Az igazságosak megszorongatása …

BD – 1954.05.05.
5949. – Az igazságosak megszorongatása …

Az igazságos ember sorsa amiatt gyakran elviselhetetlen, mert a sötétség erői különféleképp tombolják ki magukat ő rajta, mert felismerik őt ellenségként, aki sohasem fog csatlakozni hozzájuk és ezért hitét szeretnék venni, hogy tartását vessze és megadja magát nekik ellenállás nélkül. Azon emberek, akik odaadják magukat Istennek, akik Isten akarta szerint élnek, azok gyűlöltek azon sötét erők és azok ura szemében, és ezt a gyűlöletet kiengedik magukból, miképp eltöltik vele a hozzájuk tartozó embereket és ösztönzik őket a legnagyobb szeretetnélküliség tetteire … És a ti megérésetek miatt Isten ezt megengedi …

Ti emberek nem fogjátok ezt megérteni és sokszor hajlotok afelé, hogy megcáfoljátok Isten szeretetét és irgalmasságát olyan tettek végett, melyeket az igazságos emberekkel csinálnak … Ez a vég időszaka, és el vannak engedve a pokol erő és tombolnak szörnyűséges módon. Nem lesznek megakadályozva benne, de semmi sem marad büntetlenül … és a büntetés, ami ezen emberalakot öltött ördögöket fog érni, az valóban igazságos kiegyenlítés, mert rabul fognak esni … Akik szabadon és gátlástalanul cselekedhettek, azok kötve lesznek és végtelen időkig meg lesznek fosztva szabadságuktól, és elképzelhetetlen kín lesz a sorsuk …

De az ember csak rövid ideig képes szenvedni, míg meg nem váltja a halál … amit azonban a lelke magával visz nyereségként, az számotokra embereknek nem felfogható, de érthetővé tenné nektek, miért engedi az Isten, hogy túlerőben van a gonosz a jó felett … Mivel ő csak a testet kínozhatja és ölheti, de az ember lelke felett nincsen hatalma, és ő ennek hasznát veszi: Az istenhez vezető út lerövidül, ami egyébként jelentősen hosszabb lenne. Egy különféleképp súlyos földi sorsnak viszont megvan a magyarázata, amiről ti emberek nem tudtok, Isten számára viszont nyilvánvaló.

Isten üdvözülési terve helyes mértékben mérlegelt, és Isten szeretete és bölcsessége alkotta … Minden jogtalanság, minden bűn elszámolásra kerül és minden érési lehetőség előrelátott és eldöntött, és emiatt minden, ami az embert éri, az jónak és gyógyítónak tekinthető lelke számára, habár ezt az ember elméje másképp szeretné megítélni … De az ár, a siker, megsaccolhatatlan, és minden lélek hálát ad örökkévaló Istenének és Atyjának, ki megtalálta az örök életbe vezető utat ezáltal … hálát ad Neki, hogy megszabadult minden vétektől, amit magára vett a teste és mi miatt szenvedett … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“