Kegyelmi időszak

 

Üzenet a világnak 2020. március 24-én

 

Krisztus:

 

Te, ember, halld meg hangomat! Én, Krisztus a te jelen idődbe szólok, a te jelen helyzetedbe és az életetek sorsába. Te, ember, ki az imádban kérded: «Mit tehetek?» Halld meg válaszom, ami mindig ugyanaz, minden időben és minden időszakban. Térj magadba, vizsgáld felül tetteid. És ha azt mondod: «Uram, csakis jó cselekedetet tudok felmutatni.» Akkor térj szavaidba és vizsgáld meg a tartalmukat és ha azt mondod: «Uram, ó lásd, nem vagyok bűn tudatában.» Akkor vizsgáld meg gondolataidat és légy őszinte! Kérlek, légy őszinte önmagadhoz és vedd komolyan azt a rossz érzést, mely elővillan benned ezen lelkiismeretvizsgálat folytán! Kérj megbocsájtást és bocsáss meg őszinte szívvel! Ahogy imádkozzátok: Bocsásd meg vétkeinket, ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.

 

Ó tudjátok meg, emberek: Egy nagy tűzkehely lett felállítva a bukás világában, a Földön. Helyezzétek bele ebbe minden tudatos áthágásotokat. Emez a megváltás tüze, melybe bele adhattok minden vétket megváltás és feloszlás végett.

 

Ó, halljátok a hangot! Rendre hív titeket. Hívja mindazokat is, akik megtöltötték olajjal a lámpájukat, hívja mindazokat, akik szeretik a rendet, akik bensőjükben törekednek ezen rendre és betartják, s ezzel újra megtöltődik a kehely isteni kegyelemmel. Ez vissza folyamlik mindazokra, akik ennek beteljesítése alatt állnak. Bízzatok és higgyetek, igen tudjátok: Az összeomlásban mindig benne rejlik az új kezdet; mert új ég és új Föld veszi kezdetét! Emeljétek fel tekinteteteket, kik fáradtak és megterheltek vagytok és lássátok, ahogyan beteljesülnek a jövendölések és az Írás, és valóssá válik, ami megjövendölt.

 

Az isteni rend hordozója:

 

Az isteni rend hordozójaként, ki Mózesként kőbe faragva megkaptam az isteni törvényeket, szólok hozzátok: Tudjátok: Mi tudjuk kik olvassák ezen sorokat. Tudjátok: Mi tudjuk, hol álltok, egy belső földrengésben, amit teljes terjedelmében még nem vagytok képesek felfogni. Nagy komolysággal szólok jelen időtökbe, szívetekbe, ezen szavakat intézhetem hozzátok az isteni rend hordozójaként. Fényt hozhatok sötétségetekbe, segítséget és útmutatást adhatok nektek. Az emberiség nincsen egyedül, soha sem volt magára hagyva. Ő fordult el Istentől, Teremtőjétől, aki a szerető Atyja. Minden, ami történik, az meg és fel van írva a hazavezetés tervében, emlékezzetek, hisz tudjátok! Így, hát szólhattam hozzátok, kik még az árnyék birodalmában éltek, kik útmutatásra és segítségre vágytok. Ez most megadatik nektek két tiszta vízforrásból, igyatok belőle és megerősödtök, kérjétek bensőtökben a vezetést és megadatik. Az Atya, a Fiú, a Szent Szellem és szellemi segítők seregei mellettetek állnak, hogy kivezessenek benneteket a szolgaságból, a belső szolgaságból. Ahogyan anno kivezettem Isten népét a szolgaságból és rabszolgaságól, úgy a jelen időben is ki lesztek vezetve belőle, ha el akarjátok engedni és készen álltok feladni a régit. Ez is éppúgy sikerülni fog, ahogyan régen is sikerült. És azok elhagyják majd a fájdalmak útját, legyőzik e világot ugyanúgy, ahogyan Jézus, a mi fivérünk ezt megmutatta nekünk. Kereszthalála a győzelem ezen emberi lét szolgasága felett. Kinek füle van, az halljon, kinek szeme van, az lásson! Aki nem akarja hinni, az lássa az emberiségnek adott jeleket. Egy nagy kegyelmi időszakot kaptatok, hogy felébredjen az ember nagyzási hóbortjából és közönyéből, és azok, akik már látnak, azokat ki lehessen vezetni kötődöttségükből és függőségükből, a jelen idő Szodomájából és Gomorrájából.

 

És ha azt kérditek: «Kit fog ez érinteni?», úgy halljátok válaszom: Azokat, akik a vetés és aratás kiegyenlítésében állnak, azokat, akik ezt beadták a lelki tervükbe, azokat, akik feláldozták magukat, hogy nagy fejlődési lépésre vezessék az emberiséget. Ne a felebarátaitokon elmélkedjetek, saját magatokon elmélkedjetek! Újra megfogtok tanulni imádkozni, de vajon figyeltek? Képesek vagytok-e még figyelni? Képesek vagytok hinni? Tudjátok-e, mit jelent hinni? Mi mindent megteszünk, hogy segítsünk minden emberen és lelken. Ebben biztosak lehettek és ha akarjátok, akkor ezt érzitek és megélitek bensőtökben.

 

 

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.