Az élet értelme és célja e Földön

Már sokszor beszéltem nektek az élet értelméről és ezt most újra megteszem, mivel bár halljátok, olvassátok, de mégsem cselekedtek aszerint.

Az Én életem értelme, titeket szolgálni. Minden közöttetek töltött nap szolgálatot jelent értetek. Bölcsességem minden egyes napot újragondol értetek és hozzátok alakítja úgy, hogy mindegyikőtök helyt tudjon állni, másképpen nem lennék bölcs.

 

Bőségesen megajándékozlak benneteket szeretetemmel – de nem fogadjátok el. Elétek terjesztem gondolkodásotok alapját és lábatok elé helyezem, de ti csak a külső világ érdekeltségében gondolkodtok. Emlékeztetlek titeket és újra és újra megismétlem nektek életetek értelmét, de az kevésbé érdekel titeket. Egyszerűen megfeledkeztek róla.

 

Ezalatt az emberiség zömét értem, mert sokan vannak azok is, akik felfogták az élet értelmét és aszerint is élnek. Aminek örülök.

De hát akkor hogyan lehet oly nagy különbség aközött, ki-ki hogyan éli meg a napot? Ez elsősorban a nap elfogadásában rejlik. Itt van a gond.

A ti életetek értelmét annak kellene kitennie, hogy szolgáltok Engem. Megteremtettelek benneteket, az Atyátok vagyok, az Anyátok vagyok, a Teremtőtök vagyok.

Szüleitek, akik az anyagi testeteket nemzették ezen földi ittlétetekre, örülnek gyermeküknek, ha hálát mutatnak nekik. Így az Én örömöm is nagy, ha ti, az Én gyermekeim, kiknek lelkét és szellemét teremtettem, hálások vagytok Nekem. Hisz Én vagyok a Teremtőtök.

De mivel az anyagi világban nem láthattok Engem, mert szellem vagyok, ezen okból kifolyólag létrehoztam bennetek egy szellemi központot, ami kapcsolatban van az Én ős-hatalmi központommal és csendesen és rejtve lelkiismeretetekbe súgja, hogy létezik egy Atyátok a mennyekben. Csak hallgatnotok kell erre a hangra.

 

Viszont az, aki teremtményemnek tekinti magát, nem pedig a véletlen művének vagy a természet hangulatának termékének, ő észlelni fogja hangomat szívében és hallgatni fog az iránymutatására; ő fel fogja ismerni, hogy ez az Én hangom ő benne. Aztán azt is felismeri majd, mit határozott meg számára a bölcsességem, hogy felismerjen Engem, tegye az akaratomat és kövesse az egyszerű parancsolatomat. És ez az egyszerű parancsolat így hangzik: „Szeresd az Istent mindenek felett és felebarátodat mint önmagadat.“ Nézzétek, ez minden, ilyen egyszerű.

 

És amint teljesítitek ezt az egyszerű parancsolatot, máris felfogtátok általa az élet értelmét. És ez feljogosít titeket arra, hogy Isten gyermekeinek hívjanak titeket, és örök élettel ajándékoz meg benneteket szeretetben és boldogságban. Nézzétek, ez minden, még egyszerűbben nem megy.

 

Aki persze erről tudni sem akar, eltakarja szemeit és füleit, az nem is fog Engem elismerni Teremtőjének és nem fog tudni az örök életről sem. Persze kár érte, mert nagy lesz számára a meglepetés testének halála után.

 

A földi élet Általam nagyon jól átgondolt. Változtatnotok kell gondolkodásotokon és fel kell ismernetek, ki jelenti számotokra a jobbik utat, Én vagy az ellenfelem. Hagytátok magatokat elcsábítani az ellenfelem által és önként eltávolodtatok Tőlem. Így ki vagytok téve szellemének, ami itt raboskodik a Földön, és át kell haladnotok a Föld lapályain. Továbbra is elcsábíthat titeket. Önként követtétek, így hát önmagatoktól kell megszabadulnotok és elválnotok tőle.

Így tekintve a földi élet nem szemszög kérdése, hanem egy út a célhoz. Tehát ismerjétek fel, hogy felettetek áll a Teremtő mind szeretetével, bölcsességével és mindenhatóságával, és ti mint gyümölcs a gyermekei vagytok. Ismerjétek fel, hogy Isten gyermekei vagytok és az Ő hozzá vezető utatok a Földön át halad, különleges iskolaként, ami még értékes gyermeket csinál belőletek, mivel tűzön-vízen át mentetek Értem, mély felismerésekre tettetek szert testben-lélekben és értékes társammá lettetek kiképezve.

 

És ez az értékes bennetek, mert hogy szabad akarattal rendelkeztek és ezzel olyan lények vagytok, akik élettapasztalatot szereztek, saját véleménnyel rendelkeznek és függetlenül gondolkodnak és cselekednek. Nem vagytok robotok, amik csak mások parancsát teljesítik. Hisz hol máshol tudtátok ezt volna jobban megtanulni, mint az ellenfelem csábító művészetével való ellenállásban, kinek csak egy érdeke van, hogy fogva tartson titeket a saját túlélése érdekében. A ti életenergiátok nélkül nem képes élni.

 

Ennek a felismeréséből szilárdul meg a hit, ami egy bensőséges kapcsolatot létesít Velem, ami már maga az újjászületés bennetek, mert a szellemi életet képezi az anyagi világ és annak támadásai közepett, és a szellemetek már ráébredt a túlvilági szellemi életre. Ez a szellem aztán útra kel és keres Engem,a Teremtőjét, akit immár felismer és megtanul szeretni Atyjaként.

 

És már ez is lenne a legfontosabb valódi értelemének felismerésében, mégpedig egy bensőséges kapcsolat létesítése Velem, miközben gondolataitok lehetőleg Én körülöttem körözzenek, hogy tökéletességre irányuljon az életetek, hogy a földi életetek jelentéktelennek és lényegtelennek tűnjön és önszántatokból távolodjatok el a világ csábításaitól és hogy egyre nagyobb legyen a vágyódásotok Én irántam.

 

Ezt viszont nem fogom figyelmen kívül hagyni, hanem hálásan fogok mutatkozni, már amennyire az lelketek javát szolgálja. Igen, megmutatkozok és megmutatom nektek, hogy itt vagyok, és erősíteni fogom a Velem létesített kapcsolatotokat. Ez aztán az élet céljába vetett hitet is megerősíti, mégpedig, hogy létezik egy örök élet, amire teremtve vagytok. Ez kihat az örök életre való törekvésre is, amit örök időkkel ezelőtt létesítettem számotokra és amihez újra visszataláltatok a Velem létesített kapcsolatotok által.

 

Az Irántam, Atyátokhoz, Jézus Krisztushoz tanúsított szeretet az, ami egyáltalán felfoghatóvá teszi az élet értelmét, mert a felismerés és hit által tudjátok csak kifejleszteni az Irántam érzett szeretetet.

De gondoljatok rá, kitől is ered bennetek az ösztönzés az élet értelmének jelentőségére? Maga a Teremtőtök az, aki hirdeti ezt nektek. Megáldom a figyelmeteket. Vegyétek komolyan ezt az Én szavamat és eszerint legyen a cselekvésetek. Ámen

2022.02.22.