Atyai Szó – 2024. május 21-én

Atyai Szó – 2024. május 21-én

 

Gyermekeim! Mint ahogyan János apostolt is elvezettem száműzetésébe Patmosz szigetére, úgy most és hamarosan titeket is elvezetlek száműzetésbe és elkülönítésbe. Elvezetlek benneteket azon szigetre, melynek neve Isten szíve. E körül tombolni fognak a világtengerek hullámai és viharok fogják feltornyozni a víztömegeket és vadul ide-oda sodorni és megfullasztani a szellemi halottakat, mert hajóik törékenyek és rozzantak és lyukasak. Még vízen tudják tartani magukat, de el fognak süllyedni és alámerülnek fordított kívánságuk, önzőségük és önfejűségük mélységeibe.

 

Kérded: „Miképp fog ez lezajlani?“

 

Válaszolom: Gyermekeim, ti, kik hűségben és türelemben vártok a világtól való száműzésben – melybe csak látszólag a gonosz hatalmak fognak áthelyezni titeket, mert tulajdonképpen Én vagyok az, aki kivezet titeket a földi nyüzsgésből a szeretet szigetére, a megmenekülés és megváltás bárkájára -, Atyaszívem kegyelmi sugarában vagytok. Hallgassatok hívásomra, mely felszólít titeket a világ otthagyására, mindennek magatok mögött hagyására és az eljövésre Hozzám, Atyaszívemhez.

 

Továbbá azt mondom nektek: Mint egykor az izraeliták, vágjatok le egy bárányt és kenjétek meg vérével ajtófélfátokat, hogy meglegyetek és megmaradjatok kímélve gyötrelemtől és haláltól.

 

Újra kérded: „Mit jelent ez? A mai időkben ez nem megy!“

 

Válaszolom: Ez azt jelenti, hogy fektessétek lábaim elé szereteteket, szívetek kapuit jelöljétek meg emberi szeretetetek vérével, hogy föléje helyezzem szívem vérét. Akkor el fog vonulni lelki házatok felett a gyötrelem és halál angyala.

 

Bár időközben igencsak szegényes lesz az életetek, de elegendőt kaptok a túlélésre mindenkor, és táplálékotok túlnyomórészt szeretetemből és szívetekben való jelenlétemből fog majd állni. Így alakítván fog elvezetni benneteket kegyelmem az Ígéretek Földjére. Meneküléseteket Én magam vezetem. A tengert = a világot szétválasztom szemetek előtt és ti át fogtok vonulni rajta kárérés nélkül, és Én újra bezárom mögöttetek a világ hullámait és ezek meg lesznek fullasztva és el lesznek temetve, akik üldöznek és meg akarnak ölni titeket.

 

Ezt követően a sivatagon át vezetlek benneteket, hogy újból próbára tegyelek titeket, hűségetekben, hitetekben a nélkülözés szűkösségében és a nyomorban. Meg fogom vizsgálni szívetek állapotát annak a tekintetében, hogy az anyag súlya száműz-e még benneteket a Földre és a Földbe vagy győzedelmeskedett-e a szellem és Hozzám vonz-e titeket.

 

És végül eléritek majd azt a földet, amit megígértem nektek minden időn át és most is odaígérem nektek, ahogyan egykor az Izrael népemnek is odaígértem a Megváltás Földjét. Azon kevesek, akik hűek maradtak Hozzám a végsőkig, azok bevonulnak majd Istennek örök városába, ahol nincs se szenvedés, se halál, hanem örök boldogság és isteni élénkség mindörökké.

 

Így hát vonuljatok előre, gyermekeim, derekasan és bátran az Én oldalamon. Ez a ti életetek, ez az Én életem – értsétek helyesen. Ámen, Isten az, aki szól hozzátok. Ámen.