Egy mennydörgés

Beszélni akarok veled(1)! Nem e világ nagy dolgairól akarok beszélni veled, hanem a kisebb dolgokról a mindennapi életedben. Nem ezek azok, melyek nap mint nap kihívnak? Nem az élet ezen kicsi dolgai azok, melyek meghatározzák az életedet?

 

Egy férfi besétál egy faluba. Izgalom fogja el a falut. Ez botrány. Egy férfit és egy nőt rajta kaptak házasságtörésen. A férfi eltűnt, egyetlen hang sem mesél róla. A nőt elítélik a társadalom szabályai szerint. Meg akarják kövezni. Bűnt követett el. Ismered a történetet! De meg is értetted? Milyen értelemmel bír ez a történet a te életedre nézve? Megragadsz a külső képen? Azokhoz tartozol, akik másokat megköveznek(2); vagy a nő védelmezői közé tartozol? A férfit sújtod bűnnel? Egyikük biztosan bűnös. Vagy talán mindketten azok? Milyen gyakran hallottad már életedben ezt a történetet? Minden alkalommal azonosképp hatott rád? Felbőszültél a házasságtörésen? Emlékezel még, mit mondtam Én a házasságtörésre?

 

Hogy miért teszem fel neked e kérdést? Hogy a belső füleddel halljál. Hogy a belső szemeddel lássál és hogy a szíved tanulja meg, mit jelent kitaszítottnak lenni, kiközösítve lenni, nem szeretve lenni. Az elbírálók mit tudtak a nőről és a férfiról, akiket megvádoltak házasságtöréssel? Mit tudtak a vágyaikról? Valóban mindent tudott az egész falu ezen esetbe gabalyodott két emberről? Én, a falu szemében idegen, azt mondtam: „Aki közületek ebben a faluban él és nincsen rajta bűn, dobja az az első követ a nőre!“ Azonban a nőhöz is intéztem szót. Emlékszel-e még, mit mondtam? „Menj, és ne vétkezz többé!“

 

Oly gyakran osztanak ki maguknak az emberek szabályokat és megbüntetik azokat, akik ezen szabályokba ütköznek. Vajon mindig igazságosak ezek a szabályok? Az emberekre lettek szabva, vagy csak egy bizonyos csoportjára az embereknek? Mindenkire egyenlően kerülnek érvénybe a szabályok? Mit teszel, ha értelmetlennek látod a szabályokat? Betartod őket? Megszeged őket? Úgy érzed igazságosan bánnak veled, ha elítélnek a szabály megszegése miatt? Hogyan viselkedsz, ha a felebarátod szegi meg a szabályokat? Ítélkezel? Elítéled? A hozzáállásodról van szó, a viselkedésedről!

 

Olyan könnyű kedvelni azokat, akik hasonló érdekkel rendelkeznek. Olyan könnyű tisztelni azokat, akik szemedben példaképek. Olyan könnyű szeretni azokat, akik téged is szeretnek. De hogyan viselkedsz azokkal szemben, akiknek más az érdekük, akik nem mindig cselekszenek helyesen és akik téged állítólag nem szeretnek? Itt mi a te gondolkozásod, beszéded és cselekvésed?

 

Többetek mestereket, szenteket tisztelnek. Úgy hiszitek, ezeknek megvan az, ami nektek nincsen. Ezek kifejezik mindazt, amit ti is szívesen kifejeznétek, de nem meritek megtenni. Ezek utat mutatnak nektek és el akarnak kísérni rajta. Oly sok kinyilatkoztatást kaptatok már, de vajon felfogtátok-e az értelmüket? Hagytátok-e, hogy magával ragadjon titeket a szó: „Az Én országom a külsőben nem található“; „Az Én országom bennetek van legbelül“?

 

Hagytátok-e, hogy magával ragadjon titeket a szeretetem, ami ezen szavakban rejlik? Értsétek hát meg, hogy Én az életerőm minden teremtési részecskéjében jelen vagyok. Miben jár Előttem akkor egy mester? Mond meg Nekem! Valóban azt hiszed, jobban szeretnék egyvalakit a másiknál? Valóban azt hiszed, különbözően szeretem a gyermekeimet?

 

Nem létezik egyetlen teremtési részecske sem, ami nem az Én szeretetem által lett megteremtve, tartva és beteljesítve. Egyetlen szellem sem lesz Tőlem elkülönítve. Egy ideiglenes beárnyékolódás bár úgy tűnhet a beárnyékolt számára, de ez csak a látszat. Ha valójában adott volna az elkülönülés, nem lenne tovább a szellem. Egyetlen egy teremtési rész sem tud megélni Tőlem elkülönülve.

 

Hogy miért teszem fel neked ezeket a kérdéseket? Hogy hagyd abba könyvekből kikölcsönözni és más emberektől elkérni a kész válaszokat. Benned van a képmásom, csakis te ismerheted fel. Senki másnak nem adatott meg ez a kép. Az út tőled Én hozzám ugyanaz, mint Én tőlem te hozzád. Érted? Minden olyan út, amit mások mutatnak fel neked, azok lehetnek ösztönzések, tananyagok. De csak a te utadon találkozhatsz Én velem valóságosan.(3)

Ha a tanítványból mester lesz, nincsen szüksége többé mesterre. De akkor mit csinál a mester tanítvány nélkül? Új tanítványt keres magának? Hová akarja vezetni őt? Én hozzám vagy a saját Én-jéhez? És te, hová akarsz menni? Én hozzám vagy egy mesterhez? De hogyan akarsz magad lenni egy életmester, ha újra és újra egy másik mester útját járod? Azokat a szabályokat, amik a Hozzám vezető útra érvényesek, azokat már elmondtam neked: „Szeresd az Istent mindenek felett és a felebarátodat mint önmagadat!“

 

Aki csal, lehet-e teli szeretettel? Aki akarván megbántja, megrágalmazza, elítéli felebarátját tiszta önérdekből, az lehet-e teli szeretettel? Aki rabol, lehet-e teli szeretettel? Aki visszatartja mások elöl a mindennapi kenyeret, hogy a saját asztala bőségesen terített legyen, az teli lehet-e szeretettel? Aki megveti, kihasználja és megbecsteleníti felebarátját, az lehet-e teli szeretettel?

Valóban lehet-e az teli szeretettel, aki másnál meglátja a bűnt és azt mondja: „Tetted nem jó, de menj és bánd meg az Isten és az emberek előtt?“ Én ezt tanítottam! Eszerint cselekszel? Igyekezz! Próbáld meg felismerni a mindennapokban az apró szálkát és add át Nekem a nagy gerendát az életedben.

 

Végül is minden út Hozzám vezet, legyen is köztük egy-más tévút és kerülőút. De te járd a tiédet! Mesélj másoknak az utad szépségéről, és erősítsd testvéreidet az ő útjaikon. Meséld nekik, hogy az Isten szereti őket. Szeretve vannak, ahogyan te is szeretve vagy. Minden egyes gyermekemet vissza vezetem Magamhoz. Olyan utakon vezetem vissza őket Hozzám, melyek hasonlítanak a tiédhez, de nem azonosak vele. Tehát ne mesélj nekik az egyetlen helyes útról, hanem a szeretetemről. Mesélj nekik arról, hogy ebben a szeretetben találkozhatnak Velem.

 

Eléd jövök, gyermekem. Ámen, Ámen, Ámen. Eléd jövök mindaddig, míg észre veszed, hogy már itt vagyok. Még az elméd fátylai mögött rejtve, a vélt tudásod, félelmed és gondjaid mögött. Nálad vagyok életed minden napján. Ne aggódj, itt vagyok. JÉZUS szól hozzád. Ámen, Ámen, Ámen.

 

2021. június 20.

—————————————— 

(1) a veled mindenkire érvényes, mivel ma az ÚR mindenkit közvetlen meg akar szólítani, így hallottam.

(2) megkövezni szavakkal is lehet

(3) világosan fel lett mutatva nekem, hogy ez az élet az út