Az új Paradicsom

Egy új Paradicsom keletkezik! Ez a Föld, amit az ellenfelem szelleme olyan mélyre süllyesztett, legyen a béke, a harmónia és a boldogság helye, ahol a szeretet uralkodik.

 

Ti most egy gyökeres változás idejében éltek, a régi rendszerből át az újba, az anyagias világ átváltozásában egy szellemi világba. Ilyen egy gyökeres áttörés sok feszültséggel és viszállyal jár, amit át kell vészelnetek. Jön a szakadás, ami minden társadalmi rétegen át fog vonulni. Ellenségeskedés lesz a házasságokban, családokban, barátságokban, üzemekben, egyházakban, államokban.

 

A szülők félni fognak gyermekeiktől, mert azok olyan sok joggal lesznek ellátva, hogy ezekkel zsarolni kezdik őket önérdekből vagy hangulatból kifolyólag, amit már ők maguk sem tudnak követni, és elárulják őket a biztonsági szolgálatnak. Az ipar már csak egy előfeltevést ismer, ami a pénz. Nyereségének növelésére nagy kegyetlenséggel hajtja magasba a drágulást és ezzel a szegénységet is növeli. Ahol a kormányok már nem a saját népének szolgálója, pedig erre kaptak tőlük felhatalmazást, hanem magukhoz rántották a hatalmat, azon államok kormányozhatatlanná válnak. Az állampolgárok két részre lesznek osztva, jóra és rosszra, és ennek megfelelő kezelésben lesz részük. A végén már csak csalás és hazugság uralkodik, a puszta gyűlölet és gúny, mind ami sátáni. Nyugtalanság keletkezik, fivér harcol a nővér ellen, nincs többé erkölcs. Ez az erkölcs és az illem bomlásának következménye, úgymint a hitetlenség és az Istentől való eltávolodás következménye. A félelem, melyben éltek, elér egy eddig meg nem tapasztalt fokot. Lábbal tapossák majd a szeretetet. Az ördög uralkodik. Tetőpontjáig uralkodik a sötétség, és ezen a tetőponton lát napvilágot az igazság. A mélybe fog zuhanni minden hazugság és vele együtt minden alattvalója. Ez a tisztítás, mialatt sokan és sok minden pusztulásba megy.

 

Akkor aztán átveszem jogart és eljön a fény. A sötétség saját maga felett mond ítéletet, tűnnie kell a fény elöl, és vele együtt alattvalójának is, akik csak akadályoznák a szeretetet. Semmi negatív nem akadályozhatja meg és nem befolyásolhatja többé az életet az új Földön.

A megmaradt emberek legyőznek mindent, ami eddig elválasztotta őket egymástól és hidakat építenek, hogy találkozhassanak egymással. Szabadok lesznek főleg a mindenféle luxustól, a bőségtől és a halott anyagi világ sokféle kötelékétől, keresni fogják egymást és egymásra fognak találni szeretetben. Nap és áldás lesz egyikük a másiknak. Szívük mennye mindenki számára látható lesz és békét és örömet fog teremteni. Minden a fejére lesz állítva. Nincsen többé ellenségeskedés közöttük és „barátság“ van írva minden ház bejárata fölé. Minden egyes nap az öröm napja lesz, mert külsőben is látható lesz az emberekben égő fény. Az emberek egyszerűen és szerényen fognak élni, de annál több lesz köztük az öröm, a harmónia és a béke.

 

Egy teljes körű megtérés megy végbe, a hitetlenségből a Belém vetett hit megújulásába. A Belém vetett hit bizonyosságot nyer és a bizalom szilárd kötődést eredményez, nincsen többé kétség se. Az anyagiasság és önzőség sötétsége felett győzedelmeskedett a szeretet és az örömök fénye. Gondolatokban sem szállhat fel többé gyűlölet. Új méretet ölt a megbocsájtás. Fénnyel teli új tavasz és egy új felfogói képesség élünkül fel bennetek. És mindez már nem a fejetekben, hanem a szívetekben fog lejátszódni. Ez a szív Új Korszaka. Minden egyén szívében ott áll Nekem egy élő templom a szeretet tetteivel feldíszítve. Szívével gondolkodik az ember. A fej már csak egy alárendelt szerepet játszik. A Ég már idelent a Földön kezdetét veszi és valódi életet jelent és igazi örömöt. Az anyagi életet követő átmenet az új Földön átfolyó lesz az Én mennyembe.

Nem csak az emberek fognak megváltozni, hanem a természet is. Eddig nem ismert fénylő színekben fog látszani az embereknek. Színei új fényben tündökölnek majd. A nap fénye is világosabb lesz. A madarak éneklésében felismeritek azt a szeretet, mennyire hálás nektek az állatvilág. Mindegyikük érzi a szeretetet, az emberek jó gondolatait és háláját. Az állatok többé nem menekülnek az emberek elöl, hanem keresni fogják a közelségüket. Az anyag már csak eszköz a cél érdekében és alárendeltje a szelleminek.

 

Szent Szellemem a legmagasabb érési fokra serkenti az emberi fajt, ami által lelketek közvetlen megkaphatja mennyemben az isteni gyermekséget és ezzel nem kell többet kerülő úton járnia, mert rátok a Földön teljes hatással jár a Megváltó tettem. Csak most fogjátok megtapasztalni, mit oldott ki az eredendő bűn, mi alól felszabadítottam mindegyikőtöket.

 

Ti, azon kevesek, akik Körém gyűltök, távolságot tartotok a régi világ szenvedélyeitől és kívánatosságaitól és megpróbáltok az Én parancsolataim szerint élni, ti nem veszítettétek szem elöl a szeretetet. Ti vagytok az új Föld magvai, amivel új irányzatot él meg az emberi faj. Lelketek közel van az ősállapothoz, mert az anyagi test elveszti nehezét és többé már nem akadályozza meg a lélek felfelé fejlődését.

A szeretet az, ami felgyorsítja a lelkek érését. Amire eddig évszázadokra volt szükség érési folyamatban, az immár legrövidebb idő alatt újból megérik. Nyitottak a fénybe vezető szellemi kapuk. A fénynek már nem kell előbb áthatolnia az anyagon és ezáltal a fej szűrőjén. Ezzel önként alárendeltétek Nekem a szabad akaratotokat.

 

Fénysugaram az ős-hatalmi központomból, már nem csak egy isten-szikra lesz bennetek, hanem a szívetekké válik és ezzel világításba hoz benneteket, mert a bennetek lévő szellememnek nem kell többé rejtekben maradnia ellenfelem előtt, hanem hatást gyakorolhat a külsőre általatok.

Ti és az új Föld emberei felfelé fognak törekedni és állandó szellemi kapcsolatban fognak állni Velem. Mert mindegyikük magában hordja a szeretetet, meg lesztek kímélve a sötét hatalmak befolyásától. Hatalmát vesztett az ellenfél, mivel hosszú időre kötve marad.

 

Szívetekben észlelhető lesz egy új energia, mégpedig a szív energiája. Ti emberek kedvelni fogjátok egymást és szívesen egybe gyűltök az idő együttes eltöltésére. Segítőkészek vagytok és bármikor képesek megbocsájtani, mert a szívetek nem képes elviselni a rossz hangulatot. Meg fogjátok tapasztalni, hogy a boldogság semmi mástól nem függ, mint egymás szeretésétől és azoktól a sok kis apróságoktól, amik ingyen vannak.

Ámen

2022.02.20.