Végső hitbeli döntéshozatal …

BD – 1954.07.01.
6300. – Végső hitbeli döntéshozatal …

 

Azon döntés elé lesztek állítva, hogy tanútételt tesztek Mellettem vagy megtagadtok Engem, és ez lesz a beharangozása egy hitharcnak, amilyen eddig még nem zajlott le. Mert ez az ellenfelem utolsó műve, hogy megpróbál majd Engem teljesen kiszorítani az emberek szívéből, mivel úgy hiszi megbuktathat Engem, hogy aztán ő maga vegye át az uralmat. És mivel ez a harcot a legbrutálisabb kényszereszközök bevetésével vezetik, mivel itt nem szabad döntéshozatalról van szó, mely semmiképpen sem vet be fegyverként fenyegetést vagy ígérkezést, amivel ez az ellenfelem felhatalmazásának átlépését képezi … ez egy nyílt szembemenés Velem, amivel maga az ellenfelem mondja ki az ítéletet: hogy le lesz kötve, hogy ne gyakorolhasson többé befolyást az emberekre …

 

Az emberek számára ez viszont duplán nehéz … nem csak hogy ezen döntés által azok érintettek, kik bensőjükben még nem egészen látnak tisztán vagy akiknek Én magam tagadása nem sokat jelent … hanem azon emberek is, akik kiállnak Mellettem és teljes egészében tanútételt szeretnének tenni Értem, nehéz helyzetbe lesznek hozva kényszerintézkedések miatt, úgy hogy emiatt nehéz belső küzdelmet kell kiállniuk, hogy bizonyíthassák Nekem hűségüket, mivel teljes egészében le kell zárniuk földi életükkel, még akkor is, ha az megmarad nekik testileg … Mindenüket oda kell adniuk, amit birtokolnak, és jogfosztottként és törvény alól kivetettként kell tengődniük szegényes ittlétükben …

 

És ez az az idő, melyről írva áll: „Lerövidítem a napokat, nehogy meginogjanak még a kiválasztottak is …“ Csak egy egészen rövid ideig kell nekik szenvedniük és ezen időben is oly különféleképpen fogom őket megerősíteni, hogy nem bánják meg döntésüket, hanem bensőleg ujjonganak és örvendeznek szeretetem, hatalmam és gyönyörűségem bizonyságában … És hívően várják megmentésük napját … Csak, aki tudatosan lezár a világgal és csakis már az Én eljövetelemre vár, az fog győztes lenni és bemenni az új Föld paradicsomába …

 

És Én ismerem az Enyéimet, tudom, ki képes átvészelni a hívők számára szörnyűséges időt és helytállni Sátán végső dühöngésének e Földön … Mégis felhívom erre minden ember figyelmét, mivel még hiterőre kaphatnak a gyengék, mert csak az erős szükséges ahhoz, hogy erőt kapjanak Nevem melletti tanúságtételre a világ előtt. Aki még túl erősen tartja fenn a világhoz való kötődést, aki még a világ közepett áll és nem képes eloldani magát tőle, azt maga alá gyűrik az intézkedések, melyeket meghoznak az Enyéim akaratának megtörése végett … És boldognak mondhatja magát, ha kiragadom élete közepéből és megkímélem a mélybe való bukástól …

 

De ezt a döntést meg kell követelni előtte, hogy a Sátán is végig vihesse játékát, hogy ő maga rántsa le magáról a leplet, hogy az eljárása nyílt háborút jelent Én magam ellen … Mert határ szabott számára, melyet nem szabad átlépnie, amit viszont nem vesz figyelembe és ezért újból láncokba lesz verve. De ezután a béke és üdvösség állapotába jut az emberiség is az új Földön, mert többé nem szoríthatja ki őt lelküknek ellensége … És ezek után végére ér egy megváltási szakasz, és egy úgy veszi kezdetét ismét, ahogy ez tervbe van véve örök idők óta …

 

Sok minden lesz megkövetelve tőletek emberektől ezen hitháború idején, viszont a legnagyobbat nyerik vele azok, akik helytállnak … És ti emberek helyt tudtok állni, hacsak elég erősen és bensőségesen kapcsolódtok Hozzám már előtte, ha komoly szándék vezérli akaratotokat, hogy az Enyéim legyetek és maradjatok örökkön örökké … Akkor már soha többé nem engedem, hogy az ő kezébe essetek, akkor erőt vezetek hozzátok és Én magam ott leszek veletek a legnagyobb bajban … És képesek lesznek látni Engem azok, akik különleges erőt szükségelnek, és helyt fognak állni, míg eljön a nap, amikor Én magam jövök el megmenteni az Enyéimet és hazahozni őket a Béke Birodalmába … amint teljesült az idő és eljött e Földnek a vége … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“