtlenségüket annak a segítségével, aki alulról való … aki igenis ellátja őket erővel, mert alávetik magukat neki, tehát visszatérnek ahhoz, akitől véglegesen eloldozniuk kellene magukat a földi élet során, hogy felvegye őket birodalmába az Isten. Aki szeretet nélkül él, az eljátssza életét, mert holtan vonul be szellemben a túlvilági birodalomba.

 

Nagyérdemű dolgozni ezen lelkeken, mert a munka sikerrel járhat, ha jó példa kíséri, ha az emberek megpillanthatják a békét és erőt, ami az élő hitben rejlik és egy felebarát szeretetben folytatott önzetlen élet eredménye. Közel a vég, és ezért még meg kell küzdeni minden lélekért, hirdetni kell minden egyes léleknek az evangéliumot, amit viszont nem mindenki akar elfogadni, ha szavakban lesz az nekik meghirdetve … Egy jó példát viszont figyelembe vesznek és éppúgy sikert hozhat, mert az Isten láthatóan ki fog állni azok mellett, akik hűek Hozzá és szeretetbeli élettel Ő neki is bizonyítják szeretetüket … Ámen

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“