Ébresztő hívások a keresztények felé

Üzenet a világnak 2021. július 19-én

 

 

Négy harsona már meg lett fújva, ezek ébresztő hívások az emberek számára, ezek ébresztő hívások a keresztények felé, ébredjenek hát fel és hozzák el az Isten Országát a Földre. Látjátok gondolkodásotok, cselekvésetek kihatásait és egymást kezditek hibáztatni. «Ki hibás amiatt, ami történik?», Kérdezitek. Eközben megálltok a külsőben, az első szinten, de újból és ismételten legyen megmondva nektek: Három szint létezik, három valóság, az anyagi, a lelki és a szellemi. Végezzetek önvizsgálatot, melyik szinten mozogtok.

 

Miről van szó? Hol álltok? A vélemények eltávolodnak egymástól, a dolgok meglátása szintúgy. Kinek adtok igazat, kinek nem? Ki ismeri az igazságot a mozgalmakban, melyek mozgatnak titeket, melyek kihívnak titeket álláspontfoglalásra? Hát nem mindent arra tesznek, hogy elégedetlenség és felháborodás fogja el a világot? Ki választ el titeket a felebarátaitoktól? Ki hergel fel titeket és ki használ ki titeket a harcára, anélkül, hogy észrevennétek? Nem a másképp gondolkozók elleni harcról van szó, hanem a saját bensőtökben zajló harcról, a tartásban, amit az igazságosságban nyertek el, a Tízparancsolat betartásában, amit nap mint nap gyakorolnotok kellene folytonos igyekezettel.

 

Ellenséges területen vagytok, az ellenteremtésben. Ebben befolyásolás alatt álltok, kihasználnak és kizsákmányolnak titeket, ahogy ti mondjátok, hülyére vesznek titeket. Ennek a felismerése felháborodásba vezet titeket. És most már mindenben látjátok az összeesküvést, bizalmatlanságba vonultok és nevettek azokon, akik továbbá is hinni akarnak a jóban. Újból felteszem a kérdést: Melyik erőnek szolgáltok ezzel? Vannak azok, akik még nem ébredtek fel, akik még jóhiszeműen együttműködnek, nem akarják látni és nem képesek meglátni kinek szolgálnak és segítenek. De ti felébredtetek, felismeritek az árnyékvilágot minden művével együtt.

 

Valóban, valóban azt mondom nektek: Ismerjétek fel, hogy ti is részesei voltatok és vagytok is még! Miért nem látjátok, hogy felháborodásotokban, felfuvalkodottságotokban új és új okot hoztok létre? Miért panaszkodtok, ha elér benneteket ez az új ok? Azoknak, akik keresztényeknek nevezik magukat, ismerniük kellene az ok és okozat törvényét, ébren kellene lenniük megítéléseikben és könnyen hozott állásfoglalásukban. Senki sem képes átlátni a bonyolult eljárásokon és csak kevesen kapnak belátást abba, amiket létrehozott magának az emberiség. Rendszereitek csapdák, melyekbe bevezetnek titeket, melyekben befolyásolás alá vonnak titeket, melyekben félelmet szítanak bennetek, úgy, hogy vélemények és elképzelések, tudósok által engeditek megmagyarázni merre halad a világ és mindaz, ami világi.

De Én, Krisztus, azt mondom nektek: Mindent újból csinálok. A régi elmúlik, nem áll többé rendelkezésre az anyagban oktatási bolygóként. Megtisztul minden bűnösségtől, mindenféle piszoktól és mocsoktól, ezért fújják a harsonákat. Ezek ébresztő hívások mindazok felé, akik ezeket képesek befogadni és meghallani. Egyesek számára örömhírt hoz, mivel teljes folyamatában van az Én Győzelmi Menetem. A bűnösség ereszkedni fog és az Atya Szelleme, az Országa, az Akarata megtörténik. Mások számára tovább folytatódik a fájdalmas út a felismerésbe, mindaddig, míg nem könyörög segítségem és az Isten kegyelme után. Az Atya szeretetében nem létezik örök kárhozat, hanem van az út, amit Én, Krisztus tanítottam nektek, amit Én megjártam. Senki sem jut el az Atyához, csakis Általam. Ez az Én igazságom. Ez nem változik, úgymint a hit alapja, az isteni rend sem változik, hanem a hit alapját képezi, amire az Én tanításom az Isten- és felebarátszeretetről épül. Az Én utam nem jobbra vezet, se balra, az Én utam a középút, a kapcsolat, a kapcsolódás útja minden emberhez, azonban nem az elképzelésükhöz és véleményükhöz, mert ezek csupán tudatállapotok, melyekben léteznek az emberek. Tanuljatok meg ezen túllátni, mint ahogy Én sem néztem a hibákra, ti sem fogtok a hibákra nézni, hanem tudni fogjátok: Aki mozog, hibák által tanul, ahogy ti mondjátok: Ahol vágják a fát, ott hullik a forgács. Ezen tartásban növekszik a megtisztelés, a megbecsülés és az egymás iránti jó szándék, és gyakoroljátok a felebarátszeretet. Ebből mindenki felismeri majd, hogy a tanítványaim vagytok. Felhívom mindazokat, akik keresztényeknek nevezik magukat: Halljátok meg a harsonákat! Meghirdetik minden világi hanyatlását és Én, Krisztus, bejelentem nektek a felszállást az anyagból, a felszállást magasabb szintekre, ahová a Földanyátok is felemelkedhet! Ébredjetek fel, hív titeket a hang, fogjátok fel milyen időben éltek!

 

Nem e világ megmentéséről van szó, nem külső intézkedésekről van szó, hanem a lelketekről, a Megváltásról van szó minden rossztól és minden gonosztól! Jézusként azt mondtam, mindent újra csinálok, és betartom a szavam. A Föld, a kék bolygó a Békebirodalmat fogja szolgálni lélekszinten, megtisztul, újra keletkezik, hordozni fogja az Új Jeruzsálemet és Én, aki Krisztus vagyok és Jézus voltam, köztetek leszek és egymással segítünk azoknak, akik még kötöttek az árnyékvilágban a régi elképzeléseikhez és véleményeikhez. Az Én Országom nem e világi, a ti birodalmatok sem!

 

Tanuljatok meg látni, tanuljatok meg érteni, tanuljatok meg hinni, Én ezen Szavamban. Nem mindennapi, segíteni fog a jövendő nemzedékeknek az átszellemülésükben. Előtte viszont el kell ismernie az embernek az anyag hanyatlását. Nem tartható fel, nem fenntartandó és megtartandó! Minél több ember harcol és egymás ellen fellép, annál gyorsabban forog lefelé a spirál, felgyorsítja a hanyatlás folyamatát. Minél több ember emelkedik fel szellemben, annál több jó erő tud ráhatni azokra, akik még keresnek, akik már felébredtek, de még kötöttek az anyaghoz.

 

Valóban, valóban, tudom ki olvassa ezen sorokat, tudom, ki hagyja magát megérinteni, ki jön Hozzám bensőjében és ki akar Velem jönni. Tudok felőled, te és te felőled is, és ha nem érzed magad eléggé méltónak ehhez a meghíváshoz, az esetben kívánom neked, hogy légy méltó. És Én, Krisztus, emlékeztetni foglak téged a bensődben e szavakkal: Ez nem méltó hozzád.

A Harmadik Idő

Én, az Istenetek és mennyei Atyátok újra megemelem Szavam a Harmadik Időben,

megtisztult és letisztult csatornákon keresztül, a Harmadik Időben adott üzenetek által,

szellemtől szellemhez, amelybe Krisztus elvezeti a követőit.