Igen súlyos nyomoridőszak a vég előtt

BD – 1946.04.27.
3753. – Igen súlyos nyomoridőszak a vég előtt …

 

Ti, akik most éltek a Földön, a legnehezebb megpróbáltatásokat kell megállnotok és a legsúlyosabb szenvedéseket kell elviselnetek, mert közel a vég és kevés időtök marad lelketek lassú érlelésére. Szinte elviselhetetlennek fog tűnni számotokra a földi teher, és legyen ez nektek igazolás, hogy eljött a végső idő. Mert mindig véget ér egy nagy vész, de amíg éltek, sínylődni fogtok a legnehezebb életkörülmények nyomása alatt, mert véghez kell vinni lelketek alakításának végső műveletét üdvösségetek végett.

 

Viszont rövid az idő, de a legsúlyosabb vész ellenére is tűrhető marad az Enyéim számára, akikkel törődni fogok szemmel látható módon. Ezért se engedjétek, hogy elnyomjon titeket ezen előrejelzés, hanem emeljétek fel szemeteket Én hozzám bizalommal, Aki belelát szívetekbe, Aki felismeri akaratotokat és Aki segít annak, aki méltónak bizonyul segítségemre, aki alázatosan megkér Engem rá, aki imádkozik Hozzám szellemben és az igazságban. Ti mások viszont, kik gyenge hitűek vagy teljes egészében hitetlenek vagytok, engedjétek oktatni magatokat a vész okáról és értelméről, és higgyétek el, hogy közel vagytok a véghez. És hitetektől függően adatik nektek segítség.

 

Azonban nem tudom elvenni felőletek a nádpálcát ami véget illeti, ami aztán még több éretlen lelket meglepne, mert egy néhányan mégis csak vissza találnak Hozzám a vész következtében. És ahol az életkörülményekben fel is lép egy látszólagos javulás, ott is bizonyosan nyilvánvaló az ellenerő művelkedése … és legyen ez is igazolás számotokra, mert az Én segítségem másképpen nyer kifejezést, habár földileg és testileg is gondoskodok az Enyéimről, hogy el legyen véve felőlük a legnyomasztóbb nyomor, de Én belső erővel látom el őket és erős hittel és ezzel képesítem őket arra, hogy a nehéz életet is elviseljék. Miközben az ellenfelem anyagi javakkal látja el az embereket és hajtja őket szeretetmentes cselekvésre, úgy hogy mindenkor felismerhetitek az erőlöket eredetét, ha szemügyre veszitek az emberek földi viselkedését.

 

Ne várjátok el az életkörülmények javulását, mert egyik vész fogja követni a másikat,mivel közel a vég. Épp ezért készüljetek fel a végre, ne földi értelemben dolgozzatok, hanem szellemileg … szolgáljátok egymást, ahol megkövetelt, tegyétek ezáltal is elviselhetővé a nagy nyomort, mert ez az értelme, ösztönözni titeket szolgáló, szeretetbeli cselekvésre, hogy ezáltal egyre közelebb jöjjetek Hozzám. Ne gondoljatok magatokra, hanem gondoljatok felebarátaitok nyomorhelyzetére … Legyetek segítőkészek és adakozóak … Immár rövid az idő és épp ezért különösen kemény, de igen is bőségesen irgalmas lehet számotokra, ha követitek a figyelmeztetéseimet, ha hallgattok Szavamra és azt igyekeztek élettel telíteni.

 

A vég eljön és vele együtt az utolsó ítélethozatal is … ami döntéshozatalt, ami megváltást jelent az Enyéimnek, de egyben újfent száműzést az ellenfelem számára. Épp ezért gondoskodjatok afelől, hogy az Enyéimhez tartozzatok, had legyen tanító mesteretek a nagy nyomor, ami elvezet titeket Hozzám, hallgassatok hírnökeimre, akik tanítanak titeket és az Én akaratomat közvetítik, akik minden időben felvilágosítást adhatnak nektek a nyomor okáról és értelméről, és nem fog sikertelen lenni lelketek számára … És egyvalamikora majd megköszönitek Nekem, hogy megadtam nektek még ezt az utolsó kegyelmi időszakot és hogy megpróbáltalak megnyerni titeket ezen vész és nyomor által Érettem és az országom végett … Ámen

 

Isteni kinyilatkoztatás Bertha Dudde által

„Kezdetben volt a Szó …. Egy dicsőítő ének a Menny és a Föld Teremtőjének ….

Ti mindannyian az Ő teremtményei vagytok, akik egyvalamikor elvesződtek ….

És Ő nem fog nyugodni mindaddig, míg vissza nem nyerte minden egyes bárányát …“