Belső béke … Kapcsolat Istennel …

BD – 1946.05.25.
3780. – Belső béke … Kapcsolat Istennel …

 

Az Én velem lévő kapcsolattal nyugalmat fogtok találni és belső békét. Én állandó jelleggel nálatok vagyok, de hogy érezhetően közel lehessek hozzátok, Nálam kell lennie minden gondolataitoknak is, és érezni fogtok Engem és erőt kaptok szükség szerint. A test nyomora segít a léleknek felszabadulnia és felemelkednie magasabb szellemi szintekre, és amint visszatér a Földre, akkor megerősödött és nem fél többet földi nyomortól. Mert súrolta a leheletem, bekerült az erőáramlatomba, mert vágyódással bírt erő után, és az erőm Önmagam kiáramlása, közel vagyok hozzátok, és ahol Én vagyok, ott eloszlik mindenféle szorongás és aggodalom.

 

Gyakrabban kapcsolódjatok Én reám, tegyétek magatokat fogékonnyá szeretetem erőáramlatával szemben, nyíljatok meg, és tudatotokba száll a jelenlétem és belső békét fog okozni. Szüntelen áramlik felétek az erő szavam által, és ha tartjátok magatokat hozzá, állandóan erősödhettek általa, amennyi erőre csak szükségetek van. Az az Én akaratom, hogy gondoljatok Reám nyomorúságotok órájában, hogy hívjatok Engem és teljes szívből keressétek Velem a kapcsolatot, hogy hatékonnyá válhasson bennetek az erőm.

 

Mert akkor Belém, hatalmamba és szeretetembe vetett hitben álltok, és akkor bizonyos is számotokra mindenféle megsegítésem … Hívjatok fel a nyomorban, és meghallgatlak benneteket … és ne kételkedjetek ezen szóban, mert minden kétség csökkenti az erőáramlást, kételkedésetekkel ti magatok húztok határt a rajtatok folytatott tevékenységemnek … Higgyétek, hogy segíteni akarok rajtatok és segíteni is tudok, és kérjétek is ezt a megsegítést, és tiétek lesz testetek és lelketek mindenfajta nyomorhelyzetében. És a lelketek abbahagyja a remegést és a szorongást, megnyugszik Én bennem, jelenlétemnek és állandó segítségi készenlétemnek tudatában … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“