Az Én szellemi szeretetben egyenrangú társaim

Ti az anyagba beágyazott lények vagytok, azaz lelketek és szellemetek az anyagba vannak kötve. Anyagi szemetek számára csak az anyag létezik. Minden, ami körülvesz titeket, a Föld, a növények, az állatok, minden anyag, így ti magatok is az vagytok.

Korszakváltás idejében éltek, azon időben, ahol végbemegy az anyag átalakulása szellemibe. Szellemi szemetek ki lesz nyitva. A lélek, de mindenek előtt a szellem előtérbe kerül számotokra. Elsődlegesen szellemi szemmel fogtok magatokra tekinteni és Engem is megláttok majd feltámadási testemben. Ez lesz aztán az Eljövetelem, mert látni fogtok Engem köztetek pillanatokra, mint a tanítványaim is láttak feltámadásom után.

De ti, akik hisztek Bennem, nem fogtok megijedni, sokkal inkább örülni fogtok, befogadtok elragadtatva. Nagy öröm lesz, mikor megláttok Engem köztetek.

Ezzel aztán vége a szenvedések korszakváltásának és elkezdődik egy új, békés és boldog időszak az új Földön. A régi, az emberek által tönkretett Föld, Általam átalakul egy új Földdé. Már csak az önmagától átalakult ember marad meg, mely Reám nézve teljességében odaadó. A mai ember számára olyannyira fontos test háttérbe vonul és jelentéktelenné válik, a lélek és szellem pedig előtérbe kerül. Ezzel kezdetét veszi az új szellemi korszak.

Az anyag és ezzel az ellenfelem jelentősége túlsúlyt kapott. Azon van, hogy megfossza az embert szabad akaratától. Olyan mértékben határoz az ember felett, hogy az veszélyben van a mélyekbe zuhanni.

Az ellenfelem minden eszközt bevet az Én és a létem tagadására. Nemlétezésemet azzal magyarázza, hogy eddig még senki sem tudott bizonyítani Engem, főleg nem a tudomány. Ennek legtöbben bedőlnek, mivel az anyagnak hódolnak.

De Engem senki sem tud bebizonyítani, a tudomány sem. Egy idevaló bizonyítási érveléshez hiányoznak a szükséges mérőeszközök. Ezek nem léteznek és soha nem is létezhetnek. A bizonyítási érvelés viszont egy másik, amit nem ismer a tudomány.

Bennem csak hinni tudtok. De aki hisz Bennem, ő neki Én magam bizonyítom be, hogy itt vagyok és nem téved, azaz Én magam végzem majd el a bizonyítási érvelést.

Meg fogom nektek mutatni, hogy itt vagyok, hogy egész közel vagyok hozzátok és hogy vezetlek benneteket, azaz jelen lévő vagyok számotokra és felajánlom nektek magamat – feltéve, hogy elfogadtok Engem. Csak ezúton tudtok megtapasztalni Engem. És ez megint csak azt jelenti, Én megtapasztalható vagyok, de nem bebizonyítható.

Akik valóban hisznek Bennem, szeretnek Engem és bíznak Bennem, ők már megtapasztalják mindezt. Tehát már meggyőződésből hisznek.

Mindenkinek maga kell megkeresnie és megtapasztalnia Engem és nem úgy van, hogy bizonyítható lennék mint egy természeti törvény. Egy általatok bizonyított Isten csakis totemoszlopként létezhetne és nem lenne többé vonzó ereje rátok emberekre nézve. Az emberek nem tudnák elfogadni őt élő Atyának, fivérnek és barátnak. De nektek embereknek már itt a Földön fel kellene ismernetek és el kellene fogadnotok Engem, ami persze nehezebb számotokra. És ez csak akkor lehetséges, ha felismeritek, hogy nem csak anyagból vagytok, hanem szellemből is és feladatotok abból áll, hogy megértsétek életetek értelmét.

Mindannyian egyének vagytok, és e Földön egy egyéni, szabad akaratkiképzésnek vagytok alárendelve, ahol mindenkinek maga kell keresnie és megtalálnia Engem, sőt, muszáj neki. Épp ezért is csak a csendben találtok meg Engem és a rejtettben, nem pedig mindenkinek láthatóan a hangos világban.

Az Atyátok vagyok és szeretném, ha minden gyermekem maga keresne Engem, Rám találna és felismerne, és Hozzám igazodna. Emiatt nagyon óvatosan szembesülök veletek, csakis a rejtettségben. Nem kényszerítek rá senkit, hogy kövessen Engem. Azonban mindenkihez kinyújtom kezemet, aki kinyújtja Felém az övét. Szeretném, ha minden gyermekem szoros kapcsolatot létesítene Velem, mégpedig önszántából, és teljesen odaajándékozná Nekem magát, amiben Nekem ajándékozza a szabad akaratát. Őt ezért fejedelmesen megajándékozom ezért, hogy már nem is válik jobban tudatára a Nekem nyújtott akaratajándéka, mivel bő áldással fedi el őt hálám.

Igen, kézen fogom gyermekemet és hagyom, hogy felnőjön Hozzám szellemi szeretetben egyenrangú társként, azaz ő is szeretetté váljon Hozzám hasonlóan. Ehhez viszont szükséges, hogy a gyermekem teljesen alárendelje Nekem a szabad akaratát. És ekkor egyhangban él Velem.

Hogy nem lesz egészen könnyű a szabad akarat kiképzésének útja a Velem való társas viszony eléréséig, azt már az elejétől fogva láttam és mégis elvállaltam ti értetek. Láttam mindazon nehézségeket és gondokat, aminek ki lesztek téve és aminek ezzel Én is ki leszek téve veletek együtt. Láttam a bukást. De láttam azt is, hogy ez volt az egyedüli lehetőség, hogy Velem egyenértékű szabad lényként teremtselek meg benneteket. Nem akartam lemásolt (klónozott) önállótlan majmokat, hanem Velem egyenértékű gyermekeket, akik örülnének Nekem és akiknek Én is örülhetnék.

Mindegyikőtök életútja már az örökkévalóságtól fogva előre meg lett határozva. Előre ki lett jelölve lehetőségként mind a legrövidebb, mind a leghosszabb útja. E két lehetséges út mindegyikén jártok szakaszonként, szabad akaratképzéseteknek megfelelően.

Egyesek célratörően és tudatosan járják a legrövidebb, közvetlen utat Én felém, mások viszont szakaszonként egyszer a rövidebb, máskor megint a hosszabb utat válasszák, így ide-oda ugrálnak egyikről a másikra, megint csak mások a hosszú vagy akár a leghosszabb utat járják, a sötétségen át.

Közülük sokan megismétlik az út egynéhány szakaszát több leszületésen keresztül. Én azonban senkit nem akadályozok meg szabad akaratának döntéshozatalában, hanem vezetem őket is úttalan útjaikon és megkönnyítem nekik azt, ahol csak lehet. Hiszen hosszabb utakra van szükségük akaratuk alakítására, amit nem akarok és nem is szabad befolyásolnom.

Mindegyik út, amit jártok, azok a gyógyulás útjai. Az egyik könnyebben gyógyul, míg a másik egy hosszadalmasabb gyógyfolyamatnak van kitéve. Ez hozzá tartozik minden gyermekem egyéni kiképzésének tervéhez, mely egyik nap bűnbánóan és teli vágyódással Irántam hazatér.

Én bizony egy türelmes Atya vagyok, aki minden gyermekére vár, mindegy meddig tart az út haza, mert szeretem minden gyermekemet.

 

Te, fiam, világosan megtapasztaltál Engem a kórházban és azóta sok változáson mentél keresztül. Azóta egyre tisztábban megélsz Engem.

Időközben nagyon helyesen felismerted, hogy a szellemi Betánia kicsiben kezdődik és így aztán a végtelenekig folytatódhat – a legapróbban van a legnagyobb erő, ami a szeretetből ered. Ez egy szívbeli dolog, aminek még növekednie és érnie kell, míg túl nem csordul.

A legmélyebb és legbensőségesebb szeretet, aminek egy mély vágyódás az alapja, az csakis Én belőlem származhat, és mindaddig érhet és növekedhet, míg színültig meg nem telik és ki túl nem csordul. Az önmagát elajándékozó szeretet kiömlése aztán egy áldás mindenki számára, amiből új születik. Így szaporodik a szeretet, ami mély és tartós alapja mindenkinek és mindennek.

Te felismertél és meghallottál Engem a szívedben, és így tévedhetetlenül haladsz tovább utadon. Támogatni akarlak benne és megáldalak. Maradj Hozzám hűséges. Ámen

2022.10.13.