Lehull a lepel

Üzenet a világnak 2022. március 9-én

 

 

Mit tegyek Én, Krisztus, ha nem értetek meg Engem, ha nem ismeritek már a hangomat? Mit tehetek, ha már nem veszitek magatoknak a fáradságot és nem mélyültök el a Szellem Korban adott összefüggésekben, magyarázataimban és részletezéseimben, ha nem tudatosítjátok magatokban, ki szól hozzátok ezen szavak által? Valóban, valóban, ez egy igazán nehéz szolgálat a két nővéretek számára, akik ellen most újból felállhat az ellenfél és az árnyékvilág.

 

Segítsetek, segítsetek, segítsetek!

 

És mindazoknak, akik még mindig új források után keresgélnek, akiknek még igazolásra van szükségük és ezzel elpocsékolják az energiájukat, mindazoknak felteszem a kérdést: Miért elégedtek meg szolgálókkal, ha elmehettek a mesterhez is? Emberetek tudást akar és teremtettem erre egy fórumot a két eszközöm által, ahol mértéken felül adatik nektek tudás, belátás, úgymint rátekintés. Vizsgáljátok, merüljetek el benne és kérjétek eközben a vezetésemet, és ha meg akartok bízni Bennem Szavam által, úgy hát legyetek tett-keresztények! Akkor igazságotokká válnak a Szavaim! A ti igazságotok a ti biztonságokká! A ti biztonságotok az Én biztonságommá és az Én biztonságom a ti békétekké!

 

Ne a korlátolt világotokban kutassatok a belső szabadság után! Ne az ellenségeskedés rendszereiben keressétek a belső békét! És ne higgyétek, hogy támadással vagy védekezéssel jobb világot tudtok teremteni mindenki számára.

 

Valóban, valóban, azt mondom nektek: Nem találtok rá, nem fog bejönni. A Föld egy iskoláztatási bolygó, egy anyához hasonló, aki megadott nektek mindent, de ti olyanok lettetek mohóságotokban, mint az állatok, akik sohasem laknak jól, kizsákmányoltátok őt, kifosztottátok és kibeleztétek őt. A hatalmon lévők felosztották maguk között a kincseit és nagyvonalúan maguknak ítélték a javát. Most ott ülnek a töltőállomások mögött és ők határozzák meg az árakat, azokat kéretik pénztárhoz, akiket függőségbe hoztak fejlődésük által. Felosztottátok magatok között a Földet, országokra, államokra és legapróbb területekre. És most minden eszközzel védeni akarjátok az igényeiteket?

 

És Én, Krisztus, kérdem tőletek: Mit akartok megvédeni? Azt mondjátok: «Szabadságunkat és függetlenségünket! A földünket, ahol békében élni akarunk!» Ébredjetek fel álmotokból és ismerjétek fel, a béke földje csakis a bensőtökben érhető el és tartható meg. Igen, valóban, valóban, Én, Krisztus, mondom nektek: Létezik e föld, azonban nem a Földön! A Föld, a bolygótok, csak iskolaként szolgált nektek sok-sok iskolateremmel.

 

Mára már egyre jobban meglátjátok a kárt, amit okoztatok. És most riadót fújtok, hirtelen intézkedni akartok kényszert bevetve, követelésekkel jöttök! De azt mondom nektek, nem forgatható visszafele az idő! Lázban van a Földbolygó, izzik belülről és megpróbálja kivetni magából a piszkot. Ezen láz ellen, ezen belső felmelegedés ellen semmit sem tudtok tenni. Az ok és okozat törvénye alatt álltok, alatta fog megolvadni minden jégmezőtök és gleccseretek, országaitok és egész földrészek fognak elmerülni hatalmas víztömegekben, mert a Földbolygó felkészül, hogy eltaszítsa magától az emberek piszkítását.

 

A vörös sárkány, az apokalipszis két mohó állata, a hatalom, népek és államok uralkodója, és a pénz, a mammon gazdasági ereje, akik egymást szolgálták együttes közösséget alkotva, már nem tudják elrejteni szándékukat, nyilvánvalóvá fognak válni. «Te adsz nekem, én adok neked.», Egy az eszközök közül, mellyel tevékenykednek az ellenrendszerben, egy minta, amire építettek. Ha segítesz nekem, akkor te is jól fogsz járni, ha kedves vagyok, nem történhet velem semmi rossz, ezen minták tartották fogva az embereket kalitkába zárva.

 

Az uralkodók hatalma és a gazdasági hatalom, e kettő most egymást fogják lehúzni és egymást fogják elpusztítani.

 

Mélyüljetek el üzeneteimben, magyarázataimban és utasításaimban, nagyon hamar új látásmódra leltek általuk vagy igazolást nyertek belső utatokon, amin jártatok, amin jártok.

 

Ó, kereszténység, ó ti keresztények, töröljétek ki szemetekből az alvást, tanuljátok meglátni ami történik, tanuljátok megérteni: Most jött el a ti időtök! Némelyikőtök azt kérdi, miért is él még, miért van még a Földön, értsétek és halljátok hát válaszomat: Részt akartatok venni a nagy irányváltásban, amelyben Én, Krisztus, mint az újra visszatért uralkodó és király igényt jelentek be, hatalmi igényt tartok Istennek, Atyánknak területére! Szemetek láttára veszíti erejét a gonosz. Ellenteremtésére, a démonállamára rászámoltak, mintái fel lesznek ismerve mind. De az emberek meg hagyják magukat csatába vinni, hagyják magukat megzsarolni félelem által és még úgy vélik, felelősséget viselnek az emberéletért. Ezért a támadó felelős. Aki engedi magát belerántani, éppúgy vétkes lesz.

 

Ó lássátok, ó lássátok, a harmadik a szövetségben, akit nem tudtok felismerni, mert az álcázása még azokat is megtéveszti, akik a jóért harcolnak, de még nem a helyesnek szolgálnak. «Az Én országom nem e világi.», Mikor mondják ki ezt a keresztények ugyanígy, és mikor hisznek benne? Ó, ismerjétek hát fel, a ti országotok a rend és a türelem országa, a törvényé és a szereteté, az igazságé és az irgalmasságé, ezen tartásért harcoljatok és küzdjetek magatokban, erről van itt szó! Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, ahogy a Mennyekben, úgy a Földön is.

 

Ó, lássátok, beteljesül a szemetek előtt! Énekeljétek az új dalt, az örömódát: Tűrjetek bátran milliók! Tűrjetek a jobb világért! Odafent az Isten megjutalmaz majd, a nagy égbolt felett! Emelkedjetek fel, emelkedjetek fel hitben és tudásban: Én, Krisztus, Én vagyok a győztes, Én vagyok, aki újra visszatért, ahogy azt megígértem nektek, Én vezetem és irányítom a Föld sorsát! Építkezek, bevezetlek titeket egy mozgalomba, egy szellemi mozgalomba, ahol tényleg, tényleg nem lesz többé különbség, ahová mindenkit felvesznek és vezetnek fejlettségének megfelelően és bensője kívánságának és akaratának megfelelően.

 

Legyen tudatos és legyetek tudatában, életetek csupán egy pillanatig tart, lelketek azonban az örökkévalóság után kívánkozik. Oldjátok el kötelékeiteket, oldjátok el magatokat kívánságaitoktól, mind ahol még „lenni és birtokolni“ akartok, mindezek semmisek és aprók! Ismerjétek fel a cselszövéseket, a mintákat, ismerjétek fel a taktikákat, melyekkel a sötétség ura kötni akar titeket minden áron és minden eszközzel, kötni az ő szép új világához. Éppen szétpukkan, mint egy szappanbuborék, összedől, mint a légvár, amit orrotok elé tart, mint a kártyaház, amit felépítettetek magatoknak. Én, Krisztus, igényt tartok a Földre, az Ő teremtésére, beleértve minden embert, akik a lakói, beleértve minden lelket, akik üldözöttek mint a ti menekültjeitek is, és szenvednek a saját maguk vetése, okuk alatt a szellemi világokban és a lelkek világaiban.

 

Tudjátok, fájdalmat okoz a léleknek az Istentől való távolság, hiányzik neki valami, amit nem talál, szomjazik, de nem tud inni, éhezik, de nem tud enni! Fájdalmas a lélek vészállapota, a lélekfájdalom olyan, mint egy tűz, megégés nélkül.

 

Ez a korszak is elmúlik, mert a rendszerek, melyeket vörös sárkánynak hívnak az apokalipszisben, ők a két mohó állat. Tanuljátok meglátni, tanuljátok megérteni, mi zajlik szemetek előtt! Tudjátok, lehull a lepel, éppúgy megszűnik mind az idő, mind a tér és azokká lesztek, amit kivívtatok magatokban, csak az válik láthatóvá a Szellem Korban, csak az lesz, ami van.

 

Ó, lásd, megteheted Velem a lépéseket, senki sem tudja, senki sem látja, de Én segíteni akarok neked. Utána megyek minden bárányomnak, karomon foglak hordozni és a fekete bárány át fog változni fehér báránnyá, ezt megígérem neked, mert Számomra ez lehetséges. A barátod vagyok, halálban vizsgázva, és itt hozzád szólok! Te és te hozzád! Ha csatlakozunk, együtt fogjuk felépíteni az Atya országát, szívetekben és a Békebirodalomban, ahová belépnek majd mindazok, akik kivívták magukban a békét. Krisztusként felszólítom a keresztényeket: Tegyétek le a fegyvert, legyetek testvérek és tanuljátok meg szeretni ellenségeiteket!

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.