Zavarodottság a végidőben … Igazság …

BD – 1953.03.31.
5641. – Zavarodottság a végidőben … Igazság …

 

Valóban nem fog elhagyni titeket szeretetem, ti, akik az Én akaratomban akartok tevékenykedni, akik felvállaltatok egy feladatot az akarat teljes szabadságában és így Értem és birodalmamért dolgoztok. De vegyétek figyelembe, ti gyermekei e Földnek, hogy eljött a végidő és ezért minden lehetőség ki lesz használva a tébolyogó lelkek megmentésére. Ahol tudok egy olyan emberről, aki még megmenthető az élet birodalmára, ott bevetem azon eszközöket, melyek sikert ígérnek, és ezek nem mindig azonos eszközök, mert minden ember máshogyan reagál rá.

 

Mégis felismerhető a tevékenységem, mert a cél mindig ugyanaz marad, mégpedig az akarat odafordítása Én hozzám … tehát minden, ami felismerteti a Hozzám való elvezetést, a Belém, mint örökkévaló Teremtőbe és Atyába vetett hit felé, az nézhető Tőlem származó eszköznek, ami ugye nem minden embernél ugyanaz. Tudnotok kell, hogy a hitetlenség, Én magamnak a tagadása, mindenkori bizonylata az ellenségemhez való hozzátartozásnak, akinek törekvése és cselekvése mindig is az lesz, hogy távol tartson Engem az emberektől, tehát megakadályozza a Hozzám való visszatérésüket.

 

Ahol világosan látható, hogy közelebb visznek Engem az emberekhez örökkévaló Istenként és Teremtőként, ott az semmiképpen sem lehet az ellenségem műve, ott felismerhető lesz állandó jelleggel az Értem és birodalmamért végzett munka. De aki ilyen munkát végez, az állandóan felmutatja az embereknek a szeretetbeli parancsolataimat … És ez ismét egy jele annak, mely szellem uralkodik, mert az ellenfelem soha, de soha nem fog szeretetre inteni és ösztönözni, ami trónját venné, ami megfosztaná őt követőitől …

 

Közel a vég, és ezért nagy a zavarodottság az emberek között, ami ismét csak az ellenfelem műve, aki mindenhol beavatkozik, ahol csak tud, akinek legelső törekvése az igazság gyengítése, a fény kioltása, ami megvilágíthatná az emberek útját. És sok lehetőséget talál árnyékvetésre a fénysugarakra … de nem fogja tudni kioltani a fényt, mert túl erős a fényerő és ami vakítja őt, úgy hogy működése fel lesz fedve és siker nélkül marad.

 

Mert ahol egyszer felébredt a vágy Irántam, ahol Engem illet gondolkodás és törekvés, ahol fel felhívnak Engem szellemben és igazságban, ott túlcsordul a szereteterőm és eltölti az ember szívét … És felismeri az örök szeretetet, az Atyát, és odaadja Neki magát korlátlanul. És egyedül az akarat efféle átadása az, amit kérek tőletek, kik szolgálni akartok Nekem … És akkor helyes lesz gondolkodásotok, akarásotok és cselekvésetek, akkor fel vagytok vértezve az Én erőmmel, és élő képviselői lesztek az ÉN tanításomnak … csak úgy fogtok tudni beszélni, ahogy az akaratomnak megfelel és ezzel az igazságban álltok … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“