Jézus sürgető üzenete

Szeretett mennyei Atyánk, mit szeretnél ma mondani nekünk?

 

Születésemmel vette kezdetét megváltásotok, feltámadásom pedig kezdetét képezte ennek tettbe vitelének.

Visszavezetni mindent a mennyek tisztaságába még Számomra is egy hosszas és fáradalmas folyamat. Könnyebb lenne, ha biztosítanátok teljes együttműködéseteket, kételkedésetek és félelmeitek helyett. Semminek és senkinek nem szolgál, ha mindenki ellenvetést nyújt be a saját módján, ahelyett hogy bízna Bennem és követne Engem. Egy egyesült kereszténység az Atya iránt tanúsított bizalomteljes szeretetében elűzné a Földről a sötétséget, de hogyan tudlak titeket egységes oldalra állítani? Szabad az akarat!

 

Így hát csak kérni tudlak benneteket, ha szükséges akár térden is, hogy bízzatok Bennem, feltétel nélkül és odaadással. Így csak megpróbálhatom gyarapítani szívetekben az Irántam érzett szeretetet azáltal, hogy újra és újra megérintelek és megszólítalak benneteket; minden továbbihoz kötve vannak kezeim a saját törvényem miatt.

Kérlek benneteket, gyermekeim, kövessetek Engem és bízzatok meg Bennem, Én vagyok a szeretet, és csak szeretetet adhatok, kizárólag Nálam vagytok biztonságban és békében! Szeretlek titeket és haza szeretnélek hozni benneteket.

 

Fontos lenne még megmondanom, hogy pont arra teremtettelek benneteket, amit az imént felvázoltam:

A Velem való egységre érzésben, gondolkodásban és akarásban, barátnak, társnak és úgymond isteneknek, akikkel szívesen és gyümölcsözően együttműködhetek, gyógyíthatok és megválthatok mindent, ami még az anyagot képezi – ami valóban nagy dolog.

Marad Bennem a remény, hogy magatokhoz tértek, nem csak azon kevesek, akik már a nyomomba eredtek, hanem ugyanúgy ezen teremtésben megteremtett gyermekeim összessége is. Egy távoli napon, ami számotokra egy nagyon távoli nap, eljön az idő. Még jó, hogy legalább Én tudom, türelmem lehetővé fogja tenni.

 

Megáldalak benneteket és kérlek: Csatlakozzatok a fénybe vezető áramlathoz, a megváltás, felszabadulás és öröm útjához, az igazságosság és hűség útjához, a szeretet és üdvösség útjához!

 

Ámen. Jézus Atyátok. Ámen.

2024.01.13.