Atyai Szó – 2024. január 7-én

Kedves testvérek! Tegnap elém lépett Jézus és szívemben megmutatta nekem, hogy most teljes egészében bíznunk kell Benne és mennyire fontos, hogy átadjuk Neki bajainkat és gondjainkat. Mivel a körülmények személyes környezetünkben, de világra nézve is nagyon meg fognak szorongatni minket és olyan mértékben megterhelnék szívünket ezen közösség nélkül, amit mennyei Atyánkkal alkotunk, hogy nem lennénk képesek tartani magunkat ezen bizalomteljes hitben, hanem éretlenségünkben zuhannánk lefelé az élet fájáról, amit Jézus ültetett szívünkbe és ami már mennyei élelemmel lát el bennünket, ami táplál minket mennyei Atyánk kegyelméből és irgalmából.

 

Ez az Ő nekem-való-megmutatása az odaadásról és bizalomról olyannyira élő-élénk volt, hogy pillantásszerűen teljesen szabad voltam mindenféle tehertől és ezáltal eltöltött engem egy mély szívbéli öröm és boldogság, amiben nem volt helye gondnak, félelemnek és halálnak.

 

Jézus azt mondta erről:

 

Gyermekeim! Ezen mély bizalomba és ezen isteni védettségbe szeretnélek elvezetni benneteket, ezen isteni otthonérzettel szeretnélek megajándékozni titeket, de ezért nektek is kell tennetek kell valamit, méghozzá többet, mint amit eddig legtöbbetek megtett illetve amivel felhagyott.

 

Nézzétek, jelen időben még jobban rátok erőltetem Magamat minden csak létező módon. Egyrészt szívetek Irántam és felebarátaitok iránt tanúsított szeretetében, másrészt a világi emberekhez és egymáshoz, gyermekeim között való viszonyulásotok vizsgáztatásában, és igazolom Magam bizalmatok vizsgáztatásában testi jólétetekben ill. nem-jólétetekben.

 

Ehhez megengedem, hogy az élet ellensége beavatkozzon földi jelenlétetek műveibe, hogy viszályt és megosztottságot keltsen. Ehhez megengedem, hogy kifejtse magát az anyagban karmikus kavalkád és visszacsatolás (Sámuel: saját, úgymint erős kapcsolatok családtagokkal), melyek lelki és testi sérelmeket okoznak és tárnak fel önfelismerés végett. Ha átadjátok Nekem bizalomteljesen ezen bajokat, teljes létetekkel együtt, az esetben fénnyel teli módon fel tudom oldani ezen kötöttségeket és az összekuszáltságot, úgy hogy távolodni fog tőletek mindenféle tudatlan önvádakadás és ezzel önsértés és ezzel a Tőlem való elfordulás is.

 

Értsétek meg ezt helyesen: Mivel hogy az Én kezembe adtátok magatokat egy ősi sor utolsó tagjaként, láncszemeként, így gyermekeimnél felgyülemlenek messze visszamenő karmikus energiák elődjeitektől és síkotokbeli, mostani családtagjaitoktól, melyek most fel lehet oldozni imáitok által, az Irántam való odaadásotokkal, és azáltal, hogy elfogadjátok magatokra nézve az Én Megváltó Művemet és és Én ezzel felszabadítalak benneteket mindenféle kötöttség alól. Akkor a megváltó sugaram elkezd áramolni a rátok bízott lelkekkel való kapcsolatotokban és kapcsolatok által, beáramlik szívetekbe és ott isteni kegyelmet és irgalmat eredményez.

 

Így bevontalak titeket az Én Megváltó Művembe, így részesei vagytok újbóli eljövetelemnek és ezzel részesei testemnek, ami látható és hatékony a szellemi világban, ami láthatatlanul hat általatok az anyagi világban.

 

De tudjátok, ezen Én anyagi testem, amit alkottok, tele van vérrel és sebekkel. Mert még a hitetlenségetek, vádaskodásotok és elítéléseitek keresztfáján lógok, mégpedig mindaddig, míg szolgái vagytok az anyagnak és nem elsősorban az Én bizalmasaim. Értsétek meg helyesen ezt a jelképet, amely bizony így mutatkozik meg és ezen hatással bír hitetlenségetek világában.

 

Csak ha már megvalósítjátok magatokban a feltámadásomat, miben élő-élénkké teszitek azt szívetekben az igaz szeretet által, azáltal lesz élő-élénk bennetek a feltámadott Jézus Krisztus, aki Én vagyok most és örökkön örökké. Akkor pillantásszerűen megtörténik az újrajövetelem és az igazság napja megvilágítja e Föld sötétségét és szeretetem létrehozza azon birodalmat, amiben oly nagyon reménykedtek és amire vártok és ami már elő van készítve a szellemi világban és már elő van készítve szívetekben örökkévalóság óta.

 

Tehát készítsétek fel magatokat és engedjétek magatokat felkészíteni az eljövendőre, mert akkor aztán esemény-eseményt követ. Szellemi házatoknak szilárdan kell állni a viharban, más különb az felkapja és magával viszi és szanaszét szórja töredékeit romlott halott földeken. Értsétek meg: A szellemi házatok a lelketek és a talajotok az az Én szellemem, Én magam vagyok.

 

Szeressetek Engemet, forduljatok el a világtól, ajtótok előtt állok és kopogok rajta éjjel-nappal. De csakis Hozzám való szívbéli feltekintésben hallhattok és láthattok meg Engem.

 

Ámen, gyermekeim, Ámen.