Végidőbeli tanítványaim bizonyíték nélküli hite …

BD – 1954.05.07.
5951. – Végidőbeli tanítványaim bizonyíték nélküli hite …

 

Erős hitet követelek meg tőletek, végidőbeli tanítványaimtól, egy olyan hitet, ami meggyőződve ad tanúságtételt Rólam a világ előtt. Ezt csak azon emberek tudják megtenni, akik bensőséges kapcsolatban állnak Velem, mert csakis ezen kapcsolat által jutnak el ezen erősséghez, miközben más emberek könnyedén felhagynak majd Velem, mert nehezükre esik hinni egy olyan időben, mely oly távolba állítja földi lejövetelemet, hogy csak kevés jó irányú bizonyítékot lehet felhozni életemről és halálomról, földi útjárásomról és szenvedési menetelemről … Épp ezért különlegesen erősnek kell lennie a hitnek, ha az ember tanúságtételt akar tenni Rólam a világ előtt.

 

Tanítványaim földi útjárásom idején láttak Engem, Velem együtt éltek és tanúi voltak számtalan csodatettnek; hallhattak Engem minden nap és taníthattam őket; mindenről felvilágosítást kaptak, és ebből kifolyólag könnyen eshetett nekik hinni Bennem és küldetésemben … Időközönként ők is kudarcot vallottak isteniségem nyilvánvaló bizonyítéka ellenében … De halálom után eltöltötte őket az Én szellemem, úgy hogy teljesíteni tudták feladatukat, az evangélium terjesztését a világban és emiatt meggyőződve képviseltek Engem a világ előtt …

 

De mi a helyzet a végidőbeli tanítványaimmal? Ők nem láthattak és élhettek meg semmit, nem tapasztalják látható jelenlétemet, csak hinniük kell, amit hirdettek nekik Rólam …. De nem erőtlenek a végidőbeli tanítványaim sem, és a tevékenykedésem az ő számukra is felismerhető, számukra is megnyilatkozom szellemben … aminek feltétele ugyanazon Velem való bensős kötődés … Különlegesképp gondoskodok róluk, mert különleges hitet követelek meg tőlük és számításba veszem azt a körülményt, hogy kizárólag a nekik közvetített tudásra kellett építeniük, hogy eljussanak egy meggyőződött hithez, és emiatt szokatlan megsegítésre van szükségük, ha teljesíteni akarják a rájuk bízott küldetést … terjeszteni az emberek között az evangéliumomat a vég előtti utolsó időben.

 

Sokat követelek meg ezen tanítványaimtól, mert egyedül a szóban kell hinniük, helyt kell állniuk minden ellenérvnek, melyek hiteltelennek állítják be földi útjárásomat és küldetésemet … Csak hinniük kell … De ezért megáldom őket, és újra mondom nekik: Az utolsók lesznek az elsők … mert az ő küldetésük jelentős, hisz a tét, lelkeket menteni még a vég előtt, velük is ismertetni Jézust, hogy ne megváltás nélkül távozzanak e Földről …

 

Ki kell állniuk Értem, Atyjukért és Megváltójukért, tanúságtételt kell tenniük Rólam a világ előtt, amint a Sátán minden erővel neki fog rohanni a hit védőbástyájának … Akkor bizonyságot kell tenniük magukról és Belém vetett hitükről, akkor hangosan tanúságtételt kell tenniük nevemről a világ előtt, mert e név az egyedüli hatalom Sátán cselekvésének megszüntetésére és ő magának ártalmatlanná tételére … Erős hitet követelek meg ezen utolsó tanítványaimtól, de nem állnak egyedül az ellenséggel szembeni harcban … Én magam vagyok mellettük, mert jelenlévővé tesznek Engem hitük által, és így sikerülni fog nekik a győzelem is … és mindazoknak, akik követik tanítványaimat és éppúgy tanúságtételt tesznek nevemről a világ előtt … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“